◄ 40:3
Przekaz 40
40:5 ►

Wznoszący się Synowie Boga

4. Uosobieni Dostrajacze

40:4.1

Gdy śmiertelnikom czasu nie uda się zapewnić wiecznego trwania ich duszom, w planetarnym związku z duchowymi darami Ojca Uniwersalnego, przyczyną takiego niepowodzenia w żadnym wypadku nie jest zaniedbanie obowiązków opieki, służby, czy też brak poświęcenia ze strony Dostrajacza. W czasie śmierci człowieka opuszczone Monitory wracają do Diviningtonu a następnie, po osądzeniu istoty, która nie przetrwała śmierci, mogą otrzymać inny przydział na światach czasu i przestrzeni. Czasami, po wielokrotnych służbach tego rodzaju albo w następstwie jakiegoś niezwykłego doświadczenia, takiego jak działalność w charakterze Dostrajacza zamieszkującego wcielonego Syna obdarzającego, takie operatywne Dostrajacze uosabiane są przez Ojca Uniwersalnego.

40:4.2

Uosobieni Dostrajacze są istotami klasy unikalnej i niedościgłej. Posiadając na wstępie przedosobowy status egzystencjalny, Dostrajacze stają się empiryczne przez udział w życiu i działaniach skromnych śmiertelników ze światów materialnych. A skoro osobowość, nadana takiemu doświadczonemu Dostrajaczowi Myśli, ma swój początek i źródło w osobistej i nieustannej działalności Ojca Uniwersalnego, polegającej na obdarzeniu empiryczną osobowością stworzonych przez siebie istot, Uosobieni Dostrajacze klasyfikują się do wznoszących się Synów Boga, do najwyższej klasy tego synostwa.


◄ 40:3
 
40:5 ►