◄ Kapitel 42
  Del 2 ▲
Kapitel 44 ►
Kapitel 43

Konstellationerna

Konstellationens högkvarter  •  Konstellationens styrelse  •  De Högsta i Norlatiadek  •  Mötesberget—Dagarnas Trogna  •  Edentiafäderna sedan Lucifers uppror  •  Guds trädgårdar  •  Univitatierna  •  Edentias träningsvärldar  •  Medborgarskap på Edentia

URANTIA betecknas i allmänhet som 606 i Satania i Nebadons Norlatiadek, vilket betyder den sexhundrasjätte bebodda planeten i lokalsystemet Satania, beläget i konstellationen Norlatiadek, en av de ett hundra konstellationerna i lokaluniversumet Nebadon. Då konstellationerna representerar den första indelningen av ett lokaluniversum förenar deras härskare lokalsystemen av bebodda planeter med lokaluniversumets centrala administration i Salvington och genom återspegling med superadministrationen hos Dagarnas Forna i Uversa.

43:0.2

Styrelsen för er konstellation är belägen i en klunga av 771 arkitektoniska sfärer av vilka den mittersta och största är Edentia, sätet för Konstellationsfädernas, de Högstas i Norlatiadek, administration. Själva Edentia är ungefär ett hundra gånger så stor som er värld. De sjuttio större sfärerna som omger Edentia är cirka tio gånger Urantias storlek, medan de tio satelliter som kretsar kring var och en av dessa sjuttio världar är ungefär så stora som Urantia. Dessa 771 arkitektoniska sfärer är helt jämförbara i storlek med motsvarande i andra konstellationer.

43:0.3

Tideräkningen och avståndsmätningen i Edentia är desamma som i Salvington, och likt sfärerna i universumets huvudstad är konstellationens högkvartersvärldar till fullo försedda med alla klasser av himmelska intelligenser. Allmänt taget avviker dessa personligheter inte särskilt mycket från dem som har beskrivits i samband med universumets administration.

43:0.4

Övervakningsseraferna, den tredje klassen av änglar i lokaluniversumet, är förordnade till tjänst i konstellationerna. De har sitt högkvarter på huvudstadssfärerna och bedriver en omfattande verksamhet i de omgivande världarna för morontiaträning. I Norlatiadek bebos de sjuttio större sfärerna och de sju hundra mindre satelliterna av univitatierna, konstellationens stadigvarande medborgare. Alla dessa arkitektoniska världar förvaltas helt av de olika grupperna av infödda varelser, till större delen ouppenbarade men inkluderande de effektiva spirongerna och de vackra spornagierna. Då det ligger i mittpunkten av morontiaträningens program är morontialivet i konstellationerna, vilket ni kanske kan vänta er, både typiskt och idealiskt.


 
 
43:1 ►
Urantiaboken