◄ 144:2
144. írás
144:4 ►

Gilboában és a Tízvárosban

3. A hívő ember imája

144:3.1

De az apostolok még mindig nem voltak elégedettek; azt szerették volna, ha Jézus egy olyan mintaimát ad nekik, melyet az új tanítványaiknak megtaníthatnak. Az imáról folytatott beszélgetést végighallgatván, Zebedeus Jakab így szólt: „Nagyon jó, Mester, de mi nem is annyira magunknak szeretnénk egy imaformát, hanem inkább azon új híveknek, akik oly gyakran kérnek bennünket arra, hogy »Tanítsátok meg nekünk, hogy miként imádkozzunk megfelelően a mennyei Atyához.«”

144:3.2

Amikor Jakab elhallgatott, Jézus így szólt: „Ha tehát még mindig ilyen imát akartok, akkor elmondom nektek azt, amelyet az öcséimnek és a húgaimnak tanítottam Názáretben”:

144:3.3

Mi Atyánk, ki a mennyben vagy,

144:3.4

Legyen a neved szent.

144:3.5

Jöjjön el a te országod; a te akaratod legyen meg

144:3.6

A földön éppúgy, miként a mennyben.

144:3.7

A holnapi kenyerünket add meg nekünk ma;

144:3.8

Üdítsd fel lelkünket az élet vizével.

144:3.9

És bocsásd meg nékünk minden adósságunkat,

144:3.10

Mert mi is megbocsátottunk minden adósunknak.

144:3.11

Ments meg minket a kísértésben, szabadíts meg a rossztól,

144:3.12

És fokozatosan tégy minket oly tökéletessé, mint amilyen te magad vagy.

144:3.13

Nincs semmi különös abban, hogy az apostolok azt szerették volna, ha Jézus egy mintaimát tanít nekik a hívek számára. Keresztelő János több imát is tanított a követőinek; minden nagy tanító alkotott imákat a tanítványai számára. A zsidók vallási tanítóinak mintegy huszonöt-harminc előírt imájuk volt, melyeket a zsinagógákban, sőt még az utcasarkokon is mondtak. Jézus különösen óvakodott a nyilvános imádkozástól. Egészen eddig a tizenkettek csak néhány alkalommal hallották őt imádkozni. Megfigyelhették, amint egész éjszakákat tölt imádkozással vagy istenimádattal, és nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy mifélék az ő kérelmei. Nagyon vágytak arra, hogy megtudják, hogy mit is mondjanak a tömegeknek, amikor az emberek arra kérik őket, hogy tanítsák meg őket imádkozni úgy, ahogy János megtanította az ő tanítványait.

144:3.14

Jézus a tizenketteknek mindig a titkon való imádkozást tanította; hogy vonuljanak el magukban csendes természeti környezetbe vagy vonuljanak vissza a szobáikba és csukják be az ajtót maguk mögött, amikor imához fognak.

144:3.15

Jézus halála és az Atyához való felemelkedése után sok hívőnek vált szokásává, hogy ezt az úgynevezett Úr imáját azzal fejezzék be, hogy—„Az Úr Jézus Krisztus nevében”. Még később, két sor elveszett a másolások során, és ehhez az imához egy további mellékmondatot adtak hozzá, mely így szólt: „Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökre.”

144:3.16

Jézus az imának azon közösségi formáját adta át az apostoloknak, melyet a názáreti otthonában mondottak. Sohasem tanított nekik alakias személyes imát, kizárólag csoportos, családi vagy társas kérelmeket mutatott be. És ezt sohasem magától tette.

144:3.17

Jézus azt tanította, hogy a hatékony ima legyen:

144:3.18

1. Önzetlen—ne kizárólag magáról az egyénről szóljon.

144:3.19

2. Hívő—hitből fakadó.

144:3.20

3. Őszinte—fakadjon szívből.

144:3.21

4. Értelmes—mutasson világosságot.

144:3.22

5. Bizodalmas—legyen alárendelt az Atya végtelenül bölcs akaratának.

144:3.23

Amikor Jézus egész éjszakákat töltött a hegyen imával, akkor ez főként a tanítványai, különösen a tizenkettek érdekében volt. A Mester igen keveset imádkozott saját magáért, bár sok olyan jellegű istenimádatban merült el, mely a paradicsomi Atyjával való megértő közösségnek minősült.


◄ 144:2
 
144:4 ►