◄ 37:7
Kapitel 37
37:9 ►

Lokaluniversumets personligheter

8. Högre Andeklasser med förordnande

37:8.1

Förutom styrkecentren och de fysiska övervakarna är vissa av de andevarelser med högre ursprung vilka hör till den Oändlige Andens familj permanent förordnade till lokaluniversumet. Av de högre andeklasserna i den Oändlige Andens familj är följande på detta sätt förordnade:

37:8.2

De Ensamma Budbärarna är, när de är funktionellt knutna till lokaluniversumets administration, till ovärderlig hjälp för oss i våra strävanden att övervinna tidens och rymdens handicap. När de inte på detta sätt är förordnade har vi som hör hemma i lokaluniversumet absolut ingen bestämmanderätt över dem, men även då är dessa unika varelser alltid villiga att hjälpa oss att lösa våra problem och utföra våra uppdrag.

37:8.3

Andovontia är namnet på den Universernas Strömkretsövervakare av tredje graden som är stationerad i vårt lokaluniversum. Han befattar sig endast med ande- och morontiaströmkretsar, inte med dem som lyder under styrkeledarna. Det var han som isolerade Urantia den gång då Caligastia svek och förledde planeten under Lucifer-upprorets prövande tider. Med de hälsningar som han sänder till de dödliga på Urantia uttrycker han sitt nöje över att se fram emot den dag då ni en gång återinkopplas till de universumströmkretsar som han övervakar.

37:8.4

Folkräkningens Ledare i Nebadon, Salsatia, har sitt högkvarter inom Gabriels sektor i Salvington. Han är automatiskt medveten om viljans födelse och död och registrerar löpande det exakta antalet viljevarelser som fungerar i lokaluniversumet. Han arbetar i nära förbindelse med personlighetsregistratorerna som har sitt hemvist i ärkeänglarnas arkivvärldar.

37:8.5

En Biträdande Inspektör är bosatt i Salvington. Han är den personliga representanten för Orvontons Suprema Verkställare. Hans medarbetare, de Förordnade Vakterna i lokalsystemen, är likaså representanter för den Suprema Verkställaren i Orvonton.

37:8.6

De Universella Medlarna är ambulerande domstolar i tidens och rymdens universer, och de fungerar från de evolutionära världarna uppåt genom varje sektion i lokaluniversumet och därifrån vidare. Dessa skiljedomare är registrerade i Uversa; det exakta antalet av dem som verkar i Nebadon är inte antecknat, men jag uppskattar att det finns omkring ett hundra miljoner medlande kommissioner i vårt lokaluniversum.

37:8.7

Av de Tekniska Rådgivarna, rikets juridiska sinnen, har vi vår kvot, omkring en halv miljard. Dessa varelser är levande och kringresande erfarenhetsmässiga juridiska bibliotek för hela rymden.

37:8.8

Av de Himmelska Upptecknarna, de uppstigna seraferna, har vi i Nebadon sjuttiofem. Dessa är de äldre eller övervakande upptecknarna. De avancerande eleverna av denna klass uppgår till närmare fyra miljarder.

37:8.9

De sjuttio miljarder nebadonska Morontiaföljeslagarnas omvårdnadsverksamhet beskrivs i de berättelser som handlar om övergångsplaneterna för tidens pilgrimer.

37:8.10

Varje universum har sin egen infödda änglakår; det oaktat finns det tillfällen då det är mycket nyttigt att få hjälp av de högre andar som har sitt ursprung utanför den lokala skapelsen. Supernaferna utför vissa sällsynta och enastående tjänster; den nuvarande ledaren för seraferna på Urantia är en första gradens supernaf från Paradiset. De återspeglande sekonaferna påträffas överallt där personal från superuniversumet fungerar, och ett stort antal tertiafer tjänar temporärt som Assistenter till de Allra Högsta.


◄ 37:7
 
37:9 ►