◄ 44:1
Przekaz 44
44:3 ►

Niebiańscy twórcy

2. Niebiańscy odtwórcy

44:2.1

Człowiek śmiertelny nie może spodziewać się zrozumienia niczego więcej, prócz zawężonej i wypaczonej idei niebiańskich odtwórców, której zobrazowania muszę się podjąć, używając uproszczonego i ograniczonego symbolizmu waszego, materialnego języka. Świat duchowo-morontialny ma tysiąc i jedną rzecz o najwyższej wartości, rzecz wartą odtworzenia a jednak nieznaną na Urantii, doświadczenia należące do tej kategorii działań, których „nie zdołał pojąć umysł ludzki”, te rzeczywistości, które oczekują u Boga na tych, którzy przetrwają życie w ciele.

44:2.2

Jest siedem grup niebiańskich odtwórców a spróbuję zobrazować ich działalność przez następującą klasyfikację:

44:2.3

1. Śpiewacy—harmonizujący, którzy powtarzają określone harmonie z przeszłości i interpretują bieżące melodie. Wszystko to jednak robi się na poziomie morontialnym.

44:2.4

2. Twórcy kolorów—tych artystów światła i cienia nazwalibyście rysownikami i malarzami, artystami utrwalającymi przemijające widowiska i krótkotrwałe epizody, aby można z nich było korzystać w morontii w przyszłości.

44:2.5

3. Świetlni ilustratorzy—twórcy utrwalający prawdziwe, częściowo duchowe fenomeny, dla których obraz filmowy byłby bardzo uproszczoną ilustracją.

44:2.6

4. Żywe obrazy historii—ci, którzy w sposób dramatyczny odtwarzają przełomowe wydarzenia z rejestrów i z historii wszechświata.

44:2.7

5. Proroczy artyści—ci, którzy rzutują znaczenia historii w przyszłość.

44:2.8

6. Narratorzy historii życiowych—są to ci, którzy utrwalają treść i znaczenie życiowego doświadczenia; jest to rzutowanie obecnych doświadczeń życiowych na wartości osiągane w przyszłości.

44:2.9

7. Inscenizatorzy administracyjni—są to ci, którzy opisują znaczenie filozofii rządzenia i metod administracyjnych, niebiańscy dramaturgowie władzy.

44:2.10

Niebiańscy odtwórcy bardzo często i efektywnie współpracują z organizatorami powrotu, łącząc odtworzenia pamięciowe z pewnymi formami wypoczynku umysłowego i osobistej rozrywki. Przed zebraniami morontialnymi i zgromadzeniami duchowymi, odtwórcy ci czasami łączą się w wielkich widowiskowych spektaklach, przedstawiających cel takich zebrań. Niedawno byłem świadkiem takiego zdumiewającego przedstawienia, kiedy ponad milion aktorów przedstawiało tysiąc scen po kolei.

44:2.11

Wyżsi nauczyciele intelektu i opiekunowie przejścia często używają i to z dobrymi wynikami, w swych edukacyjnych pracach morontialnych, takie grupy rozmaitych odtwórców. Jednak nie wszystkie ich wysiłki koncentrują się na tymczasowej ilustracji; wiele, bardzo wiele ich pracy, ma charakter trwały i pozostaje utrwalone na zawsze dla całej przyszłości. Twórcy ci są tak wszechstronni, że kiedy działają w większej liczbie, potrafią odtworzyć epokę a we współpracy z opiekunami seraficznymi, mogą prawdziwie zobrazować wieczne wartości świata ducha śmiertelnym prorokom czasu.


◄ 44:1
 
44:3 ►