◄ 43:3
Przekaz 43
43:5 ►

Konstelacje

4. Góra obrad—Wierny Czasu

43:4.1

Najświętsza góra obrad jest miejscem zamieszkania Wiernego Czasu, reprezentanta Rajskiej Trójcy, działającego na Edentii.

43:4.2

Wierny Czasu jest Rajskim Synem Trójcy i przebywa na Edentii jako osobisty reprezentant Emanuela, od czasu stworzenia świata zarządu. Wierny Czasu zawsze stoi po prawej ręce Ojców Konstelacji, aby im doradzać, ale nigdy nie proponuje rady nieproszony. Wysoki Syn z Raju nigdy nie bierze udziału w kierowaniu sprawami wszechświata lokalnego, chyba, że na prośbę pełniących te funkcje władców domeny. Tym niemniej wszystkim tym, czym Jednoczący Czasu jest dla Syna Stwórcy, Wierny Czasu jest dla Najwyższych Ojców konstelacji.

43:4.3

Rezydencja Wiernego Czasu na Edentii jest konstelacyjnym centrum rajskiego systemu komunikacji oraz informacji pozawszechświatowej. Ci Synowie Trójcy, razem ze swym personelem złożonym z osobowości Havony i Raju, w powiązaniu z nadzorującym Jednoczącym Czasu, utrzymują bezpośrednią i stałą łączność z członkami swej klasy, działającymi na obszarze wszystkich wszechświatów, z Havoną i Rajem włącznie.

43:4.4

Najświętsza góra pełna jest wyrafinowanego piękna i jest wspaniale położona, jednak sama rezydencja Rajskiego Syna jest skromna, w porównaniu z centralnym miejscem zamieszkania Najwyższych Ojców i z otaczającymi je siedemdziesięcioma strukturami, stanowiącymi zespół mieszkalny Synów Vorondadeków. Struktury te mają charakter wyłącznie mieszkalny; są całkowicie oddzielone od obszernych budynków centrali administracyjnej, gdzie kieruje się konstelacją.

43:4.5

Rezydencja Wiernego Czasu znajduje się na Edentii na północ od rezydencji Najwyższych Ojców i nazywana jest „górą rajskich obrad”. Na tym, poświęconym wzniesieniu, gromadzą się okresowo wznoszący się śmiertelnicy, aby słuchać Rajskiego Syna, jak mówi o długiej i intrygującej podróży zaawansowanych śmiertelników, przez miliard doskonałych światów Havony i przez nieopisane radości Raju. To właśnie na tych, specjalnych zebraniach na Górze Obrad, morontialni śmiertelnicy zostają dokładniej zaznajomieni z różnymi grupami osobowości, pochodzącymi z wszechświata centralnego.

43:4.6

Zdradziecki Lucyfer, niegdyś władca Satanii, zgłaszając swe roszczenia dotyczące poszerzenia jurysdykcji, chciał usunąć wszelkie wyższe klasy synostwa przy planowaniu rządu wszechświata lokalnego. Z rozmysłem w swym sercu powiedział: „Postawię mój tron powyżej Synów Boga; zasiądę na górze obrad na krańcach północy; podobny będę Najwyższemu Ojcu”.

43:4.7

Stu Władców Systemu okresowo przybywa na Edentię, na zgromadzenia, w czasie których radzą o sprawach konstelacji. Po buncie w Satanii, najwięksi buntownicy z Jerusem zazwyczaj przybywali na te narady na Edentii, tak jak to robili wcześniej. Nie było sposobu żeby powstrzymać tę arogancką bezczelność, aż do czasu obdarzenia dokonanego przez Michała na Urantii i późniejszego objęcia przez niego nieograniczonej władzy nad całym Nebadonem. Od tego dnia nie pozwolono już nigdy tym podżegaczom do grzechu zasiadać w radach lojalnych Władców Systemu na Edentii.

43:4.8

To, że nauczyciele z dawnych czasów znali te sprawy, ukazane jest w następującym zapisie: „Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że Synowie Boży udawali się by stanąć przed Najwyższymi Ojcami, że i Szatan też poszedł z nimi”. I to jest opis faktów, niezależnie od kontekstu, w którym ten opis mógł się pojawić.

43:4.9

Po tryumfie Chrystusa cały Norlatiadek został oczyszczony z grzechu i z buntowników. Jakiś czas przed cielesną śmiercią Michała, upadły towarzysz Lucyfera, Szatan, chciał uczestniczyć w takim zgromadzeniu na Edentii, ale nastroje przeciw szefom buntu doszły do tego punktu, że drzwi sympatii dla nich zostały prawie zupełnie zamknięte, tak, że nieprzyjaciele Satanii nie mogli nigdzie znaleźć trwałego gruntu. Gdy nie ma otwartych drzwi na przyjęcie zła, nie można rozważać grzechu. Drzwi serc całej Edentii zamknęły się przed Szatanem; został on jednomyślnie odrzucony przez zebranych Władców Systemów, a było to wtedy, kiedy Syn Człowieczy „widział jak Szatan, niby błyskawica, spadł z nieba”.

43:4.10

Po buncie Lucyfera nowa struktura stanęła w pobliżu rezydencji Wiernego Czasu. Ta tymczasowa budowla jest główną siedzibą łącznika Najwyższych Ojców, działającego w bliskim związku z Rajskim Synem, jako doradca rządu konstelacji we wszystkich sprawach, dotyczących linii postępowania i postawy istot klasy Czasu wobec grzechu i buntu.


◄ 43:3
 
43:5 ►