◄ Przekaz 39
  Część 2 ▲
Przekaz 41 ►
Przekaz 40

Wznoszący się Synowie Boga

Serafini ewolucyjni  •  Wznoszący się Synowie Materialni  •  Transponowani pośredni  •  Uosobieni Dostrajacze  •  Śmiertelnicy czasu i przestrzeni  •  Wierni Synowie Boga  •  Zespoleni z Ojcem śmiertelnicy  •  Zespoleni z Synem śmiertelnicy  •  Zespoleni z Duchem śmiertelnicy  •  Przeznaczenia istot wznoszących się

TAK JAK w wypadku wielu innych, głównych grup istot wszechświatowych, zostało wam objawione siedem zasadniczych klas wznoszących się Synów Boga:

40:0.2

1. Zespoleni z Ojcem śmiertelnicy.

40:0.3

2. Zespoleni z Synem śmiertelnicy.

40:0.4

3. Zespoleni z Duchem śmiertelnicy.

40:0.5

4. Serafini ewolucyjni.

40:0.6

5. Wznoszący się Synowie Materialni.

40:0.7

6. Pośredni transponowani.

40:0.8

7. Uosobieni Dostrajacze.

40:0.9

Historia tych istot, począwszy od skromnych, pochodzących od zwierząt śmiertelników ze światów ewolucyjnych, aż do Uosobionych Dostrajaczy Ojca Uniwersalnego, stanowi wspaniałą opowieść o nieograniczonym obdarzaniu tych istot Boską miłością i miłosierną łaskawością, zawsze i we wszystkich wszechświatach rozległej kreacji Rajskich Bóstw.

40:0.10

Niniejsze prezentacje zaczynają się od opisu Bóstw i te narracje, jedne po drugich, zstępują na wszechświatowej skali istot żywych, aż dochodzą do najniższej klasy życia wyposażonej w potencjał nieśmiertelności; i oto wysłany jestem teraz z Salvingtonu—były śmiertelnik, rodem z ewolucyjnego świata w przestrzeni—aby opracować i ciągnąć dalej opowieść o wiecznym celu Bogów w odniesieniu do wznoszących się klas synostwa, zwłaszcza o tym, co dotyczy śmiertelnych istot czasu i przestrzeni.

40:0.11

Ponieważ większa część tych narracji poświęcona będzie omawianiu trzech podstawowych klas wznoszących się śmiertelników, na początku skoncentrujemy naszą uwagę na wznoszących się klasach nieśmiertelnych—seraficznej, adamicznej, pośrednich i Dostrajacza.


 
 
40:1 ►
Księga Urantii