◄ Kapitel 37
  Del 2 ▲
Kapitel 39 ►
Kapitel 38

Lokaluniversumets omvårdande andar

Serafernas ursprung  •  Änglarnas väsen  •  Ouppenbarade änglar  •  Serafernas världar  •  Serafernas utbildning  •  Serafernas organisation  •  Keruber och sanober  •  Kerubernas och sanobernas evolution  •  Mellanvarelserna

DET finns tre särskilda klasser av den Oändlige Andens personligheter. Den impulsive aposteln förstod detta när han skrev om Jesus, ”som har stigit upp till himlen och nu är på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom”; änglarna är tidens omvårdande andar; makter är rymdens budbärarskaror; krafter är den Oändlige Andens högre personligheter.

38:0.2

Så som supernaferna i centraluniversumet och sekonaferna i ett superuniversum, så bildar seraferna tillsammans med de associerade keruberna och sanoberna änglakåren i ett lokaluniversum.

38:0.3

Seraferna är alla ganska lika utformade. Överallt i de sju superuniverserna uppvisar de en minimal variation från ett universum till ett annat; de är de närmast standardiserade bland alla andetyper av personliga varelser. Deras olika klasser bildar de lokala skapelsernas kår av skickliga och allmänt förekommande omvårdare.


 
 
38:1 ►
Urantiaboken