◄ 127. írás
  4. rész ▲
129. írás ►
128. írás

Jézus korai felnőttkora

A huszonegyedik év (Kr.u. 15)  •  A huszonkettedik év (Kr.u. 16)  •  A huszonharmadik év (Kr.u. 17)  •  A damaszkuszi mellékesemény  •  A huszonnegyedik év (Kr.u. 18)  •  A huszonötödik év (Kr.u. 19)  •  A huszonhatodik év (Kr.u. 20)

AHOGY a názáreti Jézus megkezdte a felnőttkori életének első éveit, addig is és azután is úgy élt, ahogy egy rendes és átlagos emberi életet élnek a földön. Jézus úgy jött e világra, ahogy a többi gyermek; semmi köze sem volt a szülei kiválasztásához. Ő választotta e különös világot, mint a bolygót, ahol teljesíti a hetedik és egyben utolsó alászállását, a halandói húsvér testhez hasonló alakban való megtestesülést, de egyébként természetes úton jelent meg a világon, a teremtésrész gyermekeként nőtt fel és úgy küzdött a környezeti nehézségekkel, ahogy más halandók is teszik ezen a földön és a hasonló világokon.

128:0.2

Mindig tartsátok szem előtt a Mihály-féle urantiai alászállás kettős célját:

128:0.3

1. A halandó testben élő emberi teremtmény teljes élete megélésének megtapasztalása, a fennhatóságának kiteljesítése a Nebadonban.

128:0.4

2. Az Egyetemes Atya kinyilatkoztatása az idő és tér világainak halandó lakói számára és e halandóknak még eredményesebb módot mutatni az Egyetemes Atya jobb megértéséhez.

128:0.5

Minden más teremtményi haszon és világegyetemi előny véletlen jellegű és másodlagos volt a halandói alászállás fő célkitűzéseihez képest.


 
 
128:1 ►
Az Urantia könyv