◄ Kapitel 44
  Del 2 ▲
Kapitel 46 ►
Kapitel 45

Administrationen av lokalsystemet

Övergångskulturens världar  •  Systemhärskaren  •  Systemstyret  •  De tjugofyra rådgivarna  •  De Materiella Sönerna  •  Adamernas träning av de uppstigande  •  Melkisedekarnas skolor

SATANIAS administrativa centrum består av en klunga arkitektoniska sfärer, femtiosju till antalet—Jerusem självt, de sju större satelliterna och de fyrtionio undersatelliterna. Jerusem, systemets huvudstad, är nästan hundra gånger större än Urantia fastän dess gravitation är en aning mindre. Jerusems större satelliter är de sju övergångsvärldarna, av vilka var och en är omkring tio gånger så stor som Urantia, medan de sju undersatelliterna till varje övergångssfär i stort sett är av samma storlek som Urantia.

45:0.2

De sju mansoniavärldarna är de sju subsatelliterna till övergångsvärld nummer ett.

45:0.3

Hela detta system bestående av femtiosju arkitektoniska världar har sin egen ljus-, värme-, vatten-, och energihushållning baserad på koordinering av Satanias Styrkecenter och Ledande Fysiska Övervakare enligt det etablerade förfarandet för fysiskt organiserande och arrangerande på dessa speciellt skapade sfärer. De blir också fysiskt omskötta och i övrigt underhållna av de infödda spornagierna.


 
 
45:1 ►
Urantiaboken