◄ Del II 
Huvudsida
Del IV ►  
Del III

Urantias historia

{ Kapitel  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Kapitel 57 - Urantias ursprung

1. Andronover-nebulosan

2. Det första nebulosastadiet

3. Det andra nebulosastadiet

4. Det tredje och fjärde stadiet

5. Ursprunget till Monmatia—Urantias solsystem

6. Solsystemstadiet—Planetformandets skede

7. Meteorskedet—Den vulkaniska tidsåldern—Atmosfären under planetens första tider

8. Jordskorpans stabilisering—Jordbävningarnas tidsålder—Världsoceanen och den första kontinenten

Kapitel 58 - Livets etablering på Urantia

1. Förutsättningarna för fysiskt liv

2. Urantias atmosfär

3. Omgivningen i rymden

4. Livets gryningsskede

5. Kontinentaldriften

6. Övergångsperioden

7. Den geologiska historieboken

Kapitel 59 - Det marina livsskedet på Urantia

1. Det första marina livet i de grunda haven—Trilobiternas tidsålder

2. Det första kontinentala översvämningsstadiet—De ryggradslösa djurens tidsålder

3. Det andra stora översvämningsstadiet—Korallperioden—Armfotingarnas tidsålder

4. Det stora landhöjningsskedet—Perioden för växtlivet på land—Fiskarnas tidsålder

5. Jordskorpans förskjutningsskede—Ormbunksskogarnas kolbildningsperiod—Grodornas tidsålder

6. Det klimatologiska övergångsskedet—Fröväxternas period—De biologiska prövningarnas tidsålder

toppen

Kapitel 60 - Urantia under det tidiga landbaserade livets skede

1. De första kräldjurens tidsålder

2. De senare kräldjurens tidsålder

3. Kritperioden—Blomväxternas skede—Fåglarnas tidsperiod

4. Kritperiodens slutskede

Kapitel 61 - Däggdjurens skede på Urantia

1. Kontinenternas nya landstadium—De första däggdjurens tidsålder

2. Det senaste översvämningsskedet—De avancerade däggdjurens tidsålder

3. De nuvarande bergens uppkomstskede—Elefantens och hästens tidsålder

4. Kontinenternas senaste landhöjningsskede—Däggdjurens sista stora migration

5. Den första istiden

6. Den primitiva människan under istiden

7. Fortsättningen av istiden

Kapitel 62 - Urmänniskans första raser

1. De första typerna av lemurer

2. De tidiga däggdjuren i människans utveckling

3. Mellandäggdjuren

4. Primaterna

5. De första människovarelserna

6. Människosinnets evolution

7. Erkännandet som en bebodd värld

Kapitel 63 - Den första människofamiljen

1. Andon och Fonta

2. Tvillingarnas flykt

3. Andons familj

4. De andoniska klanerna

5. Spridningen av andoniterna

6. Onagar—den förste sanningsläraren

7. Andon och Fonta överlever

Kapitel 64 - De evolutionära färgade raserna

1.De andoniska urinvånarna

2. Foxhall-folken

3. Badonans stammar

4. Neandertalraserna

5. De färgade rasernas ursprung

6. De sex sangikraserna på Urantia

7. De färgade rasernas spridning

Kapitel 65 - Övervakningen av evolutionen

1. Livsbärarnas funktioner

2. Det evolutionära panoramat

3. Evolutionens främjande

4. Urantiaäventyret

5. Livsevolutionens skiftande öden

6. Förfaranden vid livets evolution

7. Evolutionära sinnesnivåer

8. Evolutionen i tid och rymd

Kapitel 66 - Urantias Planetprins

1. Prins Caligastia

2. Prinsens stab

3. Dalamatia—Prinsens stad

4. De ett hundras första tider

5. De hundras organisation

6. Prinsens välde

7. Livet i Dalamatia

8. Caligastias missöden

Kapitel 67 - Det planetariska upproret

1. Caligastias förräderi

2. Upproret bryter ut

3. De sju avgörande åren

4. Caligastias ett hundra efter upproret

5. Omedelbara följder av upproret

6. Van—den ståndaktige

7. Långtgående återverkningar av synden

8. Upprorets människohjälte

Kapitel 68 - Civilisationens gryning

1. Skyddande socialisation

2. Faktorer som påverkar samhällets framåtskridande

