◄ Kapitel 16
  Del 1 ▲
Kapitel 18 ►
Kapitel 17

De sju grupperna av Suprema Andar

De sju Suprema Verkställarna  •  Majeston—Ledare för Återspeglingen  •  De Återspeglande Andarna  •  Återspeglingsmedhjälparna  •  Kretsarnas sju Andar  •  De lokala universernas Skapande Andar  •  De biträdande sinnesandarna  •  De Suprema Andarnas funktioner

DE SJU grupperna av Suprema Andar är de universella koordinerande ledarna för den sjusegmenterade administrationen av storuniversum. Även fast alla räknas till den Oändlige Andens funktionella familj klassificeras följande tre grupper vanligen som barn till Paradistreenigheten:

17:0.2

1. De Sju Härskarandarna.

17:0.3

2. De Sju Suprema Verkställarna.

17:0.4

3. De Återspeglande Andarna.

17:0.5

De återstående fyra grupperna blir till genom de skapande handlingar som den Oändlige Anden eller hans medarbetare med skaparstatus ansvarar för:

17:0.6

1. Återspeglingsmedhjälparna.

17:0.7

2. Kretsarnas Sju Andar.

17:0.8

3. Lokaluniversernas Skapande Andar.

17:0.9

4. De Biträdande Sinnesandarna.

17:0.10

Dessa sju klasser är i Uversa kända som de sju grupperna av Suprema Andar. Deras verksamhetsområde sträcker sig från de Sju Härskarandarnas personliga närvaro i den eviga Öns periferi, genom Andens sju paradissatelliter, havonakretsarna, superuniversernas regeringar och lokaluniversernas administration och övervakning ända till den anspråkslösa tjänst som utförs av sinneshjälparna som är utgivna till det evolutionära sinnets riken i tidens och rymdens världar.

17:0.11

De Sju Härskarandarna är de koordinerande ledarna för denna vittutbredda administrativa domän. I en del angelägenheter som gäller den administrativa regleringen av organiserad fysisk styrka, sinnesenergi och opersonlig andeverksamhet verkar de personligen och direkt, och i andra fall fungerar de genom sina mångahanda medarbetare. I alla ärenden av verkställande natur—avgöranden, bestämmelser, förordnanden och administrativa beslut—verkar Härskarandarna i de Sju Suprema Verkställarnas personer. I centraluniversumet kan Härskarandarna verka genom Havonakretsarnas Sju Andar; i de sju superuniversernas högkvarter uppenbarar de sig genom de Återspeglande Andarnas kanal och verkar genom Dagarnas Fornas personer, med vilka de står i personlig kontakt via Återspeglingsmedhjälparna.

17:0.12

De Sju Härskarandarna kontaktar inte direkt och personligen universumadministrationen nedanför Dagarnas Fornas hov. Ert lokaluniversum administreras som en del av vårt superuniversum av Orvontons Härskarande, men hans funktion i förhållande till de infödda varelserna i Nebadon utförs och leds personligen av den Skapande Moderanden som bor i Salvington, högkvarteret i ert lokaluniversum.


 
 
17:1 ►
Urantiaboken