◄ 42:2
Kapitel 42
42:4 ►

Energi—sinne och materia

3. Klassificeringen av materia

42:3.1

Materian är identisk i alla universer med undantag för centraluniversumet. Materians fysiska egenskaper beror på rotationshastigheten hos dess beståndsdelar, antalet och storleken av de roterande delarna, deras avstånd från kärnkroppen eller rymdinnehållet i materian samt på närvaron av vissa krafter som tills vidare är oupptäckta på Urantia.

42:3.2

I de olika solarna, planeterna och rymdkropparna finns det tio stora grupper av materia:

42:3.3

1. Ultimatonisk materia—de första fysiska enheterna i den materiella tillvaron, de energipartiklar som behövs för att bygga upp elektroner.

42:3.4

2. Subelektronisk materia—det explosiva och frånstötande stadiet i solarnas supergaser.

42:3.5

3. Elektronisk materia—det elektriska stadiet av materiell differentiering—elektroner, protoner och olika andra enheter som ingår i de elektroniska gruppernas varierande sammansättning.

42:3.6

4. Subatomisk materia—materia som i omfattande grad existerar i de heta solarnas inre.

42:3.7

5. Splittrade atomer—som man finner i de svalnande solarna och överallt i rymden.

42:3.8

6. Joniserad materia—enskilda atomer som har berövats sina yttre (kemiskt aktiva) elektroner av elektricitets-, värme- eller röntgenstråleaktiviteter och av lösningsmedel.

42:3.9

7. Atomisk materia—det kemiska stadiet för grundämnenas organisation, beståndsdelarna i den molekylära eller synliga materian.

42:3.10

8. Materians molekylära stadium—materia så som den existerar på Urantia i ett relativt stabilt stadium av materialisation under normala förhållanden.

42:3.11

9. Radioaktiv materia—den sönderfallande tendensen och aktiviteten hos de tyngre grundämnena under förhållanden av moderat hetta och minskat gravitationstryck.

42:3.12

10. Hopsjunken materia—den relativt oföränderliga materian som finns i det inre av kalla eller döda solar. Denna form av materia är inte helt oföränderlig; den har ännu kvar en del ultimatonisk och även elektronisk aktivitet, men dessa enheter ligger mycket nära varandra, och deras rotationshastighet är starkt nedsatt.

42:3.13

Klassificeringen av materia i det föregående hänför sig till dess organisation hellre än till de former den framträder i för skapade varelser. Inte heller tar den med i räkningen de föremergenta stadierna av energi eller de eviga materialisationerna i Paradiset och centraluniversumet.


◄ 42:2
 
42:4 ►