◄ 46:3
Kapitel 46
46:5 ►

Lokalsystemets högkvarter

4. Bostads- och administrationsområdena

46:4.1

Ansenliga delar av Jerusem är anvisade till bostadsområden, medan andra delar av systemhuvudstaden har överlåtits för de nödvändiga administrativa funktionerna som omfattar övervakning av angelägenheterna i 619 bebodda sfärer, 56 världar för övergångskultur och själva systemhuvudstaden. I Jerusem och Nebadon är dessa arrangemang utformade som följer:

46:4.2

1. Cirklarna—bostadsområdena för icke-infödda.

46:4.3

2. Kvadraterna—systemets verkställighets- och administrationsområdena.

46:4.4

3. Rektanglarna—mötesplatserna för det lägrestående infödda livet.

46:4.5

4. Trianglarna—de administrativa områdena för lokal- eller jerusemförvaltning.

46:4.6

Detta arrangerande av systemaktiviteterna i cirklar, kvadrater, rektanglar och trianglar är gemensamt för alla systemhuvudstäder i Nebadon. I ett annat universum kan det finnas ett helt annat arrangemang. Dessa angelägenheter bestäms av Skaparsönernas olika planer.

46:4.7

Vår berättelse om dessa bostads- och administrationsområden tar inte i betraktande de vidsträckta och vackra gårdarna som tillhör Guds Materiella Söner, de stadigvarande medborgarna i Jerusem. Inte heller nämner vi de talrika andra fascinerande klasserna av ande- och nästan andevarelser. Till exempel: Jerusem åtnjuter effektiva tjänster som utförs av spirongerna som har gestaltats för att fungera i systemet. Dessa varelser ägnar sig åt andlig omvårdnad till förmån för de övermateriella invånarna och besökarna. Det är en underbar grupp av intelligenta och vackra varelser som är övergångstjänare för de högre morontiavarelserna och morontiamedhjälparna som arbetar med att underhålla och utsmycka alla morontiaskapelser. De är i Jerusem det som mellanvarelserna är på Urantia, halvvägsmedhjälpare som verkar mellan det materiella och det andliga.

46:4.8

Systemens huvudstäder är unika såtillvida att de är de enda världar som uppvisar närapå fulländat alla tre faser av universumtillvaro: materiell, morontiell och andlig. Vare sig du är en materiell, en morontia- eller en andepersonlighet kommer du att känna dig hemma i Jerusem; det gör också de kombinerade varelserna, sådana som mellanvarelserna och de Materiella Sönerna.

46:4.9

Jerusem har storartade byggnader både av materiella och morontiella slag, samtidigt som utsmyckningen av de rent andliga zonerna är minst lika utsökt och fullödig. O, att jag blott hade ord att beskriva morontiamotsvarigheterna till den förunderliga fysiska utrustningen i Jerusem! Om jag sedan blott kunde vidare skildra den sublima värdigheten och utsökta fulländningen i den andliga utstyrseln av denna högkvartersvärld! Er mest fantasifulla uppfattning om skönhetens fulländning och utrustningens fullödighet skulle knappast kunna närma sig dessa storslagna ting. Och Jerusem är endast första steget på vägen till den himmelska fulländningen i Paradisets skönhet.


◄ 46:3
 
46:5 ►