◄ 35:7
Kapitel 35
35:9 ►

Guds Söner i lokaluniversumet

8. Lanonandeksönerna

35:8.1

Efter skapandet av Vorondadekarna förenar sig Skaparsonen och Universumets Moderande i avsikt att ge existens till den tredje klassen av universumsöner, Lanonandekarna. Fastän dessa ägnar sig åt mångahanda uppgifter som ansluter sig till systemens administration är de främst kända som Systemhärskare, härskare över lokalsystemen, och som Planetprinsar, administrativa överhuvuden för de bebodda världarna.

35:8.2

Då dessa skapade söner är en senare och—med tanke på gudomlighetsnivåer—lägre klass, behövde dessa varelser genomgå vissa träningskurser i Melkisedekvärldarna som förberedelse för senare tjänst. De var de första studerande vid Melkisedekarnas universitet, och de klassificerades och intygades av sina Melkisedeklärare och -examinatorer enligt förmåga, personlighet och uppnådda resultat.

35:8.3

I början av sin tillvaro hade universumet Nebadon exakt tolv miljoner Lanonandekar, och då de hade genomgått Melkisedekarnas sfär indelades de på basis av de slutliga testen i tre klasser:

35:8.4

1. Första gradens Lanonandekar. Av den högsta rangen fanns det 709.841 Lanonandekar. Dessa är de Söner som bestäms till Systemhärskare, till assistenter vid konstellationernas suprema råd och till rådgivare i universumets högre administrativa arbete.

35:8.5

2. Andra gradens Lanonandekar. Av denna klass som framträdde från Melkisedek fanns det 10.234.601 Lanonandekar. De förordnas som Planetprinsar och till reserven i den klassen.

35:8.6

3. Tredje gradens Lanonandekar. Denna grupp omfattade 1.055.558 Lanonandekar. Dessa Söner fungerar som underordnade assistenter, budbärare, väktare, kommissionärer och observatörer, och de uträttar allehanda ärenden i ett system och dess delvärldar.

35:8.7

Det är inte möjligt för dessa Söner, såsom för evolutionära varelser, att avancera från en grupp till en annan. Sedan de har genomgått Melkisedekträningen och blivit testade och klassificerade tjänar de fortsättningsvis med den rang som har givits dem. Inte heller producerar dessa Söner efterkommande; deras antal i universumet är konstant.

35:8.8

Avrundat klassificeras Sönernas Lanonandekklass i Salvington enligt följande:

Universumkoordinatorer och Konstellationsrådgivare . 100.000
Systemhärskare och Assistenter . . . . . . . . . . . 600.000
Planetprinsar och Reserver. . . . . . . . . . . . 10.000.000
Budbärarkårer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000
Väktare och Upptecknare. . . . . . . . . . . . . . . 100.000
Reservkår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000
35:8.15

Emedan Lanonandekarna är en något lägre klass av Söner än Melkisedekarna och Vorondadekarna är de till ännu större hjälp i de underordnade enheterna i universumet, ty de kan komma närmare de förståndsmässiga rasernas lägre varelser. De löper också större risk att fara vilse, att avvika från de godtagbara förfarandena för universumstyre. Men dessa Lanonandekar, i synnerhet första gradens klass, är de mest dugliga och mångkunniga av alla administratörer i lokaluniversumet. I verkställighetsförmåga överträffas de endast av Gabriel och hans ouppenbarade medarbetare.


◄ 35:7
 
35:9 ►