◄ 144:4
144. írás
144:6 ►

Gilboában és a Tízvárosban

5. Más imaformák

144:5.1

Jézus a földi létének hátralévő részében időről időre bemutatott néhány további imaformát az apostolainak, ám ezt mindig valamilyen tárgykörhöz kapcsolódóan tette, és meghagyta, hogy mindezen „példabeszéd imákat” ne tanítsák a tömegeknek. Számos ima más lakott bolygókról való volt, de ezt a tényt Jézus sosem fedte fel a tizenkettek előtt. Ezen imák közé tartoztak az alábbiak is:

144:5.2

Mi Atyánk, kiben a világegyetem teremtésrészei állnak fenn,

144:5.3

Legyen nagyra becsült a neved és dicső a jellemed.

144:5.4

Jelenléted övez minket, és dicsőséged megnyilvánul

144:5.5

Rajtunk keresztül tökéletlenül, miként tökéletes az fenn.

144:5.6

Add meg nékünk a fény éltető erőit ma,

144:5.7

És ne engedj minket képzeletünk rossz ösvényeire kóborolni,

144:5.8

Mert tiéd a dicső jelenlét, az örökkévaló hatalom,

144:5.9

És miénk a te Fiad végtelen szeretetének örök ajándéka.

144:5.10

Éppen így, és mindörökké így legyen igaz.

* * *

144:5.11

Teremtő Ősünk, ki a világegyetem középpontjában vagy,

144:5.12

Tölts el minket természeteddel és adj nekünk jellemedből.

144:5.13

Tégy minket kegyelmeddel a te fiaiddá és leányaiddá

144:5.14

És dicsőítsd neved a mi örök fejlődésünkön keresztül.

144:5.15

Igazító és szabályozó szellemed éljen és lakozzon bennünk,

144:5.16

Hogy megcselekedjük akaratodat mi itt e földön, miként az angyalok teszik a fényben.

144:5.17

Tarts meg minket fejlődésben az igazság útján ma is.

144:5.18

Szabadíts meg minket a restségtől, a rossztól és minden bűnös tévelygéstől.

144:5.19

Légy türelmes velünk, miként mi is szeretettel fordulunk társainkhoz.

144:5.20

Küldd mihozzánk, teremtett lények szívébe kegyelmed szellemét.

144:5.21

Kézen fogva vezess minket, lépésről lépésre, az élet bizonytalan útvesztőjében,

144:5.22

S amikor eljön a vég, fogadd kebledre hű szellemünket.

144:5.23

Így legyen; ne a mi vágyaink szerint, hanem a te akaratod szerint.

* * *

144:5.24

Tökéletes és igazságos mennyei Atyánk,

144:5.25

Vezéreld és irányítsd utunkat ma.

144:5.26

Szentesítsd a lépteinket és rendezd a gondolatainkat.

144:5.27

Vezess minket mindig az örök fejlődés útján.

144:5.28

Tölts el minket bölcsességgel az erő teljességéig

144:5.29

És éltess végtelen energiáddal.

144:5.30

Tölts el minket a szeráfi seregek jelenlétének

144:5.31

És útmutatásának isteni tudatosságával.

144:5.32

Vezess minket mindig a fény útján, felfelé;

144:5.33

Igazíts meg teljesen a nagy ítélet napján.

144:5.34

Dicsőíts meg minket örökre, miként magaddal is tetted

144:5.35

És fogadj minket végtelen szolgálatra a mennyben.

* * *

144:5.36

Mi Atyánk, ki a rejtelemben vagy,

144:5.37

Mutasd meg nekünk szent jellemedet.

144:5.38

Add meg gyermekeidnek e földön ma,

144:5.39

Hogy megláthassák az utat, a fényt és az igazságot.

144:5.40

Mutasd meg nekünk az örök fejlődés útját

144:5.41

És adj elszántságot, hogy ezt az utat járhassuk.

144:5.42

Alapozd meg bennünk isteni országlásodat

144:5.43

S ezen keresztül ajándékozz meg bennünket az önmagunk feletti teljes uralommal.

144:5.44

Ne engedd, hogy a sötétség és a halál ösvényein kóboroljunk;

144:5.45

Vezess minket örökké az élet vize mentén.

144:5.46

Hallgasd meg imáinkat a magad kedvéért;

144:5.47

Teljék örömed abban, hogy magadhoz egyre hasonlóbbá teszel bennünket.

144:5.48

S e lét végén, isteni Fiad kedvéért,

144:5.49

Fogadj minket örök karodba.

144:5.50

Éppen ezért, ne a mi akaratunk, hanem a tiéd legyen meg.

* * *

144:5.51

Dicsőséges Atya és Anya, egységben közös szülőink,

144:5.52

Hűek leszünk az isteni természetetekhez.

