◄ Del III
 
Huvudsida   
Del IV

Jesu liv och förkunnelse

{ Kapitel  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Kapitel 120 - Mikaels utgivning på Urantia

1. Det sjunde utgivningsuppdraget

2. Begränsningarna beträffande utgivningen

3. Ytterligare råd och anvisningar

4. Inkarnationen—två blir en

Kapitel 121 - Förhållandena vid tiden för Mikaels utgivning

1. Västerlandet under det första århundradet efter Kristus

2. Det judiska folket

3. Förhållandena bland icke-judar

4. Den icke-judiska filosofin

5. De icke-judiska religionerna

6. Den hebreiska religionen

7. Judarna och icke-judarna

8. Tidigare skriftliga framställningar

Kapitel 122 - Jesu födelse och späda barndom

1. Josef och Maria

2. Gabriel uppenbarar sig för Elisabet

3. Gabriels budskap till Maria

4. Josefs dröm

5. Jesu jordiska föräldrar

6. Hemmet i Nasaret

7. Resan till Betlehem

8. Jesu födelse

9. Frambärandet i templet

10. Herodes agerar

Kapitel 123 - Jesu tidiga barndom

1. Tillbaka i Nasaret

2. Det femte året (2 f.Kr.)

3. Händelser under det sjätte året (1 f.Kr.)

4. Det sjunde året (1 e.Kr.)

5. Skolåren i Nasaret

6. Hans åttonde år (2 e.Kr.)

Kapitel 124 - Jesu senare barndom

1. Jesu nionde år (3 e.Kr.)

2. Det tionde året (4 e.Kr.)

3. Det elfte året (5 e.Kr.)

4. Det tolfte året (6 e.Kr.)

5. Hans trettonde år (7 e.Kr.)

6. Resan till Jerusalem

Kapitel 125 - Jesus i Jerusalem

1. Jesus beskådar templet

2. Jesus och påsken

3. Josefs och Marias avresa

4. Första och andra dagen i templet

5. Tredje dagen i templet

6. Fjärde dagen i templet

Kapitel 126 - De två avgörande åren

1. Hans fjortonde år (8 e.Kr.)

2. Josefs död

3. Det femtonde året (9. e.Kr.)

4. Den första predikan i synagogan

5. Ekonomiska bekymmer

Kapitel 127 - Ungdomsåren

1. Det sextonde året (10 e.Kr.)

2. Det sjuttonde året (11 e.Kr.)

3. Det adertonde året (12 e.Kr.)

4. Det nittonde året (13 e.Kr.)

5. Rebecka, Esras dotter

6. Hans tjugonde år (14 e.Kr.)

Kapitel 128 - Jesu tidiga mandomstid

1. Det tjugoförsta året (15 e.Kr.)

2. Det tjugoandra året (16 e.Kr.)

3. Det tjugotredje året (17 e.Kr.)

4. Damaskusepisoden

5. Det tjugofjärde året (18 e.Kr.)

6. Det tjugofemte året (19 e.Kr.)

7. Det tjugosjätte året (20 e.Kr.)

Kapitel 129 - Jesu senare vuxenliv

1. Det tjugosjunde året (21 e.Kr.)

2. Det tjugoåttonde året (22 e.Kr.)

3. Det tjugonionde året (23 e.Kr.)

4. Människan Jesus

toppen

Kapitel 130 - På väg till Rom

1. I Joppe—diskussion om Jona

2. I Caesarea

3. I Alexandria

4. Samtal om verkligheten

5. På ön Kreta

6. Den unge mannen som var rädd

7. I Karthago—samtal om tid och rymd

8. På väg till Neapel och Rom

Kapitel 131 - Världens religioner

1. Cynikerna

2. Judendomen

3. Buddhismen

4. Hinduismen

5. Zarathustras lära

6. Suduanismen (Jainismen)

7. Shintoreligionen

8. Taoismen

9. Konfutses lära

10. ”Vår religion”

