◄ 46:5
Kapitel 46
46:7 ►

Lokalsystemets högkvarter

6. Verkställighets- och administrationskvadraterna

46:6.1

Systemets verkställighets- och administrationsavdelningar är belägna i enorma departementskvadrater, ett tusen till antalet. Varje administrativ enhet är indelad i hundra underavdelningar om tio undergrupper var. Dessa tusen kvadrater är sammanförda i tio storgrupperingar, som sålunda bildar följande administrativa departement:

46:6.2

1. Fysiskt underhåll och materiell förbättring, områdena för fysisk styrka och energi.

46:6.3

2. Medlingsverksamhet, etik och administrativa avgöranden.

46:6.4

3. Planetariska och lokala angelägenheter.

46:6.5

4. Konstellations- och universumangelägenheter.

46:6.6

5. Utbildning och Melkisedekarnas andra aktiviteter.

46:6.7

6. Planeternas och systemets fysiska framsteg, de naturvetenskapliga områdena av aktiviteterna i Satania.

46:6.8

7. Morontiaangelägenheter.

46:6.9

8. Rena andeaktiviteter och -etik.

46:6.10

9. Omvårdnad av de uppstigna.

46:6.11

10. Storuniversums filosofi.

46:6.12

Dessa strukturer är genomskinliga; alla systemets aktiviteter kan därför beskådas även av gäststuderande.


◄ 46:5
 
46:7 ►