◄ 43:1
Przekaz 43
43:3 ►

Konstelacje

2. Rządy konstelacji

43:2.1

Konstelacje są autonomicznymi jednostkami wszechświata lokalnego; każda konstelacja zarządzana jest zgodnie ze swymi własnymi rozporządzeniami prawnymi. Kiedy zbierają się sądy Nebadonu, żeby rozsądzać sprawy wszechświata, wszelkie sprawy wewnętrzne sądzone są zgodnie z prawami panującymi w danej konstelacji. Sądowe rozporządzenia Salvingtonu, razem z prawodawczymi postanowieniami konstelacji, wprowadzane są w życie przez administracje systemów lokalnych.

43:2.2

Tym samym konstelacje funkcjonują jako jednostki prawodawcze albo prawotwórcze, podczas gdy systemy lokalne służą jako jednostki wykonawcze albo egzekwujące. Rząd Salvingtonu stanowi najwyższą władzę sędziowską i koordynującą.

43:2.3

Podczas gdy najwyższe funkcje sędziowskie leżą w kompetencjach centralnej administracji wszechświata lokalnego, w zarządzie każdej konstelacji istnieją dwa uzupełniające, ale ważne trybunały—rada Melchizedeków i sąd Najwyższych Ojców.

43:2.4

Wszystkie problemy, wymagające rozsądzenia, rozpatrywane są z początku przez radę Melchizedeków. Dwanaście istot tej klasy, posiadających odpowiednie doświadczenie zdobyte na ewolucyjnych planetach i na światach zarządu systemu, upoważnionych jest do rozpatrywania materiałów dowodowych, przejrzenia obrony i sformułowania tymczasowych orzeczeń, które przekazywane są sądowi Najwyższych Ojców, rządzących Ojców Konstelacji. W skład sekcji śmiertelników tych trybunałów wchodzi siedmiu sędziów; wszyscy są wznoszącymi się śmiertelnikami. Im wyżej się wzniesiecie we wszechświecie, tym bardziej niezawodnie będziecie sądzeni przez tych, którzy są z waszego rodzaju.

43:2.5

Ciało prawodawcze konstelacji podzielone jest na trzy grupy. Program prawodawczy konstelacji powstaje w niższej izbie wznoszących się istot, w tej grupie, której przewodniczy finalista i która składa się z tysiąca reprezentantów-śmiertelników. Każdy system mianuje dziesięciu swych przedstawicieli, aby zasiadali w tym zgromadzeniu prawodawczym. Obecnie, na Edentii, ciało to nie ma pełnej obsady.

43:2.6

Środkowa izba prawodawców składa się z zastępów seraficznych oraz ich towarzyszy—innych dzieci Matki Ducha wszechświata lokalnego. Grupa ta, złożona ze stu istot, mianowana jest przez osobowości nadzorujące, które kierują różnymi funkcjami tych istot, kiedy działają one w obrębie konstelacji.

43:2.7

Doradcze albo najwyższe ciało prawodawców konstelacji jest odpowiednikiem izby lordów—stanowi izbę Boskich Synów. Korpus ten, w liczbie dziesięciu istot, wybierany jest przez Najwyższych Ojców. Tylko szczególnie doświadczeni Synowie mogą zasiadać w tej wyższej izbie. Grupa ta gromadzi fakty, co oszczędza czas i bardzo skutecznie pomaga obu niższym sekcjom zgromadzenia prawodawczego.

43:2.8

W skład połączonej rady prawodawców wchodzi trzech członków z każdej grupy zgromadzenia opiniodawczego konstelacji a za swego przewodniczącego mają oni aktualnie rządzącego, młodszego Najwyższego Ojca. Grupa ta zatwierdza ostateczną formę wszystkich postanowień i aprobuje ich obwieszczenie przez transmitujących. Aprobata tej najwyższej komisji nadaje aktom prawodawczym moc prawną dla danych domen; jej postanowienia są ostateczne. Orzeczenia prawodawcze Edentii stanowią fundamentalne prawo dla całego Norlatiadeku.


◄ 43:1
 
43:3 ►