◄ 45:3
Przekaz 45
45:5 ►

Administracja systemu lokalnego

4. Dwudziestu czterech radców

45:4.1

Na Jerusem, w centrum siedmiu mieszkalnych kręgów anielskich, znajduje się siedziba główna rady konsultacyjnej, złożonej z dwudziestu czterech radców. Jan Ewangelista nazywał ich dwudziestu czterema starcami: „A wokoło tronu dwadzieścia cztery trony a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców, odzianych w białe szaty”. Tron w centrum tej grupy jest krzesłem sędziowskim przewodniczącego grupie archanioła, tronem apelu zmartwychwstania, niosącego miłosierdzie i sprawiedliwość całej Satanii. Krzesło sędziowskie zawsze było na Jerusem, ale dwadzieścia cztery otaczające je krzesła zostały tam umieszczone dopiero tysiąc dziewięćset lat temu, zaraz po tym, jak Chrystus Michał został wyniesiony do pełni swej władzy w Nebadonie. Dwudziestu czterech radców to jego personalni pełnomocnicy na Jerusem, którzy mają prawo reprezentować Syna-Mistrza we wszystkich sprawach dotyczących apeli zmartwychwstania w Satanii, jak również w wielu innych aspektach wznoszenia się śmiertelnika na odosobnionych światach systemu. Są oni pełnomocnikami, wykonującymi polecenia specjalne Gabriela i nadzwyczajne zlecenia Michała.

45:4.2

Tych dwudziestu czterech radców zwerbowanych zostało z ośmiu ras Urantii a ostatni z nich przyłączony został do tej grupy w czasie apelu zmartwychwstania Michała, tysiąc dziewięćset lat temu. Rada konsultacyjna z Urantii składa się z następujących członków:

45:4.3

1. Onagar, wielki umysł z epoki przed Księciem Planetarnym, który nakazał swym braciom czcić „Dawcę Oddechu”.

45:4.4

2. Mansant, wielki nauczyciel z epoki po Księciu Planetarnym na Urantii, który kazał swym braciom wielbić „Wielkie Światło”.

45:4.5

3. Onamonalonton, pradawny wódz człowieka czerwonego, który nie kazał swej rasie czcić wielu bogów tylko wielbić „Wielkiego Ducha”.

45:4.6

4. Orlandof, książę ludzi niebieskich oraz ich wódz, prowadzący ich do poznania boskości „Najwyższego Szefa”.

45:4.7

5. Porshunta, wyrocznia wymarłej rasy pomarańczowej, który prowadził ten lud ku czczeniu „Wielkiego Nauczyciela”.

45:4.8

6. Singlangton, pierwszy z ludzi żółtych, który nauczał i prowadził swój lud ku czczeniu „Jednej Prawdy” zamiast wielu. Tysiące lat temu człowiek żółty wiedział o jednym Bogu.

45:4.9

7. Fantad, który wybawił ludzi zielonych z ciemności oraz wiódł ich ku czczeniu „Jednego Źródła Życia”.

45:4.10

8. Orvonon, niosący światłość rasom indygo, ich dawny wódz służący „Bogu Bogów”.

45:4.11

9. Adam, zdyskredytowany, ale zrehabilitowany planetarny ojciec Urantii, Materialny Syn Boga, sprowadzony do formy ciała materialnego, przetrwał śmierć i został następnie wyniesiony do tej pozycji rozporządzeniem Michała.

45:4.12

10. Ewa, matka rasy fioletowej Urantii, która wycierpiała karę za odstępstwo wraz z małżonkiem i razem z nim została zrehabilitowana oraz przydzielona do służby z tą grupą przetrwałych śmiertelników.

45:4.13

11. Henoch, pierwszy śmiertelnik Urantii zespolony z Dostrajaczem Myśli za życia w ciele.

45:4.14

12. Mojżesz, wyzwoliciel resztek zanikającej rasy fioletowej, inspirator czczenia na nowo Ojca Uniwersalnego pod imieniem „Boga Izraela”.

45:4.15

13. Eliasz, dusza transponowana po swych świetnych sukcesach duchowych, w epoce po Synu Materialnym.

45:4.16

14. Machiventa Melchizedek, jedyny Syn tej klasy, który obdarzył sobą narody Urantii. Podczas gdy wciąż zaliczany jest do Melchizedeków, został „na zawsze kapłanem Najwyższych”, na wieki podjął się służenia w charakterze wznoszącego się śmiertelnika, kiedy przebywał na Urantii w formie ciała śmiertelnego w Salemie, za dni Abrahama. Melchizedek ten został potem ogłoszony namiestnikiem Księcia Planetarnego Urantii i ma swą główną siedzibę na Jerusem. Został upoważniony do działania w imieniu Michała, który jest aktualnie Księciem Planetarnym tego właśnie świata, na którym przeszedł swoje końcowe obdarzenie w ludzkiej formie. Pomimo tego Urantia nadal jest nadzorowana przez kolejnych gubernatorów generalnych rezydentów, członków rady dwudziestu czterech.

45:4.17

15. Jan Chrzciciel, zwiastun misji Michała na Urantii a w ciele daleki kuzyn Syna Człowieczego.

45:4.18

16. 1-2-3 Pierwszy, przywódca lojalnych istot pośrednich, służących Gabrielowi w okresie zdrady Caligastii, wyniesiony na tą pozycję przez Michała, po tym jak Michał zdobył nieograniczoną władzę.

45:4.19

Powyższe, wybrane osobowości, są na prośbę Gabriela tymczasowo wyłączone z porządku wznoszenia się i nie mamy pojęcia, jak długo mogą służyć na tych stanowiskach.

45:4.20

Miejsca 17, 18, 19 i 20 nie są zajęte na stałe. Są one tymczasowo zapełniane na podstawie jednomyślnej zgody szesnastu stałych członków, trzymane teraz jako wolne, aby je później obsadzić wznoszącymi się śmiertelnikami z obecnej epoki Urantii, po jej obdarzeniu Synem.

45:4.21

Miejsca 21, 22, 23 i 24 także są tymczasowo zapełniane, trzymane w rezerwie dla wielkich nauczycieli innych, kolejnych epok, które na pewno przyjdą po obecnej epoce. Epoki Synów-Arbitrów i Nauczycieli-Synów oraz epoki światłości i życia antycypowane są na Urantii, niezależnie od niespodziewanych odwiedzin Boskich Synów, które ewentualnie mogą się zdarzyć.


◄ 45:3
 
45:5 ►