◄ 42:2
Przekaz 42
42:4 ►

Energia—umysł i materia

3. Klasyfikacja materii

42:3.1

Materia jest identyczna we wszystkich wszechświatach, za wyjątkiem wszechświata centralnego. Właściwości fizyczne materii zależą od tempa obrotów jej elementów składowych, liczby i wielkości obracających się elementów, ich odległości od ciała jądrowego, jak również od zawartości materii w przestrzeni oraz od obecności pewnych sił, jak dotąd nie odkrytych na Urantii.

42:3.2

W rozmaitych słońcach, planetach i ciałach kosmicznych, znajduje się dziesięć głównych grup materii:

42:3.3

1. Materia ultimatoniczna—zasadnicze, fizyczne elementy materialnego bytu, cząstki energii, z których tworzą się elektrony.

42:3.4

2. Materia podelektronowa—wybuchowe i rozprężające się stadium supergazów słonecznych.

42:3.5

3. Materia elektronowa—elektryczne stadium zróżnicowania materii—elektrony, protony i różne inne cząstki, wchodzące w rozmaite układy grup elektronowych.

42:3.6

4. Materia podatomowa—materia istniejąca w znacznej ilości we wnętrzach gorących słońc.

42:3.7

5. Rozbite atomy—znajdujące się w stygnących słońcach i w całej przestrzeni.

42:3.8

6. Materia zjonizowana—indywidualne atomy obnażone z ich zewnętrznych (chemicznie aktywnych) elektronów, przez wpływy elektryczne, termiczne, promieni rentgenowskich albo rozpuszczalników.

42:3.9

7. Materia atomowa—chemiczne stadium organizacji pierwiastków, cząstek składowych materii molekularnej, czyli widzialnej.

42:3.10

8. Molekularne stadium materii—materia taka, jaka istnieje na Urantii, w stadium względnie stabilnej materializacji w normalnych warunkach.

42:3.11

9. Materia radioaktywna—dezorganizująca tendencja oraz aktywność cięższych pierwiastków, występująca w warunkach umiarkowanego ciepła i słabnącego ciśnienia grawitacji.

42:3.12

10. Zapadła materia—względnie stacjonarna materia, znajdująca się we wnętrzu zimnych i wygasłych słońc. Faktycznie ta forma materii nie jest stacjonarna; jest tam nadal trochę ruchu ultimatonicznego a nawet elektronowego, ale cząstki te są bardzo blisko siebie a ich prędkości obrotowe są znacznie zredukowane.

42:3.13

Powyższa klasyfikacja materii odnosi się raczej do jej organizacji, niż do jej form, w jakich przejawia się istotom stworzonym. Nie uwzględnia ona również stadiów energii, istniejących przed jej powstaniem, ani też wiecznych materializacji w Raju oraz we wszechświecie centralnym.


◄ 42:2
 
42:4 ►