◄ 43:7
Przekaz 43
43:9 ►

Konstelacje

8. Światy szkoleniowe Edentii

43:8.1

Materialne piękno Edentii oraz otaczających ją sfer jest prawie doskonałe; nie mogą się one równać z duchowym majestatem sfer Salvingtonu, dalece jednak przewyższają wspaniałość światów szkoleniowych Jerusem. Wszystkie sfery Edentii są zasilane energią bezpośrednio z wszechświatowych prądów przestrzennych a ich ogromne systemy mocy, zarówno materialne jak i morontialne, są fachowo nadzorowane a moc jest rozdzielana przez centra konstelacji, którym pomagają kompetentne korpusy Nadrzędnych Kontrolerów Fizycznych i Nadzorców Mocy Morontialnej.

43:8.2

Czas, spędzony na siedemdziesięciu światach szkoleniowych przejściowej kultury morontialnej, w edeńskiej epoce wznoszenia się śmiertelnika, jest najbardziej unormowanym okresem życia wznoszącej się istoty, aż do osiągnięcia przez nią statusu finalisty; jest to naprawdę typowe życie morontialne. Podczas gdy jesteście przestrajani za każdym razem, gdy przechodzicie z jednego głównego świata kultury do drugiego, zachowujecie to samo ciało morontialne i nie występują tutaj okresy nieświadomości osobowości.

43:8.3

Wasz pobyt na Edentii i związanych z nią sferach wypełniony będzie głównie opanowaniem etyki grupowej, która jest tajemnicą serdecznych i wartościowych związków wzajemnych, występujących pomiędzy różnymi klasami inteligentnych osobowości z wszechświata i superwszechświata.

43:8.4

Na światach-mieszkaniach dopełniliście konsolidacji rozwijającej się osobowości śmiertelnika; w stolicy systemu zdobyliście obywatelstwo Jerusem i wolę poddania się dyscyplinie działań grupowych oraz przedsięwzięć skoordynowanych; teraz jednak, na światach szkoleniowych konstelacji, będziecie nabywać prawdziwego uspołecznienia waszej, rozwijającej się osobowości morontialnej. Ta niebiańska zdobycz kulturowa polega na nauczeniu się jak:

43:8.5

1. Żyć szczęśliwie i pracować wydajnie z dziesięcioma różnorodnymi braćmi morontianami, kiedy takie grupy są powiązane w kompanie, po stu, a potem zjednoczone w korpusy, po tysiąc istot.

43:8.6

2. Dostosować się i współpracować serdecznie z dziesięcioma univitatami, którzy choć intelektualnie podobni do istot morontialnych, są bardzo odmienni pod każdym innym względem. Następnie musicie działać z taką grupą dziesięciu istot, skoordynowaną z dziesięcioma innymi rodzinami, które z kolei są zjednoczone w korpusach, po tysiąc univitatów.

43:8.7

3. Dostosować się równocześnie zarówno do braci morontian jak i do zastępu univitatów. Nabrać umiejętności spontanicznej i efektywnej współpracy z waszą klasą istot, w bliskim roboczym związku z poniekąd odmienną grupą istot inteligentnych.

43:8.8

4. Podczas tego współdziałania społecznego, z istotami podobnymi i niepodobnymi, osiągnąć intelektualną harmonię i dostosować się roboczo do obu grup towarzyszy.

43:8.9

5. Gdy osiąga się zadowalające uspołecznienie na poziomie osobowym, intelektualnym i zajęciowym, dalej rozwijać zdolności życia w bliskim kontakcie z istotami podobnymi i nieco odmiennymi, z coraz mniejszą drażliwością i wciąż malejącą animozją. Organizatorzy powrotu w znacznej mierze pomagają to osiągnąć, dzięki grupowym zabawom.

43:8.10

6. Dostosować wszystkie te, zróżnicowane metody uspołeczniania, do zdobywania coraz większej koordynacji życia na drodze wznoszenia się do Raju; rozwijać wnikliwość wszechświatową przez poszerzenie zdolności zrozumienia znaczeń wiecznego celu, ukrytego w pozornie nieistotnych działaniach w czasie-przestrzeni.

43:8.11

7. Potem osiągnąć szczyt wszystkich takich metod wielorakiego uspołecznienia, wraz równoległym umocnieniem duchowej wnikliwości, jak się to odnosi do rozwoju wszystkich stadiów wyposażenia osobowego, zdobytego dzięki grupowemu, duchowemu związkowi i koordynacji morontialnej. Dwie istoty śmiertelne, dzięki metodzie partnerstwa, nie podwajają swych osobowych potencjałów wszechświatowych osiągnięć intelektualnie, społecznie i duchowo; ich wyniki i możliwości osiągnięcia sukcesów są prawie czterokrotnie większe.

43:8.12

Przedstawialiśmy uspołecznianie na Edentii, jako związek śmiertelników morontialnych z rodziną univitatów, z grupą obejmującą dziesięć intelektualnie zróżnicowanych jednostek, współdziałającą z podobnym związkiem dziesięciu braci morontian. Jednak na pierwszych siedmiu głównych światach, tylko jeden wznoszący się śmiertelnik żyje z univitatami. W drugiej grupie siedmiu głównych światów, dwu śmiertelników mieszka z każdą rodzimą grupą dziesięciu univitatów i tak dalej, aż do ostatniej grupy siedmiu głównych sfer, gdzie dziesięć istot morontialnych zamieszkuje z dziesięcioma univitatami. Tak jak uczycie się coraz lepiej żyć w społeczności z univitatami, tak samo będziecie stosować tę doskonalszą etykę w waszych związkach z współbraćmi zaawansowanymi w morontii.

43:8.13

Jako wznoszący się śmiertelnicy polubicie wasz pobyt na światach rozwojowych Edentii, ale nie będziecie już przeżywać tego osobistego dreszczu ziszczenia, jaki jest charakterystyczny dla waszych wstępnych kontaktów ze sprawami wszechświata w zarządzie systemu, czy dla pożegnalnego szlifu tych rzeczywistości w końcowych światach stolicy wszechświata.


◄ 43:7
 
43:9 ►