◄ 43:4
Przekaz 43
43:6 ►

Konstelacje

5. Ojcowie z Edentii po buncie Lucyfera

43:5.1

Od czasu buntu Lucyfera rotacja Najwyższych Ojców na Edentii została zawieszona. Mamy teraz tych samych władców, którzy pełnili swe obowiązki w tamtym czasie. Uważamy, że nie nastąpi zmiana tych władców, aż się nie pozbędziemy Lucyfera i jego towarzyszy.

43:5.2

Tym niemniej obecny rząd konstelacji został poszerzony do dwunastu Synów klasy vorondadekowej. Ta dwunastka to:

43:5.3

1. Ojciec Konstelacji. Obecny Najwyższy Ojciec, władca Norlatiadeku, o numerze 617.318 serii Vorondadeków z Nebadonu. Służył w wielu konstelacjach, w całym naszym wszechświecie lokalnym, zanim się podjął pełnienia obowiązków na Edentii.

43:5.4

2. Starszy asystent Najwyższy Ojciec.

43:5.5

3. Młodszy asystent Najwyższy Ojciec.

43:5.6

4. Najwyższy Ojciec-doradca, osobisty reprezentant Michała, od czasu, gdy Michał osiągnął status Syna-Mistrza.

43:5.7

5. Najwyższy Ojciec-administrator, osobisty reprezentant Gabriela, pozostający na Edentii od czasu buntu Lucyfera.

43:5.8

6. Najwyższy Ojciec, szef planetarnych obserwatorów, kierujący obserwatorami Vorondadekami, przebywającymi na odosobnionych światach Satanii.

43:5.9

7. Najwyższy Ojciec-arbiter, Syn Vorondadek, któremu powierzono obowiązki korygowania wszystkich problemów, wynikłych z buntu w konstelacji.

43:5.10

8. Najwyższy Ojciec-administrator od sytuacji krytycznych, Syn Vorondadek, któremu powierzono dostosowanie zarządzeń do sytuacji krytycznych, prawodawstwa Norlatiadeku do oddzielonych przez bunt światów Satanii.

43:5.11

9. Najwyższy Ojciec-mediator, Syn Vorondadek, który harmonizować ma z rutynową administracją konstelacji te specjalne adaptacje, które są związane z obdarzeniem Urantii. Istnienie na Urantii pewnych funkcji archanielskich i licznych innych, nie rutynowych służb, razem z funkcjonowaniem specjalnym Gwiazd Błyszczących Wieczornych na Jerusem, sprawia, że działalność tego Syna jest potrzebna.

43:5.12

10. Najwyższy Ojciec sędzia-adwokat, szef trybunału działającego w sytuacjach krytycznych, zajmuje się rozważaniem problemów specjalnych Norlatiadeku, powstałych z zamieszania wywołanego buntem w Satanii.

43:5.13

11. Najwyższy Ojciec-łącznik, Syn Vorondadek, przydzielony do władców Edentii, ale powołany jako doradca specjalny współpracujący z Wiernym Czasu odnośnie przyjęcia najlepszej metody rozwiązywania problemów wynikających z buntu i nielojalności istot stworzonych.

43:5.14

12. Najwyższy Ojciec-dyrektor, przewodniczący rady Edentii dla sytuacji krytycznych. Wszystkie osobowości, przydzielone do Norlatiadeku ze względu na przewrót w Satanii, tworzą radę dla sytuacji krytycznych a przewodniczy im urzędnik, Syn Vorondadek, który ma bardzo duże doświadczenie.

43:5.15

Powyższe zestawienie nie obejmuje licznych Vorondadeków, ambasadorów różnych konstelacji Nebadonu i innych, którzy również przebywają na Edentii.

43:5.16

Zaraz po buncie Lucyfera, Ojcowie z Edentii roztoczyli specjalną opiekę nad Urantią i innymi odizolowanymi światami Satanii. Dawno temu prorok widział rękę Ojców Konstelacji, prowadzącą sprawy narodów. „Gdy rozdzielił dziedzictwa Najwyższy narodom, a rozsadził syny Adamowe, położył granice narodom”.

43:5.17

Każdy poddany kwarantannie, albo odosobniony świat, ma Syna Vorondadeka, działającego w charakterze obserwatora. Nie bierze on udziału w administracji planetarnej, chyba, że ma od Ojca Konstelacji nakaz interwencji w sprawy różnych narodów. W rzeczywistości to właśnie Najwyższy Ojciec-obserwator „panuje nad królestwami ludzkimi”. Urantia jest jednym z odosobnionych światów Norlatiadeku a Vorondadek-obserwator pozostaje na tej planecie od czasu zdrady Caligastii. Kiedy Machiventa Melchizedek służył w częściowo materialnej formie na Urantii, składał on pełen szacunku hołd Najwyższemu Ojcu-obserwatorowi, będącemu wtedy na służbie, jak jest napisane: „A Melchizedek, król Salemu, był kapłanem Najwyższego”. Melchizedek objawił Abrahamowi swe powiązania z Najwyższym-obserwatorem, kiedy powiedział: „I niech będzie błogosławiony Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje”.


◄ 43:4
 
43:6 ►