◄ 45:2
Kapitel 45
45:4 ►

Administrationen av lokalsystemet

3. Systemstyret

45:3.1

Den ledande verkställaren i ett lokalsystem, Systemhärskaren, har alltid stöd av två eller tre Lanonandeksöner som tjänstgör som förste och andre assistent. Men för närvarande administreras systemet Satania av en stab om sju Lanonandekar:

45:3.2

1. Systemhärskaren—Lanaforge, nummer 2.709 av första gradens klass och efterträdare till den avfallne Lucifer.

45:3.3

2. Den förste Assistenthärskaren—Mansurotia, nummer 17.841 av tredje gradens Lanonandekar. Han sändes till Satania tillsammans med Lanaforge.

45:3.4

3. Den andre Assistenthärskaren—Sadib, nummer 271.402 av tredje gradens klass. Sadib kom också till Satania med Lanaforge.

45:3.5

4. Systemets väktare—Holdant, nummer 19 av tredje gradens kår, väktare och övervakare av alla internerade andar ovanför de dödligas existensklass. Holdant kom likaså till Satania med Lanaforge.

45:3.6

5. Systemets upptecknare—Vilton, sekreterare för Lanonandekregimen i Satania, nummer 374 av tredje gradens klass. Vilton var medlem av Lanaforges ursprungliga grupp.

45:3.7

6. Utgivningsledaren—Fortant, nummer 319.847 i reserven av andra gradens Lanonandekar och temporär ledare för alla universumaktiviteter som har överförts till Jerusem efter Mikaels utgivning på Urantia. Fortant har varit knuten till Lanaforges stab under ett tusen nio hundra år enligt urantiatid.

45:3.8

7. Den höga rådgivaren—Hanavard, nummer 67 av första gradens Lanonandeksöner och medlem av den höga kåren av universumrådgivare och koordinatorer. Han tjänstgör som tillförordnad ordförande för det verkställande rådet i Satania. Hanavard är den tolfte av denna klass som tjänar i denna egenskap i Jerusem sedan Lucifers uppror.

45:3.9

Denna verkställande grupp om sju Lanonandekar bildar den utvidgade nödfallsadministration som blev nödvändig på grund av de svårigheter som Lucifers uppror förorsakade. Det finns endast domstolar för mindre ärenden i Jerusem emedan systemet är en enhet för administration, inte rättskipning, men Lanonandekarnas administration har stöd av Jerusems verkställande råd, det suprema rådgivande organet i Satania. Detta råd består av tolv medlemmar:

45:3.10

1. Hanavard, Lanonandek-ordföranden.

45:3.11

2. Lanaforge, Systemhärskaren.

45:3.12

3. Mansurotia, den förste Assistenthärskaren.

45:3.13

4. Ledaren för Melkisedekarna i Satania.

45:3.14

5. Den tillförordnade ledaren för Livsbärarna i Satania.

45:3.15

6. Ledaren för finaliterna i Satania.

45:3.16

7. Den ursprunglige Adam i Satania, ledaren som ser till de Materiella Sönerna.

45:3.17

8. Ledaren för serafernas härskaror i Satania.

45:3.18

9. Ledaren för de fysiska övervakarna i Satania.

45:3.19

10. Ledaren för Morontiastyrkans Övervakare i systemet

45:3.20

11. Den tillförordnade ledaren för systemets mellanvarelser

45:3.21

12. Den tillförordnade ledaren för de uppstigande dödligas kår

45:3.22

Detta råd väljer vid vissa tillfällen tre medlemmar som representerar lokalsystemet i det suprema rådet vid universumhögkvarteret, men denna representation är avbruten på grund av upproret. Satania har nu en observatör vid högkvarteret i lokaluniversumet, men efter Mikaels utgivning har systemet återupptagit valet av tio medlemmar till den lagstiftande församlingen i Edentia.


◄ 45:2
 
45:4 ►