◄ Kapitel 41
  Del 2 ▲
Kapitel 43 ►
Kapitel 42

Energi—sinne och materia

Paradisets krafter och energier  •  De universella icke-andliga energisystemen (fysiska energier)  •  Klassificeringen av materia  •  Omvandlingarna av energi och materia  •  Den vågformade energins manifestationer  •  Ultimatoner, elektroner och atomer  •  Atomernas materia  •  Atomens kohesion  •  Naturfilosofin  •  Universella icke-andliga energisystem (materiella sinnessystem)  •  Universums mekanismer  •  Mönster och form—sinnets dominans

GRUNDEN till universum är materiell i den bemärkelse att energi är basen för all existens, och ren energi står under den Universelle Faderns kontroll. Kraft, energi, är det enaste ting som står som ett evigt monument utvisande och bevisande det Universella Absolutets existens och närvaro. Denna väldiga ström av energi som utgår från Paradisnärvarorna har aldrig brutits, aldrig uteblivit; det har aldrig förekommit något avbrott i det infinita upprätthållandet.

42:0.2

Behandlingen av universumenergin sker alltid i enlighet med den Universelle Faderns personliga vilja och allvisa mandat. Denna personliga kontroll av manifesterad styrka och cirkulerande energi modifieras av den Evige Sonens jämbördiga handlingar och beslut, såväl som av Sonens och Faderns gemensamma ändamål som verkställs av Samverkaren. Dessa gudomliga varelser handlar personligen och som individer; de fungerar också i ett nästan obegränsat antal underordnades person och styrka, som var och en på olika sätt uttrycker det eviga och gudomliga syftet i universernas universum. Men dessa funktionella och övergående modifikationer eller omvandlingar av gudomlig styrka förringar på intet sätt sanningen av utsagon att all kraft-energi i sista hand kontrolleras av en personlig Gud bosatt i alltings centrum.


 
 
42:1 ►
Urantiaboken