3. Samhällsbefrämjande verkan av fruktan för spöken

4. Sedvänjornas utveckling

5. Markanvändningen—medlen för uppehället

6. Kulturens utveckling

Kapitel 69 - Människans första institutioner

1. Människans grundläggande institutioner

2. Produktionsekonomins gryning

3. Arbetskraftens specialisering

4. Varuutbytets första början

5. Kapitalets första början

6. Elden i förhållande till civilisationen

7. Nyttjandet av djur

8. Slaveriet som en faktor i civilisationen

9. Privategendom

toppen

Kapitel 70 - Utvecklingen av människans statsskick

1. Krigets uppkomst

2. Krigets samhälleliga värde

3. Människans första sammanslutningar

4. Klaner och stammar

5. Statsstyrets första skeden

6. Monarkisk regeringsform

7. Primitiva klubbar och hemliga sällskap

8. Samhällsklasserna

9. Människans rättigheter

10. Rättens utveckling

11. Lagar och domstolar

12. Regeringmaktens fördelning

Kapitel 71 - Statens utveckling

1. Den embryoniska staten

2. Representationsstyrets utveckling

3. Statsbildningens ideal

4. Civilisationens framåtskridande

5. Konkurrensens utveckling

6. Vinstmotivet

7. Utbildningen

8. Statsbildningens natur

Kapitel 72 - Statsstyret på en grannplanet

1. Den kontinentomfattande nationen

2. Politisk organisation

3. Hemlivet

4. Utbildningssystemet

5. Näringslivets organisation

6. Ålderdomsförsäkring

7. Beskattning

8. Specialhögskolorna

9. Den allmänna rösträttens uppbyggnad

10. Behandlingen av brottslighet

11. Den militära beredskapen

12. De övriga nationerna

Kapitel 73 - Edens lustgård

1. Noditerna och Amadoniterna

2. Planerandet av lustgården

3. Lustgårdens läge

4. Etablerandet av lustgården

5. Lustgårdshemmet

6. Livets träd

7. Edens öde

Kapitel 74 - Adam och Eva

1. Adam och Eva i Jerusem

2. Adam och Eva anländer

3. Adam och Eva lär sig mer om planeten

4. Den första omvälvningen

5. Adams administration

6. Adams och Evas hemliv

7. Livet i lustgården

8. Skapelselegenden

Kapitel 75 - Adams och Evas försumlighet

1.Urantias problem

2. Caligastias intrig

3. Eva utsätts för frestelse

4. Insikten om försumlighet

5. Påföljderna av försumligheten

6. Adam och Eva lämnar lustgården

7. Adams och Evas degradering

8. Det så kallade syndafallet

Kapitel 76 - Den andra lustgården

1. Edeniterna anländer till Mesopotamien

2. Kain och Abel

3. Livet i Mesopotamien

4. Den violetta rasen

5. Adams och Evas död

6. Adams och Evas överlevnad

Kapitel 77 - Mellanvarelserna

1. Första gradens mellanvarelser

2. Noditrasen

3. Babels torn

4. Noditernas civilisationscentra

5. Adamsson och Ratta

6. Andra gradens mellanvarelser

7. De upproriska mellanvarelserna

8. De förenade mellanvarelserna

9. Urantias stadigvarande medborgare

Kapitel 78 - Den violetta rasen efter Adams dagar

1. Rasernas och kulturernas utbredning

2. Adamiterna i den andra lustgården

3. Adamiternas tidiga spridning

4. Anditerna

5. Anditernas flyttningsrörelser

6. Anditernas sista utvandringar

7. Översvämningarna i Mesopotamien

8. Sumererna—de sista anditerna

Kapitel 79 - Anditernas utbredning i Orienten

1. Anditerna i Turkestan

2. Anditernas erövring av Indien

3. Dravidafolkets Indien

4. Ariernas invasion av Indien

5. Den röda människan och den gula människan

6. Den kinesiska civilisationens gryning

7. Anditerna anländer till Kina

8. Den senare kinesiska civilisationen

toppen

Kapitel 80 - Anditernas utbredning i västerlandet

1. Adamiterna anländer till Europa

2. Förändringar i klimat och geologi

3. Cro-Magnons blå människor

4. Anditernas invasioner i Europa

5. Anditernas erövring av Nordeuropa

6. Anditerna längs Nilen

7. Anditerna på öarna i Medelhavet

8. Andoniterna vid Donau

