◄ 43:2
Przekaz 43
43:4 ►

Konstelacje

3. Najwyżsi Ojcowie z Norlatiadeku

43:3.1

Władcy konstelacji należą do vorondadekowej klasy synostwa wszechświata lokalnego. Synowie ci, kiedy zostają przydzieleni do czynnej służby we wszechświecie, jako władcy konstelacji albo w innej randze, zwani są Najwyższymi Ojcami, jako że ucieleśniają najwyższą wiedzę administracyjną, połączoną z najbardziej dalekowzroczną i inteligentną lojalnością, jaką można napotkać u klas Synów Boga z wszechświata lokalnego. Ich osobista uczciwość i lojalność, jako grupy, nigdy nie były kwestionowane; w Nebadonie Synowie Vorondadecy nigdy nie zawiedli.

43:3.2

Co najmniej trzech Synów Vorondadeków przydzielanych jest przez Gabriela do każdej konstelacji Nebadonu, w charakterze Najwyższych Ojców. Ten członek trójki, który przewodniczy, zwany jest Ojcem Konstelacji a dwu jego towarzyszy nazywają starszym Najwyższym Ojcem i młodszym Najwyższym Ojcem. Ojciec Konstelacji rządzi przez dziesięć tysięcy standardowych lat (około 50.000 lat Urantii), po odsłużeniu uprzednio jako młodszy towarzysz i starszy towarzysz przez takie same okresy czasu.

43:3.3

Psalmista wiedział, że Edentia jest rządzona przez trzech Ojców Konstelacji i dlatego mówił o nich w liczbie mnogiej: „Jest rzeka, której odnogi rozweselają miasto Boże, najświętsze miejsce, tabernakulum Najwyższych”.

43:3.4

Przez epoki całe panowała na Urantii wielka dezorientacja, gdy idzie o różnych władców wszechświata. Wielu późniejszych nauczycieli mieszało swe mgliście pojmowane i nieokreślone bóstwa plemienne z Najwyższymi Ojcami. Jeszcze później Hebrajczycy połączyli wszystkich tych niebiańskich władców w kompleksowe Bóstwo. Jeden z tych nauczycieli rozumiał, że Najwyżsi Ojcowie nie są Najwyższymi Władcami, skoro powiedział: „Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie”. W zapisach Urantii czasem bardzo trudno rozpoznać, kogo określa się słowem „Najwyższy”. Daniel rozumiał jednak dobrze te kwestie. Powiedział: „Najwyższy panuje w królestwie ludzi i kogo chce ustanawia nad nimi”.

43:3.5

Ojcowie Konstelacji nie zajmują się specjalnie jednostkami na zamieszkałej planecie, ale raczej są blisko związani z tymi funkcjami prawodawczymi i prawotwórczymi konstelacji, które dotyczą każdej rasy śmiertelnej i grupy narodowej na światach zamieszkałych.

43:3.6

Chociaż władze konstelacji znajduje się pomiędzy wami a administracją wszechświata, jako jednostki nie będziecie się zbytnio interesować rządem konstelacji. Wasza uwaga będzie się z reguły koncentrować na systemie lokalnym, na Satanii; chwilowo jednak Urantia jest blisko związana z władcami konstelacji, ze względu na określone warunki systemu i planety, powstałe w wyniku buntu Lucyfera.

43:3.7

W czasie secesji Lucyfera Najwyżsi Ojcowie z Edentii przejęli pewne stadia władzy planetarnej na zbuntowanych światach. Nadal dzierżą tę władzę a Pradawni Czasu już dawno zatwierdzili przejęcie przez nich tej kontroli nad nieobliczalnymi światami. Bez wątpienie sprawować będą tę, przejętą jurysdykcję tak długo, jak długo żyje Lucyfer. W lojalnym systemie większość takiej władzy byłaby zazwyczaj powierzona Władcy Systemu.

43:3.8

Są jeszcze inne względy, dla których Urantia została blisko związana z Najwyższymi Ojcami. Kiedy Michał, Syn Stwórcy, dokonywał swej ostatniej misji obdarzającej, wszystkie sprawy Urantii związane z obdarzeniem jej przez Michała nadzorowane były bezpośrednio przez Najwyższych Ojców z Norlatiadeku, ponieważ następca Lucyfera nie sprawował jeszcze pełni władzy w systemie lokalnym.


◄ 43:2
 
43:4 ►