◄ Przekaz 50
  Część 2 ▲
Przekaz 52 ►
Przekaz 51

Adamowie Planetarni

Pochodzenie i natura Materialnych Synów Boga  •  Przemieszczanie się Planetarnych Adamów  •  Misje adamiczne  •  Sześć ras ewolucyjnych  •  Mieszanie ras—obdarzenie krwią adamiczną  •  Rządy edeniczne  •  Zjednoczona administracja

W CZASIE trwania systemu sprawiedliwości Księcia Planetarnego, człowiek prymitywny dociera do granic naturalnego, ewolucyjnego rozwoju i to osiągnięcie biologiczne jest znakiem dla Władcy Systemu, żeby wysłał na taki świat drugą klasę synostwa—udoskonalaczy biologicznych. Ta klasa synostwa, a jest ich dwoje—Materialny Syn i Córka—znana jest na planecie przeważnie jako Adam i Ewa. Adam jest pierwszym Synem Materialnym w Satanii a ci, którzy idą do światów systemu jako udoskonalacze biologiczni, zawsze noszą imię pierwszego i oryginalnego Syna ich unikalnej klasy.

51:0.2

Synowie ci są materialnym darem Syna Stwórcy dla zamieszkałych światów. Pozostają na planecie, do której są przydzieleni razem z Księciem Planetarnym, przez cały ewolucyjny cykl takiej sfery. Przedsięwzięcie takie, na świecie posiadającym Księcia Planetarnego, nie jest wielkim ryzykiem, jednak na renegackiej planecie, domenie bez duchowego władcy i pozbawionej łączności międzyplanetarnej, misja taka obfituje w poważne niebezpieczeństwa.

51:0.3

Choć nie możecie oczekiwać informacji o wszystkim, co dotyczy pracy tych Synów na wszystkich światach w Satanii i w innych systemach, inne przekazy opiszą dokładniej życie i doświadczenia ciekawej pary, Adama i Ewy, którzy przybyli z korpusu udoskonalaczy biologicznych z Jerusem, aby usprawnić rasy Urantii. Choć idealny plan doskonalenia waszych rodzimych ras zakończył się niepowodzeniem, mimo to misja Adama nie była daremna; Urantia w znacznym stopniu skorzystała z daru Adama i Ewy a w radach na wysokości ich dzieło nie jest uznawane za zupełnie stracone.


 
 
51:1 ►
Księga Urantii