◄ Kapitel 34
  Del 2 ▲
Kapitel 36 ►
Kapitel 35

Guds Söner i lokaluniversumet

Fadermelkisedek  •  Melkisedeksönerna  •  Melkisedekvärldarna  •  Melkisedekarnas specialuppgifter  •  Vorondadeksönerna  •  Konstellationsfäderna  •  Vorondadekvärldarna  •  Lanonandeksönerna  •  Lanonandekhärskarna  •  Lanonandekvärldarna

DE AV Guds Söner som har introducerats i det föregående har sitt ursprung i Paradiset. De är efterkommande till de universella domänernas gudomliga Härskare. Av den första paradisklassen av söner, Skaparsönerna, finns det i Nebadon endast en, Mikael, universumets fader och härskare. Av den andra klassen Paradissöner, Avonalerna eller Administratörsönerna, har Nebadon sin fulla kvot—1.062. Och dessa ”mindre Kristusar” är alldeles lika effektiva och allsmäktiga i sina planetariska utgivningar som Skapar- och Mästarsonen var på Urantia. Den tredje klassen, som har sitt ursprung i Treenigheten, registreras inte i ett lokaluniversum, men jag uppskattar att det i Nebadon finns mellan femtontusen och tjugotusen av Treenighetens Undervisande Söner, förutom de registrerade 9.642 av skapade treenigade assistenterna. Dessa Paradisets Daynaler är varken domare eller administratörer; de är superlärare.

35:0.2

De typer av Söner som här skall redogöras för har sitt ursprung i lokaluniversumet; de är efterkommande till en Paradisets Skaparson i varierande association med Universumets Moderande, som kompletterar honom. I dessa berättelser omnämns följande klasser av söner i lokaluniversumet:

35:0.3

1. Melkisedeksöner

35:0.4

2. Vorondadeksöner

35:0.5

3. Lanonandeksöner

35:0.6

4. Livsbärarsöner

35:0.7

Den treeniga Paradisgudomen är verksam vid skapandet av tre klasser av söner: Mikaelerna, Avonalerna och Daynalerna. Den tvåförenade Gudomen i lokaluniversumet, Sonen och Anden, är också verksam vid skapandet av tre högre klasser av Söner: Melkisedekarna, Vorondadekarna och Lanonandekarna; och sedan de har åstadkommit detta trefaldiga frambringande samverkar de med följande nivå av Gud den Sjufaldige för att åstadkomma Livsbärarnas mångkunniga klass. Dessa varelser klassificeras som hörande till Guds nedstigande Söner, men de är en unik och säregen form av liv i universum. Redogörelsen för dem upptar nästa kapitel i sin helhet.


 
 
35:1 ►
Urantiaboken