◄ III. rész
 
Kezdőlap   
IV. rész

Jézus élete és tanításai

{ írás  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

120. írás - Mihály megtestesülése az Urantián

1. A hetedik alászállási megbízás

2. Az alászállással kapcsolatos megkötések

3. További tanácsok és intelmek

4. A megtestesülés—A kettő eggyé tétele

121. írás - Mihály alászállásának kora

1. A Krisztus utáni első század nyugati világa

2. A zsidó nép

3. A nem-zsidók körei

4. A nem-zsidó bölcselet

5. A nem-zsidó vallások

6. A héber vallás

7. Zsidók és nem-zsidók

8. Korábbi írásos feljegyzések

122. írás - Jézus megszületése és kisgyermekkora

1. József és Mária

2. Gábriel megjelenik Erzsébetnek

3. Gábriel bejelentése Máriának

4. József álma

5. Jézus földi szülei

6. A názáreti otthon

7. A betlehemi utazás

8. Jézus megszületése

9. Jézus bemutatása a templomban

10. Heródes intézkedései

123. írás - Jézus zsengekora

1. Visszatérés Názáretbe

2. Az ötödik év (Kr.e. 2)

3. A hatodik év történései (Kr.e. 1)

4. A hetedik év (Kr.u. 1)

5. A názáreti tanodai napok

6. Jézus nyolcadik életéve (Kr.u. 2)

124. írás - Jézus kései gyermekkora

1. Jézus kilencedik éve (Kr.u. 3)

2. A tizedik év (Kr.u. 4)

3. A tizenegyedik év (Kr.u. 5)

4. A tizenkettedik év (Kr.u. 6)

5. A tizenharmadik év (Kr.u. 7)

6. A jeruzsálemi utazás

125. írás - Jézus Jeruzsálemben

1. Jézus ellátogat a templomba

2. Jézus és a páska-ünnep

3. József és Mária elindulása

4. Az első és a második nap a templomban

5. A harmadik nap a templomban

6. A negyedik nap a templomban

126. írás - A két legválságosabb év

1. Jézus tizennegyedik éve (Kr.u. 8)

2. József halála

3. A tizenötödik év (Kr.u. 9)

4. Az első hitszónoklat a zsinagógában

5. A pénzügyi nehézségek

127. írás - A kamaszkori évek

1. A tizenhatodik év (Kr.u. 10)

2. A tizenhetedik év (Kr.u. 11)

3. A tizennyolcadik év (Kr.u. 12)

4. A tizenkilencedik év (Kr.u. 13)

5. Rebeka, Ezra leánya

6. Jézus huszadik éve (Kr.u. 14)

128. írás - Jézus korai felnőttkora

1. A huszonegyedik év (Kr.u. 15)

2. A huszonkettedik év (Kr.u. 16)

3. A huszonharmadik év (Kr.u. 17)

4. A damaszkuszi mellékesemény

5. A huszonnegyedik év (Kr.u. 18)

6. A huszonötödik év (Kr.u. 19)

7. A huszonhatodik év (Kr.u. 20)

129. írás - Jézus későbbi felnőttkori élete

1. A huszonhetedik év (Kr.u. 21)

2. A huszonnyolcadik év (Kr.u. 22)

3. A huszonkilencedik év (Kr.u. 23)

4. Az emberi Jézus

fel

130. írás - Úton Rómába

1. Joppában—beszélgetés Jónásról

2. Cezáreában

3. Alexandriában

4. Beszélgetés a valóságról

5. Kréta szigetén

6. A félős legény

7. Karthágóban—beszélgetés az időről és a térről

8. Úton Nápolyba és Rómába

131. írás - A világ vallásai

1. Cinizmus

2. Judaizmus

3. Buddhizmus

4. Hinduizmus

5. Zoroasztrizmus

6. Szuduanizmus (Dzsainizmus)

7. Sintó

8. Taoizmus

9. Konfucianizmus

10. „A mi vallásunk”

