◄ 45:1
Przekaz 45
45:3 ►

Administracja systemu lokalnego

2. Władca systemu

45:2.1

Głównym administratorem lokalnego systemu światów zamieszkałych jest Syn Lanonandek klasy pierwszej, Władca Systemu. W naszym wszechświecie lokalnym władcom tym powierzono szerokie obowiązki wykonawcze, niezwykłe prerogatywy osobiste. Nie wszystkie wszechświaty w Orvontonie są tak zorganizowane, aby Władcy Systemu mogli korzystać z tak niezwykle szerokich przywilejów swobody osobistej, w kierowaniu sprawami systemu. Jednak w całej historii Nebadonu, tacy nieskrępowani w funkcjonowaniu administratorzy okazali się nielojalni zaledwie trzy razy. Bunt Lucyfera, w systemie Satanii, był ostatni i najbardziej rozprzestrzeniony ze wszystkich.

45:2.2

W Satanii, nawet po tak katastrofalnym przewrocie, absolutnie żadne zmiany nie zostały wprowadzone w metodach zarządzania systemem. Obecny Władca Systemu posiada całą moc i sprawuje całą władzę, taką, jaką był obdarzony jego niegodny poprzednik, za wyjątkiem pewnych spraw pozostających pod nadzorem Ojców Konstelacji, których Pradawni Czasu nie restytuowali jeszcze w pełni dla Lanaforge, następcy Lucyfera.

45:2.3

Obecny szef Satanii jest miłosiernym i utalentowanym władcą, suwerenem wypróbowanym w czasie buntu. Lanaforge, gdy służył jako asystent Władcy Systemu, był wierny Michałowi w czasie dawniejszego przewrotu we wszechświecie Nebadon. Ten wspaniały i utalentowany Pan Satanii jest wypróbowanym i sprawdzonym administratorem. W czasie drugiego buntu w Nebadonie, kiedy Władca Systemu pobłądził i poddał się władzy ciemności, Lanaforge, pierwszy asystent błądzącego szefa, przejął kierownictwo rządu i tak prowadził sprawy systemu, że stosunkowo niewiele osobowości zostało utraconych, zarówno na światach zarządu jak i na zamieszkałych planetach nieszczęśliwego systemu. Lanaforge wyróżnił się w całym Nebadonie, jako jedyny Syn Lanonandek klasy pierwszej, który tak lojalnie służył Michałowi, szczególnie w obliczu odstępstwa swego brata, zwierzchnika i starszego rangą. Lanaforge pozostanie prawdopodobnie na Jerusem tak długo, aż nie zapanuje się nad wszystkimi konsekwencjami wcześniejszej głupoty a skutki buntu nie zostaną wyeliminowane z Satanii.

45:2.4

Chociaż nie wszystkie sprawy odosobnionych światów Satanii zostały przywrócone jurysdykcji Lanaforge, interesuje się on bardzo ich prawidłowym przebiegiem i często odwiedza Urantię. Tak jak w innych, normalnych systemach, Władca ten przewodniczy systemowej radzie władców światowych, Książąt Planetarnych i gubernatorów generalnych rezydentów ze światów odizolowanych. Taka rada planetarna gromadzi się od czasu do czasu w zarządzie systemu—„gdy przybywają Synowie Boży”.

45:2.5

Raz w tygodniu, co dziesięć dni na Jerusem, Władca organizuje zebranie z jakąś grupą różnych klas osobowości, zamieszkujących świat zarządu. Są to przemiłe, nieoficjalne godziny na Jerusem i nigdy nie zapomniane uroczystości. Na Jerusem panuje najwyższy stopień braterstwa pomiędzy różnymi klasami istot oraz pomiędzy każdą z tych grup a Władcą Systemu.

45:2.6

Te unikalne zgromadzenia odbywają się na szklanym morzu, na wielkim polu zgromadzeń w stolicy systemu. Są to spotkania wyłącznie towarzyskie i duchowe; nigdy się na nich nie omawia niczego, co dotyczy administracji planetarnej czy nawet planu wznoszenia się. Wznoszący się śmiertelnicy zbierają się wtedy tylko po to, żeby być razem i spotkać współbraci Jerusemitów. Grupy istot, które nie są zabawiane przez Władcę podczas tych cotygodniowych chwil odprężenia, spotykają się w swych własnych kwaterach.


◄ 45:1
 
45:3 ►