◄ 43:8
Przekaz 43
44:0 ►

Konstelacje

9. Obywatelstwo Edentii

43:9.1

Po ukończeniu nauki na siedemdziesiątym świecie, wznoszący się śmiertelnicy zaczynają swój pobyt na Edentii. Teraz wznoszące się istoty uczestniczą po raz pierwszy w „rajskich zgromadzeniach” i słuchają, jak Wierny Czasu, pierwsza spotkana osobowość z Najwyższych Osobowości pochodzących od Trójcy, opowiada o ich szerokich możliwościach.

43:9.2

Cały pobyt na światach szkoleniowych konstelacji, który osiąga swą kulminację w obywatelstwie Edentii, jest dla zaawansowanych w morontii okresem prawdziwego, niebiańskiego szczęścia. W czasie waszego pobytu na światach systemu przekształciliście się z istoty bliskiej zwierzęciu w istotę morontialną; byliście wtedy bardziej materialni niż duchowi. Na sferach Salvingtonu będziecie rozwijać się od poziomu istot morontialnych do statusu prawdziwego ducha; będziecie bardziej duchowi niż materialni. Ale na Edentii wznoszące się istoty znajdują się pośrodku, pomiędzy ich stanem pierwotnym a przyszłym, pośrodku ich wędrówki od ewolucyjnego zwierzęcia do wznoszącego się ducha. Podczas całego waszego pobytu na Edentii i jej światach jesteście „jak aniołowie”; wciąż się rozwijacie, ale chwilowo przeżywacie generalny, typowy status morontialny.

43:9.3

Pobyt wznoszącego się śmiertelnika w konstelacji jest najbardziej jednolitą i stabilną epoką na całej drodze jego rozwoju morontialnego. Doświadczenie to jest przedduchowym nauczaniem uspołeczniającym wznoszących się istot. Jest ono analogiczne do duchowego doświadczenia przedfinalisty w Havonie i do przedabsonicznego szkolenia w Raju.

43:9.4

Na Edentii, wznoszący się śmiertelnicy zajmują się zasadniczo swymi zadaniami, które wykonują na siedemdziesięciu progresywnych światach univitatów. Służą także na różnych stanowiskach na samej Edentii, głównie związanych z programem konstelacji, mającym na celu dobro grup, ras, narodów i planet. Najwyżsi Ojcowie nie zajmują się zbytnio rozwojem jednostki na zamieszkałych światach, raczej rządzą królestwami ludzkimi niż sercami jednostek.

43:9.5

I tego dnia, kiedy będziecie gotowi opuścić Edentię i zacząć waszą działalność na Salvingtonie, zastanowicie się na chwilę i popatrzycie wstecz, na jedną z najpiękniejszych i najbardziej pokrzepiających epok waszej nauki po tej stronie od Raju. Jej chwała będzie coraz większa, kiedy będziecie się wznosić do wewnątrz i zaczniecie coraz lepiej doceniać boskie znaczenia i duchowe wartości.

43:9.6

[Nadzorowane przez Malavatię Melchizedeka].


◄ 43:8
 
Przekaz 44 ►
 

© Fundacji Urantii. Wszelkie prawa zastrzeżone.