◄ 120. írás
  4. rész ▲
122. írás ►
121. írás

Mihály alászállásának kora

A Krisztus utáni első század nyugati világa  •  A zsidó nép  •  A nem-zsidók körei  •  A nem-zsidó bölcselet  •  A nem-zsidó vallások  •  A héber vallás  •  Zsidók és nem-zsidók  •  Korábbi írásos feljegyzések

AZ URANTIAI Közteslények Egyesült Testvériségének tizenkét tagjából álló s a rendünk elnöklő fejének és a feljegyzési Melkizedeknek az együttes támogatását élvező munkabizottság felügyelete alatt működő másodfajú közteslényként én, aki egykor András apostol mellé voltam kirendelve, én vagyok felhatalmazva a názáreti Jézus élettörténetéről szóló beszámoló rögzítésére, ahogyan azokat az eseményeket a rendembeli földi teremtmények észlelték, és ahogy azokat később részlegesen feljegyezte az átmeneti gondnokságom alatt állott emberi társam. Tudván, hogy a Mestere mennyire gondosan kerülte azt, hogy feljegyzéseket hagyjon hátra, András következetesen ellenezte, hogy az írott beszámolóit sokszorosítsák. A Jézus többi apostola részéről megnyilvánuló hasonló hozzáállás nagyban hátráltatta az evangéliumok megírását.


 
 
121:1 ►
Az Urantia könyv