◄ Kapitel 85
  Del 3 ▲
Kapitel 87 ►
Kapitel 86

Religionens tidigaste utveckling

Slumpen: god tur och dålig tur  •  Personifierandet av slumpen  •  Döden—den oförklarliga  •  Uppfattningen om död och överlevnad  •  Uppfattningen om vålnaden-själen  •  Vålnadsandeomgivningen  •  Den primitiva religionens funktion

RELIGIONENS utveckling från det tidigare och primitiva behovet att dyrka är inte beroende av uppenbarelse. Människosinnets normala verksamhet under det styrande inflytandet som kommer från den universella andeutgivningens sjätte och sjunde sinneshjälpare är helt tillräcklig för att säkra en sådan utveckling.

86:0.2

Människans tidigaste förreligiösa rädsla för naturens krafter blev gradvis religiös då naturen blev personifierad, förandligad och slutligen upphöjd till gud i människans medvetande. Religion av en primitiv typ var därför en naturlig biologisk följd av den psykologiska trögheten i de evolverande djursinnena, efter det att dessa sinnen först hade bildat sig uppfattningar om det övernaturliga.


 
 
86:1 ►
Urantiaboken