◄ 44:0
Przekaz 44
44:2 ►

Niebiańscy twórcy

1. Niebiańscy muzycy

44:1.1

Przy ograniczonym zakresie ludzkiego słuchu, trudno wam będzie wyobrazić sobie melodie morontialne. Istnieje nawet materialny zakres pięknych dźwięków, niesłyszalnych dla ludzkiego zmysłu słuchu, nie mówiąc już o niepojętej skali harmonii morontialnej i duchowej. Melodie duchowe nie są falami materialnego dźwięku, ale pulsacjami ducha, odbieranymi przez duchy niebiańskich osobowości. Ogromna szerokość zakresu i dusza ekspresji, jak również majestatyczność wykonania, związana jest z melodią sfer, która przekracza zakres ludzkiego pojmowania. Widziałem miliony zachwyconych istot, w stanie podniosłej ekstazy, kiedy melodia sfer falowała na duchowej energii niebiańskich obwodów. Te cudowne melodie mogą być transmitowane do najodleglejszych części wszechświata.

44:1.2

Niebiańscy muzycy tworzą niebiańską harmonię, operując następującymi siłami duchowymi:

44:1.3

1. Dźwięk duchowy—zaburzenia strumienia duchowego.

44:1.4

2. Światłość duchowa—kontrola i wzmacnianie światłości domen morontialnych i duchowych.

44:1.5

3. Oddziaływania energii—melodia wytwarzana przez zręczne kierowanie energiami morontialnymi i duchowymi.

44:1.6

4. Kolorystyczne symfonie—melodia tworzona z odcieni kolorów morontialnych; zalicza się ona do najwyższych osiągnięć niebiańskich muzyków.

44:1.7

5. Harmonia złączonych duchów—swoiste rozmieszczenie i połączenie różnych klas istot morontialnych i duchowych, wytwarzające majestatyczne melodie.

44:1.8

6. Melodia myśli—myślenie myślą duchową może być tak udoskonalone, że wybuchnie melodiami Havony.

44:1.9

7. Muzyka przestrzeni—dzięki prawidłowemu dostrojeniu się, melodie innych sfer mogą być wychwycone w obwodach transmisji wszechświatowej.

44:1.10

Istnieje ponad sto tysięcy różnych metod operowania dźwiękiem, kolorem i energią, technik analogicznych do ludzkich w odniesieniu do instrumentów muzycznych. Wasze zespoły taneczne reprezentują bez wątpienia niedojrzałe i groteskowe próby zbliżania się istot materialnych do niebiańskiej harmonii rozmieszczania istot i zestawiania osobowości. Pozostałe pięć form melodii morontialnych nie jest rozpoznawalne przez mechanizm zmysłowy ciał materialnych.

44:1.11

Harmonia, muzyka siedmiu poziomów związków melodycznych, jest jednolitym, uniwersalnym kodem duchowego porozumiewania się. Muzyka, tak jak ją rozumieją śmiertelnicy Urantii, osiąga swą najwyższą ekspresję w szkołach Jerusem, w zarządzie systemu, gdzie częściowo materialne istoty uczą się harmonii dźwięku. Śmiertelnicy nie reagują na inne formy melodii morontialnych i niebiańskiej harmonii.

44:1.12

Wartościowanie muzyki na Urantii jest zarówno materialne jak i duchowe; i wasi muzycy zrobili wiele, aby poprawić smak muzyczny, od barbarzyńskiej monotonii waszych wczesnych przodków do wyższych poziomów wartościowania dźwięku. Większość śmiertelników Urantii reaguje na muzykę przeważnie materialnymi mięśniami a bardzo słabo umysłem i duchem; jednak od ponad trzydziestu pięciu tysięcy lat wartościowanie muzyki jest wciąż doskonalone.

44:1.13

Melodyjne synkopowanie reprezentuje przejście od muzycznej monotonii człowieka prymitywnego do pełnej ekspresji harmonii i wyrazistych melodii muzyków współczesnych. Wcześniejsze typy rytmu stymulują reakcje zmysłu muzycznego, nie wywołują jednak oddźwięku w wyższych władzach intelektualnych, zdolnych do oceny harmonii i tym samym przemawiają w zasadzie do jednostek niedojrzałych lub duchowo ociężałych.

44:1.14

Najlepsza muzyka Urantii jest tylko dalekim echem świetnych melodii, słyszanych przez niebiańskich towarzyszy waszych muzyków, tych, którzy zostawili w swych zapisach zaledwie fragmenty harmonii morontialnej, jako muzyczne melodie harmonii dźwiękowych. Muzyka duchowo-morontialna nierzadko stosuje wszystkie siedem metod wyrazu i odtwarzania, tak więc ludzki umysł jest niezmiernie ograniczony w jakichkolwiek próbach zredukowania melodii wyższych sfer do zwykłych nut—do dźwięków muzycznych. Takie próby są czymś w rodzaju usiłowania odtworzenia melodii wielkiej orkiestry za pomocą pojedynczego instrumentu muzycznego.

44:1.15

Chociaż skomponowaliście na Urantii nieco pięknych melodii, muzycznie nie posunęliście się nawet tak daleko, jak wiele sąsiednich planet w Satanii. Gdyby Adam i Ewa nadal żyli, wtedy mielibyście prawdziwą muzykę; jednak dar harmonii, tak wielki w ich naturach, został tak mocno rozrzedzony przez rasy bez zamiłowania muzycznego, że tylko raz na tysiąc żyć ludzkich zdarza się wielkie zrozumienie harmonii. Ale nie upadajcie na duchu; kiedyś prawdziwy muzyk może się pojawić na Urantii i wszystkie narody zostaną oczarowane wspaniałymi tonami jego melodii. Jedna taka istota ludzka może na zawsze zmienić nastawienie całego narodu, nawet całego cywilizowanego świata. Jest literalną prawdą, że „melodia ma moc przekształcenia całego świata”. Muzyka zawsze pozostanie uniwersalnym językiem ludzi, aniołów i duchów. Harmonia jest mową Havony.


◄ 44:0
 
44:2 ►