Kapitel 132 - Vistelsen i Rom

1. Sanna värden

2. Gott och ont

3. Sanning och tro

4. Personlig omvårdnad

5. Råd till den rike mannen

6. Social hjälpverksamhet

7. Resor till Roms omnejd

Kapitel 133 - Återkomst från Rom

1. Barmhärtighet och rättvisa

2. Embarkering i Tarentum

3. I Korinth

4. Personligt arbete i Korinth

5. I Aten—föreläsning om vetenskapen

6. I Efesos—föreläsning om själen

7. Vistelsen på Cypern—föreläsning om sinnet

8. I Antiochia

9. I Mesopotamien

Kapitel 134 - Mellanåren

1. Det trettionde året (24 e.Kr.)

2. Karavanfärden till Kaspiska havet

3. Föreläsningarna i Urmia

4. Suveränitet—gudomlig och mänsklig

5. Politisk suveränitet

6. Lag, frihet och suveränitet

7. Det trettioförsta året (25 e.Kr.)

8. Vistelsen på Hermonberget

9. Väntans tid

Kapitel 135 - Johannes Döparen

1. Johannes blir nasir

2. Sakarias död

3. En herdes liv

4. Elisabets död

5. Guds rike

6. Johannes börjar predika

7. Johannes vandrar norrut

8. Mötet mellan Jesus och Johannes

9. Fyrtio dagar av förkunnelse

10. Johannes vandrar söderut

11. Johannes i fängelset

12. Johannes Döparens död

Kapitel 136 - Dopet och de fyrtio dagarna

1. Uppfattningarna om den väntade Messias

2. Jesu dop

3. De fyrtio dagarna

4. Planer för den offentliga verksamheten

5. Det första stora beslutet

6. Det andra beslutet

7. Det tredje beslutet

8. Det fjärde beslutet

9. Det femte beslutet

10. Det sjätte beslutet

Kapitel 137 - Väntetid i Galiléen

1. Valet av de första fyra apostlarna

2. Valet av Filippos och Natanael

3. Besöket i Kafarnaum

4. Bröllopet i Kana

5. Tillbaka i Kafarnaum

6. Händelserna en sabbatsdag

7. Fyra månader av förberedelse

8. Predikan om riket

Kapitel 138 - Utbildningen av rikets budbärare

1. Slutliga instruktioner

2. Valet av de sex apostlarna

3. Matteus och Simon kallas

4. Tvillingarna kallas

5. Tomas och Judas kallas

6. En vecka av intensiv utbildning

7. En ny besvikelse

8. De tolvs första arbete

9. Fem prövande månader

10. De tolvs organisation

Kapitel 139 - De tolv apostlarna

1. Andreas, den först utvalde

2. Simon Petrus

3. Jakob Sebedaios

4. Johannes Sebedaios

5. Filippos den nyfikne

6. Den hederlige Natanael

7. Matteus Levi

8. Tomas Didymos

9. och 10. Jakob och Judas Alfaios

11. Simon Seloten

12. Judas Iskariot

toppen

Kapitel 140 - Ordinationen av de tolv

1. Förberedande instruktioner

2. Ordinationen

