◄ 44:7
Przekaz 44
45:0 ►

Niebiańscy twórcy

8. Dążenia śmiertelników i sukcesy morontialne

44:8.1

Chociaż niebiańscy twórcy osobiście nie pracują na planetach materialnych, takich jak Urantia, przybywają oni tam od czasu do czasu z zarządów systemu, aby oferować swą pomoc naturalnie utalentowanym jednostkom z gatunków śmiertelnych. Twórcy ci, gdy tymczasowo zostaną w ten sposób przydzieleni, pracują pod nadzorem planetarnych aniołów postępu. Zastępy seraficzne współpracują z tymi artystami, próbując pomagać śmiertelnym artystom, tym, którzy mają naturalne talenty i którzy mają Dostrajacze ze specjalnym, uprzednim doświadczeniem.

44:8.2

Są trzy możliwe źródła niezwykłych, ludzkich zdolności. Podstawą ich jest zawsze naturalne czy odziedziczone uzdolnienie. Specjalne uzdolnienia nie są arbitralnym darem Bogów; zawsze istnieje dziedziczna fundacja każdego wybitnego talentu. W dodatku do takiej, naturalnej zdolności a raczej uzupełniając ją, może działać przewodnictwo Dostrajacza Myśli u tych jednostek, u których zamieszkujące ich Dostrajacze mogą posiadać istotne i autentyczne doświadczenia w tej materii, zdobyte na innych światach oraz u innych istot śmiertelnych. W takich przypadkach, kiedy zarówno umysł ludzki jak i zamieszkujący człowieka Dostrajacz odznaczają się wyjątkową biegłością, mogą zostać wysłani twórcy duchowi, aby działać jako harmonizatorzy tych talentów i skądinąd asystować i inspirować śmiertelników, aby poszukiwali wciąż doskonalszych ideałów i próbowali rozszerzać daną dziedzinę działalności swymi wzbogaconymi wyobrażeniami.

44:8.3

Nie istnieją kasty w szeregach twórców duchowych. Nie ma znaczenia jak niskie jest wasze pochodzenie, jeśli macie zdolności i dar ekspresji, zdobędziecie odpowiednie uznanie i otrzymacie należytą ocenę, kiedy wznosicie się ku górze na skali doświadczenia morontialnego i sukcesów duchowych. Nie ma również takich upośledzeń w ludzkiej dziedziczności albo takich ograniczeń wynikłych z otoczenia śmiertelnika, których bieg spraw morontialnych nie wyrówna w pełni i nie usunie całkowicie. A wszystkie radości z osiągnięć artystycznych i pełna ekspresja samorealizacji, zostaną osiągnięte dzięki waszym własnym, osobistym wysiłkom w trakcie ciągłego rozwoju. W końcu aspiracje ewolucyjnej przeciętności też mogą być zaspokojone. Podczas kiedy Bogowie nie obdarzają arbitralnie dzieci czasu talentami i zdolnościami, dają im możliwość osiągnięcia satysfakcji we wszystkich ich szlachetnych tęsknotach i zaspokojenia całego głodu niebiańskiej ekspresji człowieka.

44:8.4

Jednak każda istota ludzka powinna pamiętać, że wiele ambicji stania na czele, które tak dręczą śmiertelników za życia w ciele, nie pozostanie u tych samych śmiertelników na ich morontialnej i duchowej drodze. Wznoszący się morontianie uczą się uspołeczniać swoje, pierwotnie czysto samolubne dążenia i egoistyczne ambicje. Tym niemniej te rzeczy, które tak bardzo pragniecie robić na Ziemi a których robienia warunki tak uporczywie wam odmawiają, jeśli po zdobyciu prawdziwej wnikliwości moty w misję morontialną nadal będziecie chcieli robić, wtedy na pewno dostaniecie wszelkie możliwości pełnego zaspokojenia waszych długo żywionych pragnień.

44:8.5

Zanim wznoszący się śmiertelnicy opuszczą wszechświat lokalny, aby rozpocząć byt duchowy, znajdą zaspokojenie wszystkich swych intelektualnych, artystycznych i społecznych pragnień albo prawdziwych ambicji, jakie kiedykolwiek cechowały ich śmiertelne lub morontialne plany egzystencji. Jest to osiągnięcie równości w samoekspresji i samorealizacji, a nie realizacja identyczności w statusie empirycznym, nie jest to również zupełne wymazanie charakterystycznej indywidualności w zdolnościach, technice i metodach ekspresji. Jednak to nowe, duchowe zróżnicowanie osobistych, empirycznych osiągnięć, nie zostanie wyrównane ani ujednolicone, dopóki nie przejdziecie ostatniej orbity po drodze przez Havonę. A potem mieszkańcy Raju staną w obliczu konieczności dostosowania się do absonicznego zróżnicowania osobistego doświadczenia, które może być wyrównane tylko przez grupowe osiągnięcie ostatecznego statusu istoty—przeznaczenia siódmego stadium duchowego śmiertelnikówfinalistów.

44:8.6

I to jest opowieść o niebiańskich twórcach, kosmopolitycznym gronie znakomitych pracowników, którzy swymi artystycznymi wyobrażeniami boskiego piękna Rajskich Stwórców przyczyniają się w znacznym stopniu do chwały sfer zaprojektowanych.

44:8.7

[Zredagowane przez archanioła z Nebadonu].


◄ 44:7
 
Przekaz 45 ►
 

© Fundacji Urantii. Wszelkie prawa zastrzeżone.