◄ Przekaz 49
  Część 2 ▲
Przekaz 51 ►
Przekaz 50

Książęta Planetarni

Misja Książąt  •  Administracja planetarna  •  Cielesny personel Księcia  •  Zarząd planetarny i szkoły  •  Rozwijająca się cywilizacja  •  Kultura planetarna  •  Zalety odosobnienia

KSIĄŻĘTA Planetarni, chociaż należą do klasy Synów Lanonandeków, są tak wyspecjalizowani w swej służbie, że zazwyczaj traktuje się ich jako oddzielną grupę istot. Ci Synowie wszechświata lokalnego, po uzyskaniu od Melchizedeków zatwierdzenia na Lanonandeków klasy drugiej, przydzielani są do rezerw swej klasy w zarządzie konstelacji. Odtąd Władca Systemu przydziela im różne obowiązki i ewentualnie powoływani zostają na Książąt Planetarnych i wysyłani do rządzenia rozwijającymi się, zamieszkałymi światami.

50:0.2

Dla Władcy Systemu, sygnałem do działania i do przydzielenia zwierzchnika danej planecie jest prośba Nosicieli Życia o wysłanie szefa administracyjnego, aby działał na tej planecie, na której oni zaprowadzili życie i ukształtowali inteligentne istoty ewolucyjne. Wszystkie planety, zamieszkałe przez śmiertelne istoty ewolucyjne, mają przydzielonego władcę planetarnego z tej klasy synostwa.


 
 
50:1 ►
Księga Urantii