3. Ordinationspredikan

4. Ni är jordens salt

5. Faderlig och broderlig kärlek

6. Ordinationskvällen

7. Veckan efter ordinationen

8. Torsdagseftermiddagen på sjön

9. Invigningsdagen

10. Kvällen efter invigningen

Kapitel 141 - Den offentliga verksamheten inleds

1. Avfärden från Galiléen

2. Guds lag och Faderns vilja

3. Vistelsen i Amathus

4. Undervisning om Fadern

5. Andlig enighet

6. Sista veckan i Amathus

7. I Betania bortom Jordan

8. Arbetet i Jeriko

9. Avfärden till Jerusalem

Kapitel 142 - Påsken i Jerusalem

1. Undervisning i templet

2. Guds vrede

3. Uppfattningen om Gud

4. Flavius och den grekiska kulturen

5. Föreläsningen om förvissning

6. Samtalet med Nikodemos

7. Lektionen om familjen

8. I södra Judeen

Kapitel 143 - På väg genom Samarien

1. Förkunnelsen i Arkelais

2. Lektion om självkontroll

3. Avkoppling och omväxling

4. Judarna och samarierna

5. Kvinnan från Sykar

6. Den samariska väckelsen

7. Lärdomar om bön och gudsdyrkan

Kapitel 144 - I Gilboa och Dekapolis

1. Lägret vid Gilboa

2. Föreläsningen om bön

3. Den troendes bön

4. Mer om bön

5. Andra typer av böner

6. Konferens med Johannes apostlar

7. I städerna i Dekapolis

8. I läger nära Pella

9. Johannes Döparens död

Kapitel 145 - Fyra händelserika dagar i Kafarnaum

1. Fiskfångsten

2. Eftermiddagen i synagogan

3. Helandet vid solnedgången

4. Senare samma kväll

5. Tidigt på söndagsmorgonen

Kapitel 146 - Den första predikoturen i Galiléen

1. Förkunnelsen i Rimmon

2. I Jotapata

3. Uppehållet i Rama

4. Evangeliet i Jireon

5. Tillbaka i Kana

6. Nain och änkans son

7. I Endor

Kapitel 147 - Ett kort besök i Jerusalem

1. Officerens tjänare

2. Färden till Jerusalem

3. Vid dammen i Betesda

4. Levnadsregeln

5. Besöket hos farisén Simon

6. Återfärden till Kafarnaum

7. Tillbaka i Kafarnaum

8. Den andliga godhetens fest

Kapitel 148 - Utbildandet av evangelister i Betsaida

1. En ny profetskola

2. Sjukhuset i Betsaida

3. Faderns angelägenheter

4. Ondska, synd och fördärv

5. Syftet med lidandet

6. Feluppfatting om lidandet—anförandet om Job

7. Mannen med den förtvinade handen

8. Sista veckan i Betsaida

9. Botandet av den förlamade

Kapitel 149 - Den andra predikoturen

1. Jesu vitt utbredda ryktbarhet

2. Folkets inställning

3. De religiösa ledarnas fientlighet

4. Predikofärdens framskridande

5. Lektion om förnöjsamhet

6. ”Herrens fruktan”

