◄ 43:8
Kapitel 43
44:0 ►

Konstellationerna

9. Medborgarskap på Edentia

43:9.1

Efter gradueringen från värld nummer sjuttio bosätter sig de uppstigande dödliga på Edentia. De uppstigande deltar nu för första gången i ”Paradisets möten” och hör berättelsen om sin vittomspännande karriär, så som den beskrivs av en av Dagarnas Trogna, den första som de har mött av de Suprema Personligheterna med treenighetsursprung.

43:9.2

Hela denna vistelse i konstellationens träningsvärldar, kulminerande i medborgarskap på Edentia, är en period av sann och himmelsk salighet för morontiaframskridarna. Under hela din vistelse i systemets världar evolverade du från nästan ett djur till en morontiavarelse; du var mera materiell än andlig. På Salvingtons sfärer evolverar du från en morontiavarelse till en sann ande; du är då mera andlig än materiell. Men i Edentia är de uppstigande halvvägs mellan sitt tidigare och sitt framtida tillstånd, halvvägs på sin utveckling från evolutionärt djur till uppstigande ande. Under hela din vistelse på Edentia och dess världar är du ”såsom änglarna”; du går ständigt framåt men bibehåller hela tiden din allmänna och typiska morontiastatus.

43:9.3

Denna tid då de uppstigande dödliga vistas i konstellationen är den mest enhetliga och stabila tiden under hela morontiaframskridandets livsskede. Denna erfarenhet utgör den förandliga sociala anpassningsträningen för de uppstigande. Den motsvarar den förfinalitiska andliga erfarenheten i Havona och den förabsonita träningen i Paradiset.

43:9.4

De uppstigande dödliga på Edentia är i huvudsak sysselsatta med sina uppdrag på de sjuttio efter varandra följande univitatievärldarna. De tjänar också i olika bemärkelser på själva Edentia, främst i samband med konstellationens program som gäller gruppers, rasers, nationers och planeters välfärd. De Högsta är inte så mycket engagerade i att främja individuellt framåtskridande i de bebodda världarna; de styr i människors riken mer än i enskilda individers hjärtan.

43:9.5

Och den dag då du är färdig att lämna Edentia för livsskedet i Salvington kommer du att stanna upp och blicka tillbaka på en av de vackraste och mest vederkvickande av alla dina träningsperioder på den här sidan av Paradiset. Men all denna härlighet kommer endast att förstärkas under din uppstigning inåt och med din tilltagande förmåga att i större utsträckning uppskatta gudomliga betydelser och andliga värden.

43:9.6

[Avfattat under beskydd av Malavatia Melkisedek.]


◄ 43:8
 
Kapitel 44 ►
 

Svensk översättning © Urantia-stiftelsen. Eftertryck förbjudes.