◄ 130. írás
  4. rész ▲
132. írás ►
131. írás

A világ vallásai

Cinizmus  •  Judaizmus  •  Buddhizmus  •  Hinduizmus  •  Zoroasztrizmus  •  Szuduanizmus (Dzsainizmus)  •  Sintó  •  Taoizmus  •  Konfucianizmus  •  „A mi vallásunk”

JÉZUS, Gonod és Ganid alexandriai ottléte alatt a fiatalember sok időt és az apja pénzéből nem kis összeget szentelt annak, hogy összegyűjtse a világ vallásainak az Istenről és az Istennek a halandó emberhez fűződő viszonyáról szóló tanításait. Ganid hatvannál is több tanult fordítót alkalmazott a világ Istenségekkel kapcsolatos vallási tantételeinek kivonatolásához. E feljegyzésben tisztáznunk kell, hogy az egyistenhitet bemutató mindeme tanítások főként, közvetlenül vagy közvetve, Makiventa Melkizedek hitterjesztőinek hitszónoklataiból származtak, akik a sálemi központjukból indultak útjukra, hogy elterjesszék az egy Isten—a Fenséges—tantételét egészen a föld határaiig.

131:0.2

Ezennel közreadjuk Ganid kéziratának kivonatát, melyet Alexandriában és Rómában készített, és amely a halála után még évszázadokig fennmaradt Indiában. Az anyagokat tíz cím alatt gyűjtötte a következőképpen:


 
 
131:1 ►
Az Urantia könyv