◄ Kapitel 36
  Del 2 ▲
Kapitel 38 ►
Kapitel 37

Lokaluniversumets personligheter

Universummedhjälparna  •  De Lysande Aftonstjärnorna  •  Ärkeänglarna  •  Assistenterna till de Allra Högsta  •  Höga Kommissionärer  •  Himmelska översynare  •  Mansoniavärldens lärare  •  Högre Andeklasser med förordnande  •  Lokaluniversumets stadigvarande medborgare  •  Andra grupper i lokaluniversumet

HÖGST bland alla personligheter i Nebadon står Skapar- och Mästarsonen Mikael, universumets fader och regent. Jämlik i fråga om gudomlighet och kompletterande till sina skapande egenskaper är lokaluniversumets Moderande, den Gudomliga Omvårdaren i Salvington. Och dessa skapare är i en mycket bokstavlig mening Fader-Sonen och Ande-Modern till alla skapade varelser som hör hemma i Nebadon.

37:0.2

De föregående kapitlen har handlat om de skapade klasserna av Söner; de efterföljande berättelserna beskriver de omvårdande andarna och uppstigande klasserna av söner. Detta kapitel befattar sig i huvudsak med en mellanliggande grupp, universummedhjälparna, men det tar också upp till en kort behandling vissa av de högre andarna stationerade i Nebadon och vissa klasser av permanenta medborgare i lokaluniversumet.


 
 
37:1 ►
Urantiaboken