◄ 45:4
Przekaz 45
45:6 ►

Administracja systemu lokalnego

5. Synowie Materialni

45:5.1

Na Jerusem wszystkie ważniejsze grupy życia niebiańskiego posiadają swoje centrale oraz ogromne rezerwy, razem z różnymi klasami Boskich Synów, wysokich duchów, superaniołów, aniołów i istot pośrednich. Centralne miejsce tego wspaniałego sektora zajmuje główna świątynia Synów Materialnych.

45:5.2

Domena Adamów jest ośrodkiem przykuwającym uwagę wszystkich, którzy pierwszy raz przybywają do Jerusem. Jest to ogromny obszar zawierający tysiąc centrów, chociaż każda rodzina Materialnych Synów i Córek żyje na swej własnej posesji, do czasu odlotu jej członków na służbę do ewolucyjnych światów przestrzeni, albo do wkroczenia na rajską drogę wznoszenia się.

45:5.3

Synowie Materialni są najwyższym rodzajem istot rozmnażających się seksualnie, jakie można napotkać na sferach szkoleniowych rozwijających się wszechświatów. Są oni naprawdę materialni; nawet Planetarni Adamowie i Ewy są wyraźnie widzialni dla ludzi śmiertelnych na zamieszkałych światach. Synowie Materialni są ostatnim, fizycznym ogniwem w łańcuchu osobowości, rozciągającym się od boskości i doskonałości u góry, aż do ludzkości i egzystencji materialnej na dole. Na światach zamieszkałych Synowie ci są pośrednikami, utrzymującymi kontakt pomiędzy niewidzialnym Księciem Planetarnym a istotami materialnymi takiej domeny.

45:5.4

Podczas ostatniej, milenijnej rejestracji na Salvingtonie, w Nebadonie, odnotowano 161.432.840 Materialnych Synów i Córek, przebywających w stolicach systemów lokalnych ze statusem obywatelstwa. Liczba Synów Materialnych jest różna w różnych systemach, wciąż jednak się zwiększa dzięki naturalnej rozrodczości. W swych funkcjach rozrodczych nie kierują się oni tylko osobistymi pragnieniami kontaktujących się osobowości, ale są ukierunkowywani także przez wyższe ciała zarządzające i rady konsultacyjne.

45:5.5

Materialni Synowie i Córki mieszkają stale na Jerusem oraz na światach z nim związanych. Zajmują na Jerusem rozległe posiadłości i mają znaczny udział w lokalnym zarządzaniu sferą stołeczną, prowadząc praktycznie wszystkie jej rutynowe sprawy, z pomocą pośrednich i istot wznoszących się.

45:5.6

Na Jerusem, ci rozradzający się Synowie mogą prowadzić eksperymenty odnośnie ideałów samorządu, na wzór Melchizedeków i mają dzięki temu bardzo zaawansowany typ społeczności. Wyższe klasy synostwa zastrzegają sobie prawo weta w swoich domenach, ale Adamici z Jerusem prawie w każdym aspekcie rządzą się sami; mają powszechne prawo głosu i rząd przedstawicielski. Mają nadzieję zyskać kiedyś praktycznie pełną autonomię.

45:5.7

O charakterze służby Synów Materialnych stanowi w dużej mierze ich wiek. Chociaż nie mogą się ubiegać o przyjęcie do Uniwersytetu Melchizedeków na Salvingtonie—będąc materialni i zazwyczaj ograniczeni do określonych planet—to jednak Melchizedekowie utrzymują duże grupy nauczycieli w zarządzie każdego systemu, którzy nauczają młodsze pokolenia Synów Materialnych. Systemy oświatowe i nauki duchowej, służące kształceniu młodszych Materialnych Synów i Córek, osiągają szczyt swej doskonałości w zakresie nauczania, metodyki i praktyki.


◄ 45:4
 
45:6 ►