144:5.53

A ti lényegetek éledjen újjá bennünk és rajtunk keresztül,

144:5.54

Isteni szellemetek ajándéka és adománya révén,

144:5.55

Tökéletlenül kifejezve így titeket e földön

144:5.56

Mert ti oly tökéletesnek és fenségesnek mutatkoztok a mennyben.

144:5.57

A testvériség édes segédkezéséből adjatok nekünk nap, mint nap

144:5.58

És vezessetek folyvást a szeretetteljes szolgálat útján.

144:5.59

Legyetek mindig és kiapadhatatlanul türelmesek velünk

144:5.60

Ahogy mi is kimutatjuk türelmeteket gyermekeink iránt.

144:5.61

Adjátok meg az isteni bölcsességet, mely mindent jól művel

144:5.62

És adjátok a végtelen szeretetet, mely minden teremtményhez kegyes.

144:5.63

Adjatok türelmetekből és nyájasságotokból,

144:5.64

Hogy irgalmasságunk körülvegye a világ gyengéit.

144:5.65

És amikor e létünk véget ér, váljék nevetek dicsőségére,

144:5.66

Jó szellemetek örömére és lelki segítőink megelégedésére.

144:5.67

És szerető Atyánk, ne a mi vágyaink szerint, hanem a tiéd szerint legyen halandó gyermekeidnek örök jó sora,

144:5.68

Éppen így legyen.

* * *

144:5.69

Mindig hű Forrásunk és mindenható Központunk,

144:5.70

Tisztelt és szent legyen végtelenül kegyes Fiad neve.

144:5.71

Adományaid és áldásaid elértek bennünket,

144:5.72

És képessé tesznek akaratod teljesítésére és parancsod végrehajtására.

144:5.73

Add meg nékünk folyvást az élet fájának éltető erejét;

144:5.74

Üdíts fel bennünket nap mint nap az élet folyójának élő vizeivel.

144:5.75

Lépésről lépésre vezess ki minket a sötétségből, és vezess az isteni fénybe.

144:5.76

Újítsd meg elménket a bentlakó szellem átalakító munkája révén,

144:5.77

És amikor a halandói vég elér minket,

144:5.78

Fogadj magadhoz és küldj bennünket az öröklétbe.

144:5.79

Ékesíts minket az eredményes szolgálat égi koronájával,

144:5.80

És dicsőíteni fogjuk mi az Atyát, a Fiút és a Szent Hatalmat.

144:5.81

Éppen így legyen, végig a végtelen világegyetemben.

* * *

144:5.82

Mi Atyánk, ki a világegyetem titkos helyein lakozol,

144:5.83

Legyen tisztelt a neved, becsült az irgalmad és legyen méltányolt az ítéleted.

144:5.84

Az igazságosság napja ragyogjon reánk délidőben,

144:5.85

És esdve kérünk, hogy vezéreld nyughatatlan lépteinket alkonyatkor.

144:5.86

Kézen fogva vezess a te választásod szerint

144:5.87

És ne hagyj el minket a nehéz úton és a sötét órákban.

144:5.88

Ne feledkezz meg rólunk, még ha mi oly gyakran el is hanyagolunk téged és megfeledkezünk rólad.

144:5.89

Viszont légy irgalmas és szeress minket úgy, ahogy mi szeretni vágyunk téged.

144:5.90

Gyöngédséggel tekints le ránk és irgalommal bocsáss meg nekünk,

144:5.91

Miként mi is igazul megbocsátunk a minket bántóknak és a nekünk ártóknak.

144:5.92

A fenséges Fiú szeretete, odaadása és ajándéka

144:5.93

Töltse el a megélhető létet mindörökre a te végtelen irgalmaddal és szereteteddel.

144:5.94

A világegyetemek Istene küldje el nekünk szellemét a maga teljességében;

144:5.95

Adj nékünk jóindulatot e szellemi vezetés elfogadásához.

144:5.96

Az elhivatott szeráfi seregek szeretetteljes segédkezése révén

144:5.97

Vezessen és irányítson a Fiú minket a korszak végéig.

144:5.98

Tégy minket fokozatosan hozzád hasonlóvá

144:5.99

És ha eljön a vég, fogadj minket az örök Paradicsom ölelésébe.

144:5.100

Éppen így, az alászállott Fiú nevében

144:5.101

És a Legfelsőbb Atya tiszteletére és dicsőségére, így legyen.

144:5.102

Bár az apostolok nem dönthettek szabadon arról, hogy ezeket a példaimákat a nyilvános tanításaikban közreadhassák, mindezen kinyilatkoztatásokból sokat hasznosítottak a személyes vallási tapasztalásaikban. Jézus ezeket és az egyéb imamintákat a tizenketteknek szóló, nem nyilvános tanításokkal kapcsolatos szemléltetésként használta, és a hét mintaimának e feljegyzésben való közlésére külön engedély alapján került sor.


◄ 144:4
 
144:6 ►