◄ Przekaz 41
  Część 2 ▲
Przekaz 43 ►
Przekaz 42

Energia—umysł i materia

Rajskie siły i energie  •  Wszechświatowe systemy energii nieduchowej (energie fizyczne)  •  Klasyfikacja materii  •  Przeobrażenia energii i materii  •  Przejawy energii falowej  •  Ultimatony, elektrony i atomy  •  Materia atomowa  •  Kohezja atomowa  •  Filozofia przyrody  •  Wszechświatowe systemy energii nieduchowej (systemy umysłu materialnego)  •  Mechanizmy wszechświatowe  •  Forma i kształt—dominacja umysłu

PODSTAWA wszechświata jest materialna w tym sensie, że energia jest podstawą wszelkiej egzystencji a czysta energia jest pod kontrolą Ojca Uniwersalnego. Siła, energia, jest tą właśnie rzeczą, która funkcjonuje jako wiecznotrwały pomnik, ukazujący obecność Absolutu Uniwersalnego i stanowiący dowód jego istnienia. Rozległy strumień energii, wychodzący od Rajskich Obecności, nigdy się nie zmniejszył i nigdy nie zatrzymał; nigdy nie było przerwy w nieskończonym podtrzymywaniu.

42:0.2

Kierowanie wszechświatową energią zawsze przebiega zgodnie z osobistą wolą i wszechmądrymi zarządzeniami Ojca Uniwersalnego. Ta osobista kontrola dostrzegalnej mocy i krążącej energii modyfikowana jest przez skoordynowane z tą wolą czyny i decyzje Wiecznego Syna, jak również przez wspólne cele Syna i Ojca, jak są realizowane przez Wspólnego Aktywizatora. Te Boskie istoty działają osobiście oraz jako jednostki; funkcjonują również w osobach i dzięki uprawnieniom prawie nieograniczonej liczby swoich podwładnych, z których każdy, w różny sposób, daje swój wyraz wiecznemu i Boskiemu celowi we wszechświecie wszechświatów. Jednak takie funkcjonalne i tymczasowe modyfikacje i przekształcania Boskiej mocy w żaden sposób nie umniejszają tej prawdy, że cała siła-energia znajduje się pod ostateczną kontrolą osobowego Boga, przebywającego w centrum wszystkich rzeczy.


 
 
42:1 ►
Księga Urantii