◄ Kapitel 35
  Del 2 ▲
Kapitel 37 ►
Kapitel 36

Livsbärarna

Livsbärarnas ursprung och väsen  •  Livsbärarnas världar  •  Livets överflyttande  •  Melkisedeklivsbärarna  •  De sju biträdande sinnesandarna  •  Levande krafter

LIV uppkommer inte spontant. Liv konstrueras enligt planer som har uppgjorts av de (ouppenbarade) Varandets Arkitekter och uppkommer på de beboeliga planeterna antingen genom direkt införsel eller som ett resultat av åtgärder som vidtas av lokaluniversumets Livsbärare. Dessa bärare av liv är bland de mest intressanta och mångsidiga i Universumsönernas mångfaldiga familj. De har anförtrotts planerandet av varelseliv och dess transporterande till planetsfärerna. Och sedan de har planterat detta liv i sådana nya världar stannar de där under långa tider för att omhulda dess utveckling.


 
 
36:1 ►
Urantiaboken