◄ 39:5
Przekaz 39
39:7 ►

Zastępy seraficzne

6. Opiekunowie przejścia

39:6.1

Jak może sugerować ich nazwa, serafini opieki przejściowej służą wszędzie tam, gdzie mogą pomóc przejść istocie ze stanu materialnego do duchowego. Aniołowie ci służą w domenie, rozciągającej się od światów zamieszkałych aż do stolic systemów, ale w Satanii przykładają teraz wielką wagę do nauczania przetrwałych śmiertelników na siedmiu światach-mieszkaniach. Służba ta jest odpowiednio zróżnicowana, zgodnie z siedmiu następującymi klasami przydziału:

39:6.2

1. Seraficzni ewangeliści.

39:6.3

2. Interpretatorzy rasowi.

39:6.4

3. Planiści umysłu.

39:6.5

4. Doradcy morontialni.

39:6.6

5. Technicy.

39:6.7

6. Rejestratorzy-nauczyciele.

39:6.8

7. Posługujące rezerwy.

39:6.9

Więcej dowiecie się o tych seraficznych opiekunach wznoszących się istot, które są w stadium przejścia, w związku z narracjami opisującymi światy-mieszkania i życie morontialne.


◄ 39:5
 
39:7 ►