◄ Kapitel 45
  Del 2 ▲
Kapitel 47 ►
Kapitel 46

Lokalsystemets högkvarter

Jerusems fysiska aspekter  •  Jerusems fysiska drag  •  Jerusems informationsutsändningar  •  Bostads- och administrationsområdena  •  Jerusems cirklar  •  Verkställighets- och administrationskvadraterna  •  Rektanglarna—spornagierna  •  Jerusems trianglar

JERUSEM, Satanias högkvarter, är en ordinär huvudstad i ett lokalsystem, och om man inte beaktar talrika oregelbundenheter som har förorsakats av Lucifers uppror och Mikaels utgivning på Urantia är den typisk för liknande sfärer. Ert lokalsystem har gått igenom några stormiga erfarenheter, men det administreras numera högst effektivt, och under tidsåldrarnas förlopp blir följderna av disharmonin sakta men säkert utraderade. Ordning och god vilja blir återställda, och förhållandena i Jerusem närmar sig allt mera himlen enligt era traditioner, ty systemets högkvarter är sannerligen den himmel som visualiseras av majoriteten av det tjugonde århundradets religiöst troende.


 
 
46:1 ►
Urantiaboken