7. Återfärd till Betsaida

toppen

Kapitel 150 - Den tredje predikoturen

1. Kvinnornas evangelistkår

2. Uppehållet i Magdala

3. Sabbat i Tiberias

4. Apostlarna sänds ut parvis

5. Vad skall jag göra för att bli frälst?

6. Kvällslektionerna

7. Vistelsen i Nasaret

8. Sabbatsgudstjänsten

9. Nasaret tillbakavisar Jesus

Kapitel 151 - Väntan och undervisning vid sjön

1. Liknelsen om såningsmannen

2. Tolkning av liknelsen

3. Mer om liknelser

4. Fler liknelser vid sjöstranden

5. Besöket i Heresa

6. Den vanvettige i Heresa

Kapitel 152 - Händelserna som ledde fram till krisen i Kafarnaum

1. I Jairos hus

2. Mat åt femtusen människor

3. Kungamakarepisoden

4. Simon Petrus nattliga vision

5. Tillbaka i Betsaida

6. I Gennesaret

7. I Jerusalem

Kapitel 153 - Krisen i Kafarnaum

1. Scenen görs i ordning

2. Den epokgörande predikan

3. Mötet efteråt

4. De sista orden i synagogan

5. Lördagskvällen

Kapitel 154 - De sista dagarna i Kafarnaum

1. En veckas överläggningar

2. En veckas vila

3. Den andra sammankomsten i Tiberias

4. Lördagskvällen i Kafarnaum

5. Den händelserika söndagsmorgonen

6. Jesu familj anländer

7. Den hastiga flykten

Kapitel 155 - På flykt genom norra Galiléen

1. Varför rasar hedningarna?

2. Evangelisterna i Korasin

3. I Caesarea Filippi

4. På väg till Fenicien

5. Föreläsningen om sann religion

6. Den andra föreläsningen om religion

Kapitel 156 - Vistelsen i Tyros och Sidon

1. Den syriska kvinnan

2. Förkunnelse i Sidon

3. Färden upp längs kusten

4. I Tyros

5. Jesus undervisar i Tyros

6. Återfärden från Fenicien

Kapitel 157 - I Caesarea Filippi

1. Tempelskatteindrivaren

2. I Betsaida Julias

3. Petrus bekännelse

4. Diskussionen om riket

5. Den nya uppfattningen

6. Följande eftermiddag

7. Andreas rådslag

Kapitel 158 - Härlighetens berg

1. Förhärligandet

2. Nedstigningen från berget

3. Vad förhärligandet betydde

4. Den epileptiske pojken

5. Jesus botar pojken

6. I Celsus trädgård

7. Petrus protest

8. I Petrus hus

Kapitel 159 - Dekapolisturen

1. Predikan om förlåtelse

2. Den obekante förkunnaren

3. Handledning för lärare och troende

4. Samtalet med Natanael

5. Jesu religions positiva karaktär

6. Återkomsten till Magadan

toppen

Kapitel 160 - Rodan från Alexandria

1. Rodans grekiska filosofi

2. Levnadskonsten

3. Mognadens lockelser

4. Mogenhetens jämnvikt

5. Idealets religion

Kapitel 161 - Fortsatta diskussioner med Rodan

1. Guds personlighet

2. Jesu gudomliga natur

3. Jesu mänskliga och gudomliga sinne

Kapitel 162 - Vid lövhyddefesten

1. Farorna i anslutning till besöket i Jerusalem

2. Det första tempeltalet

3. Kvinnan som ertappades i äktenskapsbrott

4. Lövhyddefesten

5. Predikan över världens ljus

6. Föreläsningen om livets vatten

7. Föreläsningen om andlig frihet

8. Diskussionen med Marta och Maria

9. I Betlehem hos Abner

Kapitel 163 - Ordinationen av de sjuttio i Magadan

1. Ordinationen av de sjuttio

2. Den rike ynglingen och andra

3. Diskussionen om förmögenhet

4. Farväl till de sjuttio

5. Lägret flyttas till Pella

6. De sjuttios återkomst

7. Förberedelse för den sista missionsfärden

Kapitel 164 - Tempelinvigningsfesten

1. Berättelsen om den barmhärtige samariten

2. I Jerusalem

3. Den blinde tiggaren botas

4. Josia inför judarnas råd

5. Undervisning i Salomons pelarhall

Kapitel 165 - Missionen i Pereen börjar

1. I lägret vid Pella

2. Predikan om den gode herden

3. Sabbatspredikan vid Pella

4. Att dela arvet

5. Uttalanden för apostlarna om rikedom

6. Svaret på Petrus fråga

Kapitel 166 - Sista besöket i Norra Pereen

1. Fariséerna i Ragaba

2. De tio spetälska

3. Predikan i Gerasa

4. Undervisning om olyckshändelser

5. Församlingen i Filadelfia

Kapitel 167 - Besöket i Filadelfia

1. Frukost med fariséerna

2. Liknelsen om den stora festmåltiden

3. Kvinnan med kraftlöshetens ande

4. Budet från Betania

5. På väg till Betania

6. Välsignandet av de små barnen

7. Samtalet om änglar

Kapitel 168 - Lasaros uppväcks från de döda

1. Vid Lasaros grav

2. Lasaros uppväcks

3. Judarnas råd sammanträder

4. Bönhörelse

5. Vad som hände med Lasaros

Kapitel 169 - Den sista undervisningen vid Pella

1. Liknelsen om den förlorade sonen

2. Liknelsen om den knipsluge förvaltaren

3. Den rike mannen och tiggaren

4. Fadern och hans rike

toppen

Kapitel 170 - Himmelriket

1. Uppfattningar om himmelriket

2. Jesu uppfattning om riket

3. I förhållande till rättfärdigheten

4. Jesu undervisning om riket

5. Senare idéer om Guds rike

Kapitel 171 - På väg till Jerusalem

1. Avfärden från Pella

2. Om att räkna kostnaderna

3. Rundfärden i Pereen

4. Jesus undervisar i Livias

5. Den blinde mannen vid Jeriko

6. Besöket hos Sackaios

7. ”När Jesus gick förbi”

