◄ 154. írás
  4. rész ▲
156. írás ►
155. írás

Menekülés Észak-Galileán át

Miért háborognak a pogányok?  •  A vándor hitszónokok Korazinban  •  Cezárea-Filippiben  •  Útban Fönícia felé  •  Beszélgetés az igaz vallásról  •  A második beszélgetés a vallásról

NEM SOKKAL azt követően, hogy Kheresa közelében partot értek ezen a mozgalmas vasárnapon, Jézus és huszonnégy társa egy rövid útszakaszt tett meg észak felé, azután az éjszakát Betszaida-Juliásztól délre, egy szép ligetben töltötték. Ismerték ezt a sátorozásra alkalmas helyet, mert régebben már megálltak itt. Mielőtt nyugovóra tértek volna, a Mester maga köré gyűjtötte a követőit és megvitatta velük a Bataneán és Észak-Galileán át a föníciai partvidékhez tervezett vándorútjuk részleteit.


 
 
155:1 ►
Az Urantia könyv