◄ Kapitel 96
  Del 3 ▲
Kapitel 98 ►
Kapitel 97

Gudsbegreppets evolution bland hebréerna

Samuel—den förste av hebréernas profeter  •  Elia och Elisa  •  Jahve och Baal  •  Amos och Hosea  •  Den förste Jesaja  •  Den oförfärade Jeremia  •  Den andre Jesaja  •  Andlig och världslig historia  •  Hebréernas historia  •  Den hebreiska religionen

HEBRÉERNAS andliga ledare gjorde vad ingen före dem någonsin hade lyckats med—de befriade sitt gudsbegrepp från de människoliknande dragen utan att förvandla det till en gudomsabstraktion som endast kunde förstås av filosofer. Även vanliga människor kunde enligt det mognade begreppet om Jahve se honom som Fader, om inte för individen så åtminstone för hela folket.

97:0.2

Fastän man under Melkisedeks tid i Salem klart hade undervisat om Guds personlighet, var denna uppfattning obestämd och dimmig vid tiden för flykten från Egypten, och den utvecklades endast så småningom i hebréernas sinne från en generation till en annan som följd av de andliga lärarnas undervisning. Uppfattningen om Jahves personlighet utvecklades progressivt på ett mycket mer kontinuerligt sätt än många andra gudomsattribut. Från Mose till Malaki skedde i hebréernas sinne en nästan obruten tillväxt i uppfattningen av Guds personlighet, och denna uppfattning förhöjdes och förhärligades slutligen av Jesu undervisning om Fadern i himlen.


 
 
97:1 ►
Urantiaboken