8. Liknelsen om punden

Kapitel 172 - Färden in till Jerusalem

1. Sabbaten i Betania

2. Söndagsmorgon med apostlarna

3. Avfärd till Jerusalem

4. Besök runt om i templet

5. Apostlarnas inställning

Kapitel 173 - Måndagen i Jerusalem

1. Templet rensas

2. Mästarens auktoritet ifrågasätts

3. Liknelsen om de två sönerna

4. Liknelsen om den frånvarande jordägaren

5. Liknelsen om bröllopsfesten

Kapitel 174 - Tisdagsmorgonen i templet

1. Gudomlig förlåtelse

2. Judarnas ledare ställer frågor

3. Saddukéerna och uppståndelsen

4. Det stora budet

5. Grekerna som sökte Jesus

Kapitel 175 - Det sista talet i templet

1. Talet

2. Enskilda judars ställning

3. Det judiska rådets ödesdigra möte

4. Situationen i Jerusalem

Kapitel 176 - Tisdagskvällen på Olivberget

1. Jerusalems förstörelse

2. Mästarens andra ankomst

3. Senare diskussion i lägret

4. Mikaels återkomst

Kapitel 177 - Onsdagen—vilodagen

1. En dag ensam med Gud

2. Barndomstiden i hemmet

3. Dagen i lägret

4. Judas och översteprästerna

5. Den sista sällskapsstunden

Kapitel 178 - Sista dagen i lägret

1. Föreläsningen om sonskap och medborgarskap

2. Efter middagstidens måltid

3. På vägen till kvällsvarden

Kapitel 179 - Den sista måltiden

1. Strävan efter företräde

2. Kvällsvarden börjar

3. Jesus tvättar apostlarnas fötter

4. De sista orden till förrädaren

5. Instiftandet av minnesmåltiden

toppen

Kapitel 180 - Avskedstalet

1. Det nya budet

2. Vinstocken och grenarna

3. Världens fientlighet

4. Den utlovade hjälparen

5. Sanningens Ande

6. Avskedets nödvändighet

Kapitel 181 - De sista råden och varningarna

1. De sista trösteorden

2. Personliga avskedsråd

Kapitel 182 - I Getsemane

1. Den sista gruppbönen

2. Den sista timmen före förräderiet

3. Ensam i Getsemane

Kapitel 183 - Jesus förråds och arresteras

1. Faderns vilja

2. Judas inne i staden

3. Mästaren arresteras

4. Överläggningen vid olivpressen

5. På väg till översteprästens palats

Kapitel 184 - Inför det judiska rådets domstol

1. Jesus förhörs av Hannas

2. Petrus inne på gården

3. Jesus inför det judiska rådets domstol

4. Förödmjukelsens timme

5. Domstolens andra sammanträde

Kapitel 185 - Rättegången inför Pilatus

1. Pontius Pilatus

2. Jesus inför Pilatus

3. Pilatus förhör Jesus enskilt

4. Jesus inför Herodes

5. Jesus återbördas till Pilatus

6. Pilatus sista vädjan

7. Pilatus sista samtal med Jesus

8. Pilatus tragiska kapitulation

Kapitel 186 - Kort före korsfästelsen

1. Judas Iskariot når sitt slut

2. Mästarens inställning

3. Den pålitlige David Sebedaios

4. Förberedelserna för korsfästelsen

5. Jesu död i förhållande till Påsken

Kapitel 187 - Korsfästelsen

1. På väg till Golgata

2. Korsfästelsen

3. De som såg korsfästelsen

4. Tjuven på korset

5. Den sista timmen på korset

6. Efter korsfästelsen

Kapitel 188 - Tiden i gravkammaren

1. Jesu begravning

2. Vaktandet av gravkammaren

3. Sabbatsdagens händelser

4. Betydelsen av döden på korset

5. Korsets lärdomar

Kapitel 189 - Uppståndelsen

1. Morontiaövergången

2. Jesu materiella kropp

3. Uppståndelsen avslutar en domperiod

4. Graven upptäcks vara tom

5. Petrus och Johannes vid gravkammaren

toppen

Kapitel 190 - Jesus uppenbarar sig i morontiagestalt

1. Uppståndelsens härolder

2. Jesu framträdande i Betania

3. I Josefs hem

4. Framträdandet för grekerna

5. Vandringen med de två bröderna

Kapitel 191 - Jesus uppenbarar sig för apostlarna och andra ledare

1. Framträdandet för Petrus

2. Första framträdandet för apostlarna

3. Hos morontiavarelserna

4. Tionde framträdandet (i Filadelfia)

5. Andra framträdandet för apostlarna

6. Framträdandet i Alexandria

Kapitel 192 - Framträdanden i Galiléen

1. Framträdandet vid sjön

2. Samtal med två apostlar åt gången

3. På ordinationsberget

4. Samlingen vid sjöstranden

Kapitel 193 - De sista framträdandena och himmelsfärden

1. Framträdandet i Sykar

2. Framträdandet i Fenicien

3. Sista framträdandet i Jerusalem

4. Orsakerna till Judas fall

5. Mästarens himmelsfärd

6. Petrus kallar till ett möte

Kapitel 194 - Sanningens Ande utges

1. Pingstdagspredikan

2. Pingstens betydelse

3. Vad som skedde på Pingstdagen

4. Den kristna kyrkans första början

Kapitel 195 - Efter pingsten

1. Grekernas inflytande

2. Det romerska inflytandet

3. Under det romerska väldet

4. Europas mörka århundraden

5. Nutidens problem

6. Materialismen

7. Materialismens sårbarhet

8. Den sekulära totalitarismen

9. Kristendomens problem

10. Framtiden

Kapitel 196 - Jesu tro

1. Människan Jesus

2. Jesu religion

3. Religionens överhöghet

  ◄ Del III
Toppen
Huvudsida   
{ Kapitel  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }