◄ 45:0
Przekaz 45
45:2 ►

Administracja systemu lokalnego

1. Światy kultury przejściowej

45:1.1

Siedem głównych światów, krążących wokół Jerusem, generalnie nazywa się sferami kultury przejściowej. Ich władcy wyznaczani są od czasu do czasu przez najwyższą radę wykonawczą z Jerusem. Sfery te są ponumerowane i nazywają się następująco:

45:1.2

Pierwsza. Świat finalistów. Jest to zarząd korpusu finalistów systemu lokalnego, otoczony przez światy przyjmujące siedmiu światów-mieszkań, czyli sfery całkowicie poświęcone schematowi wznoszenia się śmiertelnika. Świat finalistów dostępny jest dla mieszkańców wszystkich siedmiu światów-mieszkań. Serafini transportujący przenoszą wznoszące się osobowości w tę i z powrotem, podczas pielgrzymek, mających na celu umocnienie wiary w ostateczne przeznaczenie przejściowych śmiertelników. Choć finaliści oraz ich budowle normalnie nie są dostrzegalne dla wzroku morontialnego, od czasu do czasu będziecie głęboko poruszeni, gdy przetwarzacze energii i Nadzorcy Mocy Morontialnej umożliwią wam przelotne dostrzeżenie tych, wysokich osobowości duchowych, które naprawdę ukończyły wznoszenie się do Raju i wróciły do takich właśnie światów, na których wy rozpoczynacie tę długą drogę. Będzie to dla was rękojmia pewności, że możecie i że potraficie ukończyć to gigantyczne przedsięwzięcie. Przynajmniej raz w roku wszyscy przebywający na światach-mieszkaniach udają się do sfery finalistów, na zgromadzenie wizualizacji finalistów.

45:1.3

Druga. Świat morontialny. Ta planeta jest główną siedzibą nadzorców życia morontialnego a otoczona jest przez siedem sfer, na których szefowie morontialni szkolą swych towarzyszy i pomocników, rekrutujących się zarówno z istot morontialnych jak i ze wznoszących się śmiertelników.

45:1.4

Podczas przemierzania siedmiu światów-mieszkań, przechodzić będziecie także przez te społeczne i kulturalne sfery coraz szerszych kontaktów morontialnych. Kiedy awansujecie z pierwszego świata-mieszkania do drugiego, będziecie mogli złożyć wizytę w zarządzie drugiego, przejściowego świata morontialnego i tak dalej. Podczas pobytu na każdej z sześciu sfer kulturowych, możecie, na zaproszenie, zostać gośćmi i obserwatorami na którymkolwiek z siedmiu otaczających ją światów pomocniczych działań grupowych.

45:1.5

Trzecia. Świat aniołów. Jest to stolica wszystkich zastępów anielskich, pracujących w systemie a otoczona jest przez siedem światów nauczania i instruktażu aniołów. Są to seraficzne sfery towarzyskie.

45:1.6

Czwarta. Świat superaniołów. Ta sfera w Satanii jest miejscem pobytu Gwiazd Błyszczących Wieczornych i szerokiego zastępu partnerskich oraz prawie partnerskich im istot. Siedem satelitów tego świata przydzielone jest siedmiu głównym grupom tych, nienazwanych istot niebiańskich.

45:1.7

Piąta. Świat Synów. Ta planeta jest stolicą Boskich Synów wszystkich klas, razem z synami utrójcowionymi przez stworzonych. Siedem otaczających ją światów jest poświęconych pewnym, indywidualnym grupom tych bosko spokrewnionych synów.

45:1.8

Szósta. Świat Ducha. Sfera ta jest tym miejscem w systemie, gdzie spotykają się osobowości Nieskończonego Ducha. Siedem otaczających ją satelitów jest przeznaczonych dla poszczególnych grup tych zróżnicowanych klas. Jednak na szóstym świecie przejściowym nie ma reprezentacji Ducha, ani też nie zauważa się tej obecności w stolicach systemów; Boska Opiekunka z Salvingtonu jest w Nebadonie wszędzie.

45:1.9

Siódma. Świat Ojca. Jest to cicha sfera systemu. Nie zamieszkuje jej żadna grupa istot. Centralne jej miejsce zajmuje wielka świątynia światłości, ale nikogo nie można w niej dostrzec. Wszystkie istoty ze wszystkich światów systemu są tutaj mile widziane, jako czciciele.

45:1.10

Siedem satelitów, otaczających świat Ojca, ma w różnych systemach różne zastosowanie. W Satanii są one teraz zajęte na sfery przetrzymania internowanych grup buntowników Lucyfera. Stolica konstelacji, Edentia, nie posiada podobnych światów więziennych; tych kilku serafinów i cherubinów, którzy przyłączyli się do buntowników podczas buntu w Satanii, dawno już zostało zamkniętych na światach odosobnienia w Jerusem.

45:1.11

Gdy przebywacie na siódmym świecie-mieszkaniu, macie dostęp do siódmego świata przejściowego, do sfery Ojca Uniwersalnego, a także macie prawo odwiedzać światy-więzienia Satanii, otaczające tę planetę, na których teraz jest uwięziony Lucyfer i większość tych osobowości, które przyłączyły się do niego w czasie buntu przeciw Michałowi. I to smutne widowisko można oglądać w ostatnich epokach i będzie ono nadal służyło jako poważne ostrzeżenie dla całego Nebadonu, aż Pradawni Czasu orzekną o grzechu Lucyfera i jego upadłych towarzyszy, którzy odrzucili zbawienie proponowane im przez Michała, ich wszechświatowego Ojca.


◄ 45:0
 
45:2 ►