◄ 123. írás
  4. rész ▲
125. írás ►
124. írás

Jézus kései gyermekkora

Jézus kilencedik éve (Kr.u. 3)  •  A tizedik év (Kr.u. 4)  •  A tizenegyedik év (Kr.u. 5)  •  A tizenkettedik év (Kr.u. 6)  •  A tizenharmadik év (Kr.u. 7)  •  A jeruzsálemi utazás

BÁR Jézusnak jobb lehetőségei lettek volna, ha a tanodát Alexandriában és nem Galileában végzi, de ott nem lehetett volna olyan nagyszerű a környezet ahhoz, hogy a saját létkérdéseinek megválaszolásán a legkevesebb nevelési útmutatás mellett dolgozzon, s ugyanakkor élvezze annak óriási előnyét is, hogy nagy számban találkozzon mindenféle társadalmi rendű, a polgárosodott világ minden sarkából származó férfival és nővel. Ha Alexandriában marad, akkor a képzését a zsidók irányították volna, mégpedig kizárólag a zsidó nevelési elvek szerint. Názáretben olyan nevelést kapott és olyan képzésben részesült, mely elfogadhatóbb módon készítette fel őt a nem-zsidók megértésére, és amely jobb és kiegyensúlyozottabb képet vázolt fel benne a héber istentan keleti vagy babiloni, és nyugati vagy hellén nézeteinek egymáshoz viszonyított érdemeiről.


 
 
124:1 ►
Az Urantia könyv