9. De tre vita raserna

Kapitel 81 - Den nutida civilisationens utveckling

1. Civilisationens vagga

2. Civilisationens verktyg

3. Städer, hantverk och handel

4. De blandade raserna

5. Kultursamhället

6. Civilisationens upprätthållande

Kapitel 82 - Äktenskapets utveckling

1. Parningsinstinkten

2. De restriktiva tabuna

3. De tidigaste äktenskapssedvänjorna

4. Äktenskap enligt egendomsbestämmelserna

5. Endogami och exogami

6. Rasblandningarna

Kapitel 83 - Äktenskapsinstitutionen

1. Äktenskapet som en samhällsinstitution

2. Sällskapande och förlovning

3. Köp och hemgift

4. Bröllopsceremonin

5. Månggifte

6. Verkligt engifte—paräktenskap

7. Upplösning av äktenskapet

8. Idealiseringen av äktenskapet

Kapitel 84 - Äktenskap och familjeliv

1. Primitiva parförbund

2. Den tidiga modersfamiljen

3. Den fadersdominerade familjen

4. Kvinnans ställning i det forna samhället

5. Kvinnans ställning under de evolverande sedvänjorna

6. Kompanjonskapet mellan man och kvinna

7. Familjelivets ideal

8. Njutningens faror

Kapitel 85 - Gudsdyrkans ursprungskällor

1. Dyrkan av stenar och höjder

2. Dyrkan av växter och träd

3. Dyrkan av djur

4. Dyrkan av naturelementen

5. Dyrkan av himlakroppar

6. Dyrkan av människan

7. Dyrkans och visdomens sinnesbiträden

Kapitel 86 - Religionens tidigaste utveckling

1. Slumpen: god tur och dålig tur

2. Personifierandet av slumpen

3. Döden—den oförklarliga

4. Uppfattningen om död och överlevnad

5. Uppfattningen om vålnaden-själen

6. Vålnadsandeomgivningen

7. Den primitiva religionens funktion

Kapitel 87 - Vålnadskulterna

1. Rädslan för vålnader

2. Vålnadernas blidkande

3. Dyrkan av förfäderna

4. Goda och onda andevålnader

5. Den evolverande vålnadskulten

6. Betvingande och besvärjelse

7. Kultismens natur

Kapitel 88 - Fetischer, trollmedel och magi

1. Tron på fetischer

2. Fetischens utveckling

3. Totemism

4. Magi

5. Magiska trollmedel

6. Magins utövande

Kapitel 89 - Synd, offer och försoning

1. Tabut

2. Uppfattningen om synd

3. Avsägelse och förödmjukelse

4. Offrandets ursprung

5. Offer och kannibalism

6. Människooffrandets utveckling

7. Modifikationer av människooffrandet

8. Återlösen och förbund

9. Offer och sakrament

10. Syndernas förlåtelse

toppen

Kapitel 90 - Schamanism—medicinmän och präster

1. De första schamanerna—medicinmännen

2. Schamanistiska seder och bruk

3. Schamanismens teori om sjukdom och död

4. Schamanernas läkekonst

5. Präster och ritualer

Kapitel 91 - Bönens utveckling

1. Primitiv bön

2. Bönen under utveckling

3. Bön och alter ego

4. Etiskt bedjande

5. Bönens sociala återverkningar

6. Bönens verkningsområde

7. Mysticism, extas och ingivelse

8. Bedjandet som en personlig erfarenhet

9. Villkor för effektiv bön

Kapitel 92 - Religionens senare utveckling

1. Religionens evolutionära karaktär

2. Religionen och sedvänjorna

3. Utvecklingsreligionens karaktär

4. Uppenbarelsens gåva

5. De stora religiösa ledarna

6. De sammansatta religionerna

7. Religionens fortsatta utveckling

Kapitel 93 - Makiventa Melkisedek

1. Makiventas inkarnation

2. Den vise i Salem

3. Melkisedeks förkunnelse

4. Salemreligionen

5. Valet av Abraham

6. Melkisedeks förbund med Abraham

7. Melkisedeks missionärer

8. Melkisedeks avfärd

9. Efter Melkisedeks avfärd

10. Makiventa Melkisedeks nuvarande ställning

Kapitel 94 - Melkisedeks förkunnelse i Orienten

1. Salemläran i vediska Indien

2. Brahmanismen

3. Den brahmanska filosofin

4. Hindureligionen

5. Kampen för sanningen i Kina

6. Lao-tse och Konfutse

7. Gautama Siddhartha

8. Den buddhistiska tron

9. Buddhismens spridning

10. Religionen i Tibet