132. írás - Időzés Rómában

1. Igaz értékek

2. Jó és rossz

3. Igazság és hit

4. Személyes segédkezés

5. Intelmek a gazdag embernek

6. Társadalmi szolgálat

7. A Róma környéki utazások

133. írás - Visszatérés Rómából

1. Irgalom és igazságosság

2. Hajóra szállás Tarentumban

3. Korinthoszban

4. Személyes működés Korinthoszban

5. Athénban—beszélgetés a tudományról

6. Efezusban—beszélgetés a lélekről

7. Időzés Cipruson—beszélgetés az elméről

8. Antiókhiában

9. Mezopotámiában

134. írás - Az átmeneti évek

1. A harmincadik év (Kr.u. 24)

2. Utazás a Káspi-tenger vidékére

3. Az urmiai előadások

4. Főhatalom—Isteni és emberi

5. A politikai főhatalom

6. Törvény, szabadság és függetlenség

7. A harmincegyedik év (Kr.u. 25)

8. A Hermon-hegyi elvonulás

9. A várakozás időszaka

135. írás - Keresztelő János

1. Jánosból nazireus lesz

2. Zakariás halála

3. A pásztorélet

4. Erzsébet halála

5. Isten országa

6. János a tan hirdetéséhez fog

7. János útja észak felé

8. Jézus és János találkozása

9. A tan hirdetése negyven napon át

10. János útja dél felé

11. János a börtönben

12. Keresztelő János halála

136. írás - A keresztelés és a negyven nap

1. A várt messiással kapcsolatos felfogások

2. Jézus megkeresztelése

3. A negyven nap

4. A nyilvános tevékenységgel kapcsolatos tervek

5. Az első nagy elhatározás

6. A második elhatározás

7. A harmadik elhatározás

8. A negyedik elhatározás

9. Az ötödik elhatározás

10. A hatodik elhatározás

137. írás - Időzés Galileában

1. Az első négy apostol kiválasztása

2. Fülöp és Nátániel kiválasztása

3. Látogatás Kapernaumban

4. A kánai menyegző

5. Visszatérés Kapernaumba

6. Egy szombati nap történései

7. Négyhónapos felkészülés

8. Beszéd az Országról

138. írás - Az Ország hírnökeinek felkészítése

1. Az utolsó tanítások

2. A hatok kiválasztása

3. Máté és Simon elhívása

4. Az ikrek elhívása

5. Tamás és Júdás elhívása

6. Az alapos felkészülés hete

7. Újabb csalódás

8. A tizenkettek első munkája

9. A próbatételek öt hónapja

10. A tizenkettek megszervezése

139. írás - A tizenkét apostol

1. András, az elsőként kiválasztott

2. Simon Péter

3. Zebedeus Jakab

4. Zebedeus János

5. Kíváncsi Fülöp

6. Őszinte Nátániel

7. Lévi Máté

8. Didimusz Tamás

9. és 10. Alfeus Jakab és Júdás

11. Zélóta Simon

12. Karióti Júdás

fel

140. írás - A tizenkettek felavatása

1. Előkészítő tanítás

2. A felavatás

3. A felavatási beszéd

4. Ti vagytok a föld sója

5. Atyai és testvéri szeretet

6. A felavatás estéje

7. A felavatást követő hét

8. Csütörtök délután a tónál

9. A felszentelés napja

10. A felszentelést követő este

141. írás - A nyilvános működés elkezdése

1. Galilea elhagyása

2. Az Isten törvénye és az Atya akarata

3. Időzés Amathuszban

4. Tanítás az Atyáról

5. Szellemi egység

6. Az utolsó hét Amathuszban

7. Betániában, a Jordánon túl

8. A jerikói ténykedés

9. Utazás Jeruzsálembe

142. írás - A páska-ünnep Jeruzsálemben

1. Tanítás a templomban

2. Az Isten haragja

3. Az Istenről alkotott kép

4. Fláviusz és a görög műveltség

5. Beszélgetés a bizonyosságról

6. A Nikodémusszal folytatott beszélgetés

7. Tanítás a családról

8. Dél-Júdeában

143. írás - Utazás Szamarián át

1. A tan hirdetése Arkhelaiszban

2. Tanítás az önuralomról

3. Szórakozás és kikapcsolódás

4. A zsidók és a szamaritánusok

5. A sikári asszony

6. A szamaritánus hitébredés

7. Tanítások az imáról és az istenimádatról

144. írás - Gilboában és a Tízvárosban

1. A gilboai tábor

2. Beszélgetés az imáról

3. A hívő ember imája

4. Egyebek az imáról

5. Más imaformák

6. Tanácskozás János apostolaival

7. A Tízváros településein

8. A Pella közeli táborban

9. Keresztelő János halála

145. írás - Négy eseménydús nap Kapernaumban

1. A halfogás

2. Délután a zsinagógában

3. A gyógyítás napnyugtakor

4. Az este további részében

5. Vasárnap kora reggel

146. írás - Az első tanhirdető vándorút Galileában

1. A tan hirdetése Rimmonban

2. Jotapatában

3. A rámai megálló

4. A jiróni evangélium

5. Visszatérés Kánába

6. Nain és az özvegyasszony fia

7. Éndórban

147. írás - Rövid látogatás Jeruzsálemben

1. A centurió szolgája

2. Az utazás Jeruzsálembe

3. A Bethesda vizénél

4. Az életmódszabály

5. A farizeus Simon meglátogatása

6. Visszatérés Kapernaumba

7. Újra Kapernaumban

8. A szellemi jóság ünnepe

148. írás - A vándor hitszónokok tanítása Betszaidában

1. A próféták új tanodája

2. A betszaidai kórház

3. Az Atya ügye

4. A rossz, a bűn és a gonoszság

5. A megpróbáltatás célja

6. A szenvedés félreértelmezése—beszélgetés Jóbról

7. Az elsorvadt kezű ember

8. Az utolsó betszaidai hét

9. A lebénult ember meggyógyítása

149. írás - A második tanhirdető vándorút

1. Jézus hírnevének terjedése

2. Az emberek hozzáállása

3. A vallási vezetők ellenségessége

4. A tanhirdető vándorút lefolyása

5. Tanítás a megelégedettségről

6. „Félni az Urat”

7. Visszatérés Betszaidába

fel

150. írás - A harmadik tanhirdető vándorút

1. A női vándor hitszónokok testülete

2. A magadáni megálló

3. A szombat Tibériásban

4. Az apostolok kettesével való kiküldése

5. Mit kell tennem, hogy üdvözüljek?

6. Az esti tanítások

7. Időzés Názáretben

8. A szombati istentisztelet

9. A názáreti elutasítás

151. írás - Időzés és tanítás a parton

1. A magvetőről szóló példabeszéd

2. A példabeszéd értelmezése

3. További beszélgetés a példázatokról

4. Újabb példabeszédek a tónál

5. A kheresai út

6. A kheresai eszelős

152. írás - A kapernaumi válsághoz vezető események

1. Jairus házában

2. Az ötezer ember jóllakatása

3. A királycsináló mellékesemény

4. Simon Péter éjszakai látomása

5. Újra Betszaidában

6. Genezáretben

7. Jeruzsálemben

153. írás - A kapernaumi válság

1. Az előkészületek sora

2. A korszakos beszéd

3. A beszéd után

4. Az utolsó szavak a zsinagógában

5. A szombat este

154. írás - Az utolsó napok Kapernaumban

1. A tanácskozás hete

2. A pihenés hete

3. A második megbeszélés Tibériásban

4. Szombat éjjel Kapernaumban

5. A mozgalmas vasárnap reggel

6. Jézus családjának megérkezése

7. A sietve távozás

155. írás - Menekülés Észak-Galileán át

1. Miért háborognak a pogányok?

2. A vándor hitszónokok Korazinban

3. Cezárea-Filippiben

4. Útban Fönícia felé

5. Beszélgetés az igaz vallásról

6. A második beszélgetés a vallásról

156. írás - Időzés Türoszban és Szidonban

1. A szíriai nő

2. Tanítás Szidonban

3. Utazás a partvidéken

4. Türoszban

5. Jézus Türoszban tanít

6. Visszatérés Föníciából

157. írás - Cezárea-Filippiben

1. A templomi adószedő

2. Betszaida-Juliászban

3. Péter hitet tesz

4. Beszélgetés az Országról

5. Az új felfogás

6. A következő délután

7. András beszélgetései

158. írás - Az átlényegülés hegye

1. Az átlényegülés

2. Útban lefelé a hegyről

3. Az átlényegülés jelentése

4. A nyavalyatörős fiú

5. Jézus meggyógyítja a fiút

6. Kelszosz kertjében

7. Péter tiltakozása

8. Péter házában

159. írás - A tízvárosi vándorút

1. A megbocsátásról szóló tan hirdetése

2. A különös tanhirdető

3. Intelem a tanítóknak és a híveknek

4. Beszélgetés Nátániellel

5. Jézus vallásának igenlő jellege

6. Visszatérés Magadánba

fel

160. írás - Alexandriai Rodan

1. Rodan görög bölcselete

2. Az életvezetés művészete

3. Az érettség csábításai

4. Az érettségi egyensúly

5. Az eszménykép vallása

161. írás - További viták Rodannal

1. Az Isten személyisége

2. Jézus isteni természete

3. Jézus emberi és isteni elméje

162. írás - A sátoros ünnepen

1. A jeruzsálemi látogatás veszélyei

2. Az első templomi beszéd

3. A házasságtörésen ért asszony

4. A sátoros ünnep

5. Hitszónoklat a világ világosságáról

6. Beszéd az élet vizéről

7. Beszéd a szellemi szabadságról

8. Látogatás Mártánál és Máriánál

9. Betlehemben Abnerrel

163. írás - A hetvenek felavatása Magadánban

1. A hetvenek felavatása

2. A gazdag ifjú és a többiek

3. Vita a vagyonról

4. Búcsú a hetvenektől

5. A tábor áthelyezése Pellába

6. A hetvenek visszatérése

7. Felkészülés az utolsó küldetésre

164. írás - A templomszentelés ünnepén

1. A jó szamaritánus története

2. Jeruzsálemben

3. A vak koldus meggyógyítása

4. Jósiás a Szanhedrin előtt

5. Tanítás Salamon csarnokában

165. írás - A pereai küldetés kezdete

1. A pellai táborban

2. Hitszónoklat a jó pásztorról

3. Szombati hitszónoklat Pellában

4. Az örökség felosztása

5. Beszéd az apostoloknak a vagyonról

6. Válasz Péter kérdésére

166. írás - Az utolsó látogatás Észak-Pereában

1. A farizeusok Ragabában

2. A tíz leprás

3. A geraszai hitszónoklat

4. A véletlenekről szóló tanítás

5. A filadelfiai gyülekezet

167. írás - Látogatás Filadelfiában

1. Reggeli a farizeusokkal

2. A nagy estebédről szóló példabeszéd

3. Az erőtlen szellemű asszony

4. A Betániából jött üzenet

5. Útban Betániába

6. A kisgyermekek megáldása

7. Beszélgetés az angyalokról

168. írás - Lázár feltámasztása

1. Lázár sírjánál

2. Lázár feltámasztása

3. A Szanhedrin ülése

4. Az ima meghallgatása

5. Lázár további sorsa

169. írás - Az utolsó tanítás Pellában

1. Példabeszéd az elveszett fiúról

2. Példabeszéd a ravasz intézőről

3. A gazdag ember és a koldus

4. Az Atya és az ő Országa

fel

170. írás - A mennyország

1. A mennyországgal kapcsolatos felfogások

2. Jézus felfogása az Országról

3. Az igazságossággal kapcsolatban

4. Jézus tanítása az Országról

5. Az Országról alkotott későbbi eszmék

171. írás - Úton Jeruzsálembe

1. Elindulás Pellából

2. A költségek számbavétele

3. A pereai vándorút

4. Tanítás Liviaszban

5. A jerikói vak ember

6. Látogatás Zákeusnál

7. „Ahogy Jézus arra ment”

8. Példázat a minákról

172. írás - Bevonulás Jeruzsálembe

1. A szombat Betániában

2. Vasárnap reggel az apostolokkal

3. Elindulás Jeruzsálembe

4. Időzés a templomnál

5. Az apostolok hozzáállása

173. írás - A hétfői nap Jeruzsálemben

1. A templom megtisztítása

2. A Mester tekintélyének megkérdőjelezése

3. Példabeszéd a két fiúról

4. Példabeszéd a távollévő földbirtokosról

5. Példabeszéd az esküvői lakomáról

174. írás - A keddi reggel a templomban

1. Isteni megbocsátás

2. A zsidó vezetők kérdései

3. A szadduceusok és a feltámadás

4. A nagy parancsolat

5. Az érdeklődő görögök

175. írás - Az utolsó templomi beszéd

1. A beszéd

2. Az egyes zsidók helyzete

3. A Szanhedrin sorsdöntő ülése

4. A jeruzsálemi helyzet

176. írás - Kedd este az Olajfák hegyén

1. Jeruzsálem pusztulása

2. A Mester második eljövetele

3. Későbbi beszélgetés a táborban

4. Mihály visszatérése

177. írás - Szerda, a pihenés napja

1. Egy nap egyedül az Istennel

2. Az otthoni gyermekkori évek

3. Napközben a táborban

4. Júdás és a főpapok

5. Az utolsó együtt töltött óra

178. írás - Az utolsó nap a táborban

1. Beszélgetés a fiúi elismertségről és az állampolgárságról

2. Ebéd után

3. Útban az estebédre

179. írás - Az utolsó estebéd

1. A megkülönböztetés utáni vágy

2. Az estebéd kezdete

3. Az apostolok lábának megmosása

4. Az árulóhoz intézett utolsó szavak

5. A megemlékezési estebéd meghonosítása

fel

180. írás - A búcsúbeszéd

1. Az új parancsolat

2. A szőlőtő és az ágak

3. A világ ellenségessége

4. A megígért segítő

5. Az Igazság Szelleme

6. A távozás szükségessége

181. írás - Az utolsó intelmek és figyelmeztetések

1. Az utolsó vigasztaló szavak

2. Személyes búcsúintelmek

182. írás - A Getszemániban

1. Az utolsó csoportos ima

2. Az árulás előtti utolsó óra

3. Egyedül a Getszemániban

183. írás - Jézus elárulása és elfogása

1. Az Atya akarata

2. Júdás a városban

3. A Mester elfogása

4. Vita az olajütőnél

5. Útban a főpap palotájához

184. írás - A Szanhedrin bírósága előtt

1. Az Annás által lefolytatott vizsgálat

2. Péter az udvarban

3. A Szanhedrin tagjaiból álló bíróság előtt

4. A megaláztatás órája

5. A bíróság második ülése

185. írás - A Pilátus előtti per

1. Pilátus helytartó

2. Jézus megjelenik Pilátus előtt

3. Pilátus magánkihallgatása

4. Jézus Heródes előtt

5. Jézus visszatér Pilátushoz

6. Pilátus utolsó próbálkozása

7. Pilátus utolsó kérdései

8. Pilátus gyászos megfutamodása

186. írás - Röviddel a keresztre feszítés előtt

1. Karióti Júdás vége

2. A Mester hozzáállása

3. A megbízható Zebedeus Dávid

4. Előkészületek a keresztre feszítésre

5. Jézus halálának a páska-ünnephez való viszonya

187. írás - A keresztre feszítés

1. Útban a Golgotához

2. A keresztre feszítés

3. A keresztre feszítés szemtanúi

4. A lator a kereszten

5. Az utolsó óra a kereszten

6. A keresztre feszítés után

188. írás - A sírban töltött idő

1. Jézus temetése

2. A sír őrzése

3. A szombat napján

4. A kereszthalál jelentése

5. A kereszt tanulságai

189. írás - A feltámadás

1. A morontia átmenet

2. Jézus anyagi teste

3. A megítéltetési feltámadás

4. Az üres sír felfedezése

5. Péter és János a sírnál

fel

190. írás - Jézus morontia jelenései

1. A feltámadás hírnökei

2. Jézus megjelenése Betániában

3. József házában

4. Jézus megjelenése a görögöknek

5. Séta a két testvérrel

191. írás - Jelenések az apostolok és más vezetők előtt

1. Jelenés Péter előtt

2. Az első megjelenés az apostoloknak

3. A morontia teremtményekkel

4. A tizedik megjelenés (Filadelfiában)

5. A második megjelenés az apostoloknak

6. Az alexandriai jelenés

192. írás - Jelenések Galileában

1. Jelenés a tónál

2. Beszélgetés az apostolokkal kettesével

3. A felavatás hegyén

4. A tóparti gyűlés

193. írás - Az utolsó jelenések és a mennybemenetel

1. A jelenés Sikárban

2. A föníciai jelenés

3. Az utolsó jelenés Jeruzsálemben

4. Júdás bukásának okai

5. A Mester mennybemenetele

6. Péter gyűlést hív össze

194. írás - Az Igazság Szellemének adományozása

1. A pünkösdi beszéd

2. A pünkösd jelentősége

3. Ami pünkösdkor történt

4. A keresztény egyház kezdetei

195. írás - Pünkösd után

1. A görögök hatása

2. A római hatás

3. A római birodalom fennállása alatt

4. Az európai sötét korszakok

5. A mai kor kihívása

6. Az anyagelvű gondolkodás

7. Az anyagelvűség sérülékeny volta

8. Világi egyeduralom

9. A kereszténység előtt álló kihívás

10. A jövő

196. írás - Jézus hite

1. Jézus—az ember

2. Jézus vallása

3. A vallás felsősége

  ◄ III. rész
Fel
Kezdőlap   
{ írás  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }