◄ 40:6
Przekaz 40
40:8 ►

Wznoszący się Synowie Boga

7. Zespoleni z Ojcem śmiertelnicy

40:7.1

Wysłanie Dostrajaczy, ich zamieszkanie w człowieku, jest doprawdy jedną z niezgłębionych tajemnic Boga Ojca. Te fragmenty Boskiej natury Ojca Uniwersalnego niosą ze sobą stworzonej istocie potencjał nieśmiertelności. Dostrajacz jest duchem nieśmiertelnym, a zjednoczenie z nim daje duszy zespolonego z nim śmiertelnika życie wieczne.

40:7.2

Wasz gatunek, śmiertelników mogących żyć wiecznie, zalicza się do tej grupy wznoszących się Synów Boga. Jesteście teraz synami planetarnymi, istotami ewolucyjnymi, wywodzącymi się z zaszczepień Nosicieli Życia, modyfikowanymi adamiczną infuzją życia; raczej nie jesteście jeszcze wznoszącymi się synami, ale doprawdy jesteście synami z potencjałem wznoszenia się—nawet do najwyższych wyżyn chwały i boskości—a taki status duchowy, wznoszącego się synostwa, możecie osiągnąć przez wiarę i współpracę, z wolnej woli, z uduchowiającymi poczynaniami zamieszkującego was Dostrajacza. A kiedy wy i wasz Dostrajacz zostaniecie ostatecznie i na zawsze zespoleni, kiedy was dwoje stworzy jedność, nawet tak, jak w Chrystusie Michale Syn Boży i Syn Człowieczy są jednością, wtedy faktycznie staniecie się wznoszącymi się synami Boga.

40:7.3

Opis szczegółów misji Dostrajacza, który zamieszkuje istotę w okresie próbnym na ewolucyjnej planecie, nie jest częścią mojego zadania; tą wielką prawdę będziecie wypracowywać przez całą waszą egzystencję. Dla uzupełnienie opowieści, traktującej o zespolonych z Dostrajaczem śmiertelnikach, nadmieniam tutaj o pewnych funkcjach Dostrajacza. Te zamieszkujące człowieka fragmenty Boga są z waszą klasą istot od wczesnych dni waszej materialnej egzystencji, przez całą waszą drogę wznoszenia się w Nebadonie i Orvontonie, i dalej, poprzez Havonę aż do samego Raju. Później, podczas przygody wieczności, ten sam Dostrajacz jest waszą częścią i jednością z wami.

40:7.4

Mówimy o tych śmiertelnikach, którzy otrzymali polecenie Ojca Uniwersalnego: „Bądźcie doskonali, nawet tak, jak ja doskonały jestem”. Ojciec obdarzył was sobą, umieścił w was swego własnego ducha; dlatego wymaga od was maksymalnej doskonałości. Opowieść o ludzkim wznoszeniu się, od sfer śmiertelników czasu do boskich domen wieczności, jest bardzo interesująca, nie wchodzi ona jednak w zakres mojego zadania, tym niemniej ta niebiańska przygoda powinna stanowić przedmiot najwyższych dociekań śmiertelnego człowieka.

40:7.5

Zespolenie z fragmentem Ojca Uniwersalnego jest równoznaczne z Boskim potwierdzeniem możliwości dotarcia do Raju i tacy, zespoleni z Dostrajaczem śmiertelnicy, są jedyną klasą istot ludzkich, które przemierzają orbity Havony i znajdują Boga w Raju. Dla zespolonego z Dostrajaczem śmiertelnika misja wszechświatowej służby stoi szeroko otworem. Jakiż to zaszczyt przeznaczenia i chwała sukcesów oczekuje każdego z was! Czy doceniacie w pełni to, co zostało dla was zrobione? Czy pojmujecie wspaniałość tych szczytów wiecznych osiągnięć, które rozpościerają się przed wami? Właśnie przed wami, którzy teraz brniecie zwykłymi ścieżkami życia, waszą tak zwaną „doliną łez”.


◄ 40:6
 
40:8 ►