11. Den buddhistiska filosofin

12. Buddhismens gudsbegrepp

Kapitel 95 - Melkisedeks lära i Levanten

1. Salemreligionen i Mesopotamien

2. Den tidiga religionen i Egypten

3. Moraluppfattningarnas utveckling

4. Amenemopes förkunnelse

5. Den anmärkningsvärde Ikhnaton

6. Salemläran i Iran

7. Salemläran i Arabien

Kapitel 96 - Jahve—hebréernas Gud

1. Gudomsbegrepp bland semiterna

2. De semitiska folken

3. Den ojämförlige Mose

4. Förkunnandet av Jahve

5. Moses lära

6. Gudsbegreppet efter Moses död

7. Psaltaren och Jobs bok

Kapitel 97 - Gudsbegreppets evolution bland hebréerna

1. Samuel—den förste av hebréernas profeter

2. Elia och Elisa

3. Jahve och Baal

4. Amos och Hosea

5. Den förste Jesaja

6. Den oförfärade Jeremia

7. Den andre Jesaja

8. Andlig och världslig historia

9. Hebréernas historia

10. Den hebreiska religionen

Kapitel 98 - Melkisedeks läror i västerlandet

1. Salemreligionen bland grekerna

2. Det grekiska filosofiska tänkandet

3. Melkisedeks läror i Rom

4. Mysteriekulterna

5. Mithraskulten

6. Mithraismen och kristendomen

7. Kristendomen

Kapitel 99 - Samhälleliga problem i anslutning till religionen

1. Religionen och samhällsomdaningen

2. Den institutionella religionens svaghet

3. Religionen och religionsutövaren

4. Svårigheter i övergångsskedet

5. Religionens sociala aspekter

6. Institutionell religion

7. Religionens bidrag

toppen

Kapitel 100 - Religionen i människans erfarenhet

1. Religiös tillväxt

2. Andlig tillväxt

3. Suprema värdebegrepp

4. Tillväxtens problem

5. Omvändelse och mysticism

6. Det religiösa livets kännetecken

7. Den högsta formen av religiöst liv

Kapitel 101 - Religionens verkliga natur

1. Sann religion

2. Religionen som ett faktum

3. Religionens kännetecken

4. Uppenbarelsens begränsningar

5. Religionen utvidgad av uppenbarelse

6. Tilltagande religiös erfarenhet

7. En personlig religionsfilosofi

8. Tro och trosföreställning

9. Religion och moral

10. Religionen som människans befriare

Kapitel 102 - Den religiösa trons grundvalar

1. Trons förvissningar

2. Religionen och verkligheten

3. Kunskap, visdom och insikt

4. Erfarenheten som ett faktum

5. Den målinriktade potentialens överhöghet

6. Den religiösa trons förvissning

7. Förvissningen om det gudomliga

8. Bevisen för religionen

Kapitel 103 - Den religiösa erfarenhetens verklighet

1. Religionsfilosofi

2. Religionen och individen

3. Religionen och människosläktet

4. Andlig trosgemenskap

5. Idealens ursprung

6. Filosofisk koordinering

7. Vetenskap och religion

8. Filosofi och religion

9. Religionens väsen

Kapitel 104 - Treenighetsbegreppets utveckling

1. Treenighetsuppfattningar på Urantia

2. Treenighetens enhet och Gudomens pluralitet

3. Treenigheter och trefaldigheter

4. De sju trefaldigheterna

5. Treoder

Kapitel 105 - Gudomen och verkligheten

1. Det filosofiska begreppet ”JAG ÄR”

2. ”JAG ÄR” som treenig och som sjufaldig

3. Infinitetens sju Absolut

4. Enhet, tvåfaldighet och trefaldighet

5. Frambringandet av den finita verkligheten

6. Följdverkningar av den finita verkligheten

7. Transcendentalernas eventuerande

Kapitel 106 - Verklighetens universumnivåer

1. Första gradens association av finita funktionaler

2. Andra gradens integration av det supremt finita

3. Transcendental tredje gradens verklighetsassociation

4. Ultimat fjärde gradens integration

5. Medabsolut eller femte gradens association

6. Absolut eller sjätte fasens integration

7. Bestämmelsemålets slutlighet

8. Treenigheternas Treenighet

9. Existentiell infinit förening

Kapitel 107 - Tankeriktarnas ursprung och natur

1. Tankeriktarnas ursprung

2. Klassificering av Riktarna

3. Riktarnas hem i Divinington

4. Riktarnas natur och närvaro

5. Riktarnas sinnesutrustning

6. Riktarna som rena andar

7. Riktarna och personligheten

Kapitel 108 - Tankeriktarnas mission och tjänstgöring

1. Urval och förordnande

2. Förutsättningar för Riktarens inneboende

3. Organisation och administration

4. Förhållandet till andra andliga inflytelser

5. Riktarnas mission

6. Gud i människan

Kapitel 109 - Riktarnas förhållande till de skapade varelserna i universum

1. Riktarnas utveckling

2. Självverksamma Riktare

3. Riktarnas förhållande till olika typer av dödliga

4. Riktarna och människans personlighet

5. Materiella hinder för Riktarnas inneboende

6. De sanna värdenas fortbestånd

7. De personaliserade Riktarnas ödesbestämmelse

toppen

Kapitel 110 - Riktarnas förhållande till enskilda dödliga

1. Inneboendet i den dödliges sinne

2. Riktarna och människans vilja

3. Samarbete med Riktaren

4. Riktarens arbete i sinnet

5. Felaktiga uppfattningar om Riktarens ledning

6. De sju psykiska kretsarna

7. Uppnåendet av odödlighet

Kapitel 111 - Riktaren och själen

1. Sinnet som valarena

2. Själens natur

3. Den evolverande själen

4. Det inre livet

5. Helgandet av valet

6. Människans paradox

7. Riktarens problem

Kapitel 112 - Personlighetens överlevnad

1. Personligheten och verkligheten

2. Jaget

3. Döden som företeelse

4. Riktarna efter döden

5. Människojagets överlevnad

6. Morontiajaget

7. Fusion med Riktaren

Kapitel 113 - De serafiska ödesväktarna

1. Skyddsänglarna

2. Ödesväktarna

3. Förhållandet till andra andeinflytelser

4. Serafernas handlingssfärer

5. Serafisk omvårdnad av de dödliga

6. Skyddsänglarna efter döden

7. Seraferna och levnadsbanan som uppstigen

Kapitel 114 - Serafernas planetariska styre

1. Den högsta makten över Urantia

2. De planetariska övervakarnas råd

3. Den residerande generalguvernören

4. Den Högste observatören

5. Det planetariska styret

6. Mästarseraferna för planetarisk övervakning

7. Ödets reservkår

Kapitel 115 - Den Suprema Varelsen

1. Begreppsramarnas relativitet

2. Den absoluta basen för Suprematet

3. Ursprunglig, aktual och potential

4. Ursprungen till den suprema verkligheten

5. Den Supremes förhållande till Paradistreenigheten

6. Den Supremes förhållande till treoderna

7. Den Supremes väsen

Kapitel 116 - Den allsmäktige supreme

1. Det suprema sinnet

2. Den Allsmäktige och Gud den Sjufaldige

3. Den Allsmäktige och Paradisgudomen

4. Den Allsmäktige och de Suprema Skaparna

5. Den Allsmäktige och de Sjufaldiga Övervakarna

6. Andens dominans

7. Den levande organismen storuniversum

Kapitel 117 - Gud den Supreme

1. Den Suprema Varelsens natur

2. Källan till den evolutionära tillväxten

3. Den Supremes betydelse för universernas skapade varelser

4. Den finite Guden

5. Skapelsens översjäl

6. Sökandet efter den Supreme

7. Den Supremes framtid

Kapitel 118 - Suprem och Ultimat—tid och rymd

1. Tid och evighet

2. Allestädesnärvaro och ubikvitet

3. Förhållanden mellan tid och rymd

4. Primärt och sekundärt orsakande

5. Allpotens och möjlighetsinriktning

6. Allpotens och allverkan

7. Allvetande och förutbestämmelse

8. Övervakning och överinsyn

9. Universums mekanismer

10. Försynens funktioner

Kapitel 119 - Kristus Mikaels utgivningar

1. Den första utgivningen

2. Den andra utgivningen

3. Den tredje utgivningen

4. Den fjärde utgivningen

5. Den femte utgivningen

6. Den sjätte utgivningen

7. Den sjunde och slutliga utgivningen

8. Mikaels ställning efter utgivningarna

  ◄ Del II 
Toppen
Del IV ►  
{ Kapitel  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }