◄ 37:0
Kapitel 37
37:2 ►

Lokaluniversumets personligheter

1. Universummedhjälparna

37:1.1

Många av de unika klasser som vanligen grupperas i denna kategori är ouppenbarade, men så som de presenteras i dessa kapitel omfattar Universummedhjälparna följande sju klasser:

37:1.2

1. Klara Morgonstjärnor.

37:1.3

2. Lysande Aftonstjärnor.

37:1.4

3. Ärkeänglar.

37:1.5

4. Assistenter till de Allra Högsta.

37:1.6

5. Höga Kommissionärer.

37:1.7

6. Himmelska Översynare.

37:1.8

7. Mansoniavärldens Lärare

37:1.9

Av den första klassen av universummedhjälpare, de Klara Morgonstjärnorna, finns det endast en i varje lokaluniversum, och han är den förstfödde av alla varelser som hör hemma i ett lokaluniversum. Den Klara Morgonstjärnan i vårt universum är känd som Gabriel från Salvington. Han är den ledande verkställaren för hela Nebadon, och han fungerar som personlig representant för Härskarsonen och som talesman för hans skapande gemål.

37:1.10

Under de tidigare tiderna i Nebadon arbetade Gabriel helt ensam med Mikael och den Skapande Anden. Då universumet växte och de administrativa problemen mångfaldigades försågs han med en personlig stab av ouppenbarade assistenter, och till slut utvidgades denna grupp av att Nebadons kår av Aftonstjärnor skapades.


◄ 37:0
 
37:2 ►